اعضای هیات علمی

سیامک سامانی
  • سیامک سامانی 

  • | گروه روانشناسی |
  • دانشیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی 15233311 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی 15233311 0 چهار شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 311/اقتصادعادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
روانشناسی یادگیری 494 0 نامشخص 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
روش های آماری پیشرفته 15271115 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
روش های آماری پیشرفته 15271115 0 چهار شنبه11:00 09:31 شماره کلاس 111.عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی 15233311 0 پنج شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 106/اقتصادعادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
روانشناسی یادگیری و تفکر 15271112 0 پنج شنبه13:00 11:01 شماره کلاس 201عادی/ 97/03/29 - 08:00 ترم دوم 1396
روش های آماری پیشرفته 15271115 0 پنج شنبه11:00 09:16 شماره کلاس 211عادی/ 97/04/05 - 08:00 ترم دوم 1396
روش های تحقیق در روانشناسی 15271310 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 111.عادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 9 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه