اعضای هیات علمی

سجاد امینی منش
 • سجاد امینی منش 

 • | گروه روانشناسی |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

بسمه تعالی

شرح سوابق علمی و اجرایی سجاد امینی‌منش

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی بالینی. دانشگاه شیراز. 1387- 1383

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه تربیت معلم تهران. 1389ـ1387 (رتبه اول)

دکتری مشاوره. دانشگاه خوارزمی تهران.1394-1389.

سوابق آموزشی و اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

کارشناس ارشد مشاوره سازمان آموزش و پرورش استثنایی (1389 تا 1394)

مدرس مدعو دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مدرک مربی‌گری آموزش زندگی خانواده (مهارت‌های فرزندپروری و آموزش پیش از ازدواج) از سازمان بهزیستی خوزستان.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی متعدد در حوزه‌های مشاوره و رواندرمانی، خانواده‌درمانی، مقاله نویسی، مهارتهای زندگی و ...

داوری مقالات Zahedan Journal of Research in Medical Sciences و Shiraz E-Medical Journal

مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی

 1. نظری، علی‌محمد؛ امینی‌منش، سجاد؛ شاهینی، علی. (1391): ساختار خانواده، نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در نوجوانان پسر بزهکار و بهنجار. پژوهش در سلامت روانشناختی. 6 (4): 60-68.
 2. نظری، علی‌محمد؛ نیکوسیر جهرمی، محمد؛ امینی منش، سجاد؛ طاهری، مهدی. (1392). اثربخشی گروه‌درمانی شناختی ـ رفتاری بر کاهش نشانگان بی‌خوابی زندانیان مرد .مجله تحقیقات علوم رفتاری. 11(2): 147-139.
 3. امینی‌منش، سجاد؛ نظری، علی محمد؛ مرادی، علیرضا؛ فرزاد، ولی‌اله. (1393). اعتیاد به بازی‌های آنلاین: نقش عزت نفس، اضطراب و افسردگی. مجله مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 24: .
 4. نظری، علی محمد؛ امینی‌منش، سجاد؛ مرادی، علیرضا؛ فرزاد، ولی‌اله. (1394). هنجاریابی پرسشنامه اعتیاد به بازی‌های آنلاین. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 22(3): 491-483.
 5. نظری، حشمت اله؛ امینی‌منش، سجاد؛ پارسا، عبداله؛ شیخی، سعید. (1394). اثربخشی سبک مدیریت دموکراسی قانون مدار کلاس درس بر میزان عزت نفس دانش آموزان پسر. مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری. 5 (1): 132-121.
 6. احمدی، خدابخش؛ خدادادی‌سنگده، جواد؛ ملازمانی، علی؛ خانزاده، مصطفی؛ امینی‌منش، سجاد. (1392). رفتار پرخطر نوجوانان: نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره. 48 : 22-4.
 7. امینی‌منش، سجاد؛ حسنی، جعفر؛ نیکوسیر جهرمی، محمد؛ طاهری، مهدی؛ رضایی جمالویی، حسن. (1395). بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیشبینی بی‌خوابی. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 23 (5): 793-788.
 8. امینی‌منش، سجاد؛ نظری، علی محمد؛ فرزاد، ولی‌اله؛ خانزاده، مصطفی. (1396). نقش انگیزه‌های روانشناختی در اعتیاد نوجوانان به بازی‌های آنلاین. مجله سلامت و مراقبت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 19 (3):- 148.
 9. Ahmadi Kh, Khodadadi Sangdeh J, Aminimanesh S, Mollazamani A, Khanzade M. The Role of Parental Monitoring and Affiliation with deviant Peers In Adolescents’ Sexual Risk Taking: Toward an Interactional Model. International Journal of High Risk Behavior and Addiction. 2013; 2(1): 22-7.
 10. Aminimanesh S, Khodadadi Sangdeh J, Ahmadi Kh, Mollazamani A, Khanzade M. (2018). Alcohol Abuse in Iranian Adolescents: A mediational model of parental monitoring and affiliation with deviant peers. International Archives of Health Sciences. In Press.

 

تالیف کتاب

تالیف کتاب "زندگی با بیماری روانی: راهنمای خانواده و مراقبان"، شیراز: انتشارات تخت جمشید 1395.

ترجمه کتاب "مبانی و روش‌های پژوهش در روانشناسی" الیوت، بارکر و پیسترانگ، 2016؛ تهران: ارسباران. 1396.

طرح‌های پژوهشی

نقش نظارت والدین، همنشینی با همسالان بزهکار و ساختار خانواده در رفتارهای پرخطر نوجوانان سپاهی و غیرسپاهی. مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله. همکار اصلی.

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 1.  نظارت والدین، ساختار خانواده و همنشینی با همسالان بزهکار در نوجوانان پسر بزهکار و غیربزهکار استان تهران. کنگره ملی سلامت خانواده مبتنی بر شواهد. اهواز: د ع پ جندی‌شاپور. 1390.
 2. مداخلات روانشناختی در درمان ناباروری. اولین کنگره ملی اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری. جهرم: دانشگاه علوم پزشکی جهرم. 1388.
 3.  بررسی دانش و نگرش معلمان مدارس ابتدایی نسبت به مساله سوء استفاده جنسی از کودکان و لزوم گزارش آن. کنگره ملی خانواده و سلامت جنسی. تهران: دانشگاه شاهد. 1388.
 4. استفاده از عناصر دینی در مشاوره و آسیب شناسی آن. اولین همایش ملی دانشجویی مشاوره و دین. تهران: دانشگاه تهران. 1388.
 5. رابطه بین تاب‌آوری و سلامت روان با سوءمصرف سیگار و الکل در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم. پنجمین همایش سراسری بهداشت روان دانشجویان. تهران: دانشگاه شاهد. 1389.
 6. تاثیر آموزش ابعاد صمیمیت بر افزایش رضایت زناشویی زوج‌ها. اولین کنگره ملی روان‌شناسی خانواده. دانشگاه شهید چمران اهواز. 1393.
 7. پیشبینی ابعاد سازگاری بر اساس بلوغ عاطفی و کیفیت روابط جنسی در دبیران زن متاهل تربیت بدنی. کنگره سراسری روانشناسی خانواده. دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه. 1396.

راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

دانشگاه آزاد واحد شیراز، ساوه، استهبان، ارسنجان، الکترونیک.

 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی تجربی 15271211 0 چهار شنبه12:30 10:30 شماره کلاس آزمایشگاه روانشناسیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
روانشناسی تجربی 15271211 0 چهار شنبه15:30 13:00 شماره کلاس آزمایشگاه روانشناسیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
روانشناسی کودکان استثنایی 15271311 0 پنج شنبه11:00 09:31شماره کلاس306عادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 پنج شنبه12:30 11:01 شماره کلاس 113.عادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
روانشناسی یادگیری 494 0 پنج شنبه13:00 11:00 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
روانشناسی تجربی 15271211 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس آزمایشگاه روانشناسیعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
روان شناسی رشد 111537 0 پنج شنبه11:00 09:16 شماره کلاس 205عادی/ 97/03/27 - 16:00 ترم دوم 1396
روانشناسی کودکان استثنایی 15271311 0 چهار شنبه13:00 11:01 شماره کلاس 206عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
علم النفس دانشمندان اسلامی و مقایسه آن با روانشناسی 15271116 0 چهار شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 110.اقتصادعادی/ 97/04/06 - 08:00 ترم دوم 1396
زبان تخصصی 527 0 پنج شنبه09:15 07:30 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه