اعضای هیات علمی

بهزاد وافری
  • بهزاد وافری 

  • | گروه مهندسی شیمی |
  • استادیار
  • اتاق : 322 دانشده مهندسی شیمی و مواد
  • شماره تماس : 07136191635
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال جرم 257 0 چهار شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 317عادی/چهار شنبه14:00 12:30 شماره کلاس 317عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
انتقال جرم 257 0 شنبه09:00 07:30شماره کلاس318عادی/دوشنبه09:00 07:30شماره کلاس318عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
انتقال جرم 257 0 شنبه11:00 09:30شماره کلاس317عادی/دوشنبه11:00 09:30شماره کلاس317عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
روش تحقیق 498 0 پنج شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 320عادی/ 95/03/28 - 08:00 ترم دوم 1395
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه