اعضای هیات علمی

امیرحسین یقطین
  • امیرحسین یقطین 

  • | گروه مهندسی مواد |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکسیداسیون و خوردگی داغ 105288 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
جنبه های مکانیکی خوردگی 35133305 0 نامشخص 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
خواص فیزیکی مواد 2 464 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 574 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
شیمی عمومی 1 102600 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
عملیات حرارتی 649 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مباحثی در ترمودینامیک پیشرفته مواد 930276 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
مبانی و برنامه سازی کامپیوتر 102713 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
مواد پیشرفته 826 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
استخراج فلزات 2(فلزات غیر آهنی) 206 0 باگروه : :00عادی/ 97/06/04 - 08:00 3963
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
ترمودینامیک مواد 2 104950 0 باگروه : :00عادی/ 97/06/04 - 10:30 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
مواد دیرگداز 825 0 باگروه : :00عادی/ 97/06/04 - 08:00 3963
آزمایشگاه عملیات حرارتی 138 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/21 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه