اعضای هیات علمی

سیدمحمدحسین نقیبی
  • سیدمحمدحسین نقیبی  

  • | گروه مدیریت |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
حفاظت صنعتی 105048 0 یکشنبه10:15 07:30 شماره کلاس 310/اقتصادعادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مبانی سازمان و مدیریت 706 0 شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 306عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
مبانی سازمان و مدیریت 706 0 یکشنبه13:00 10:15 شماره کلاس 309عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
مدیریت رفتار سازمانی 753 0 یکشنبه16:00 13:15 شماره کلاس 310/اقتصادعادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
مدیریت منابع انسانی 761 0 شنبه16:00 13:15 شماره کلاس 305عادی/ 97/04/06 - 16:00 ترم دوم 1396
مدیریت منابع انسانی 761 0 شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 306عادی/ 97/04/06 - 16:00 ترم دوم 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه