اعضای هیات علمی

محمد رحیم واثقی جهرمی
  • محمد رحیم واثقی جهرمی 

  • | گروه مهندسی پلیمر |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آلیاژهای پلیمری 165 0 چهار شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 210مهندسی(2)عادی/چهار شنبه14:00 12:30 شماره کلاس 210مهندسی(2)عادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 210مهندسی(2)عادی/ 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص 98/04/15 - ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 106454 0 یکشنبه09:15 07:30عادی/ 97/03/19 - 08:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 106454 0 یکشنبه11:00 09:15عادی/ 97/03/19 - 08:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه روشهای اندازه گیری مشخصات پلیمر ها 110577 0 یکشنبه12:45 11:00عادی/ 97/03/21 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص 97/05/15 - ترم دوم 1396
پلاستیک های تقویت شده 101169 0 پنج شنبه11:00 08:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
زبان تخصصی 527 0 باگروه : :00عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/05/15 - ترم دوم 1396
کارگاه الاستومر 106834 0 باگروه : :00عادی/شنبه14:45 13:00عادی/ 97/03/23 - 08:00 ترم دوم 1396
کارگاه کامپوزیتها 109521 0 شنبه12:30 10:30عادی/ 97/03/19 - 14:00 ترم دوم 1396
مهندسی الاستومر 110138 0 باگروه : :00عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 17 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه