اعضای هیات علمی

هادی استوان
 • هادی استوان 

 • | گروه کشاورزی |
 • استاد
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

                                                                   با یاد خدا                                                                        

 

نام : هادی    نام خانوادگی : استوان       تاریخ تولد: 1/4/1346        محل تولد: استان فارس- شهرستان کازرون

محل تحصیلات ابتدایی:دبستان فردوسی کازرون                                                                                            محل تحصیلات متوسطه : دبیرستان شهید محسن پور کازرون و دبیرستان خرد شیراز

سال ورود به دانشگاه:  1365          نام دانشگاه : شهید چمران اهواز (جندی شاپور)                                         رشته تحصیلی کارشناسی: مهندسی کشاورزی گرایش گیاهپزشکی

 

سال ورود به کارشناسی ارشد: 1369  نام دانشگاه : تربیت مدرس تهران                                                    رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی گرایش حشره شناسی

 

سال ورود به مقطع دکترا: 1372    نام دانشگاه: علوم و تحقیقات تهران                                                     رشته تحصیلی : دکترای حشره شناسی کشاورزی( Ph.D )

 

عنوان پایان نامه دکترا : فون کنه های مرتبط با اسکولیتهای نارون و جنبه های زیست محیطی کنه Pyemotes scolyti (Oud.) در موقعیت عامل کنترل بیولوژیک Scolytus multistriatus (Marsh.)

 در جه مدرک دکترا : در جه عالی ( Ph.D )

سال اخذ مدرک دکترا : 1376                                                                                                                    پایه استادی :22          گروه: حشره شناسی           واحد: شیراز- دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی : سال 1373 واحد علوم و تحقیقات تهران

سالهای موفق به دریافت مرتبه های دانشگاهی:

استادیاری :1376      دانشیاری : 1382               استادی : 1387

نام دانشگاه هایی که تدریس در آن صورت گرفته است:

علوم و تحقیقات تهران – علوم و تحقیقات فارس- واحد شیراز-واحد جهرم

 

دروس تدریس شده جهت دانشجویان کارشناسی:

 اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی-کنه شناسی مقدماتی- حشره شناسی- آفات درختان میوه

 

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی ارشد:

مدیریت کنترل آفات-رفتارشناسی حشرات-کنه شناسی تکمیلی – اکولوژی حشرات- مرفولوژی حشرات- کنترل بیولوژیک حشرات- فیزیولوژی حشرات-ناقلین عوامل بیمارگرهای گیاهان- رده بندی حشرات- روشهای پژوهش در حشره شناسی کشاورزی

 

دروس تدریس شده  در دوره دکتری:

 حشرات صنعتی-رفتارشناسی حشرات- رده بندی گروه های خاص حشرات و دیگر بند پایان- کنه شناسی پیشرفته- ناقلین عوامل بیمارگرهای گیاهان-حشرات آبزی-آنتموفاژها

 

 

 

مدیریت گروه:

مدیریت گروه گیاهپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران : سال 1380 تا 1384

مدیریت گروه حشره شناسی واحد علوم و تحقیقات تهران : سال 1384 تا 1386

مدیریت گروه حشره شناسی واحد علوم و تحقیقات فارس : سال 1386 –ادامه دارد

افتخارات :

 • رتبه سوم یازدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی(همکار طرح کنترل بیولوژیک کاربردی).
 • هیات علمی برتر سال 1385 واحد علوم و تحقیقات تهران ،تقدیر نامه از ریاست کل دانشگاه.
 • لوح تقدیر دومین همایش ملی حبوبات ایران سال 1386.
 • لوح تقدیر و کسب رتبه اول مقالات همایش کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی سال1386.
 • استاد پژوهشگر برتر سال 1387 واحد علوم و تحقیقات فارس.
 • استاد پژوهشگر برتر سال 1388 واحد علوم و تحقیقات فارس.
 • استاد نمونه ی کشوری- سال 1388 دانشگاه آزاد اسلامی ،تقدیر نامه از ریاست کل دانشگاه.
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس سال 1389 تقدیرنامه از استاندار فارس.
 • پژوهشگر برتر کشوری سال 1390 –فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی ،تقدیر نامه از ریاست کل دانشگاه.
 • استاد پژوهشگر برتر سال 1390 واحد علوم و تحقیقات فارس.دوازدهمین جشنواره پژوهش و فناوری کشور.
 • پژوهشگر برتر استان فارس سال 1395- دانشگاه آزاد اسلامی
 • اکتشاف چندین گونه جدید کنه( حدود 17 گونه)  برای اولین بار در دنیا ثبت شده در کشورهای سوﺋیس-آلمان-انگلیس و غیره.
 • ثبت بین المللی موزه کنه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس( انتقال یافته به واحد شیراز) که تحت عنوان زیر با اکتشاف گونه های جدید معرفی شده است.

 

 

Hotspots of new species discovery:

 • new mite species described during 2007 to 2012

سمتها و ﻣﺴﺌﻮلیتها :

- اولین مدیر کل پژوهش واحد علوم و تحقیقات تهران،تاریخ حکم  1376 به مدت پنج سال.

- اولین معاونت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم وتحقیقات تهران،تاریخ حکم  1382 به مدت چهار سال.

- ریاست مرکز تحقیقات حشره شناسی واحد علوم و تحقیقات فارس  به مدت چند سال،تاریخ حکم 1388  .

- عضو شورای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ حکم 1378 به مدت سه سال.

- عضو کمیته تخصصی گیاهپزشکی شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی،تاریخ حکم1382 به مدت چهار سال.

- عضو شورای انتشارات واحد علوم و تحقیقات تهران،تاریخ حکم 1378 به مدت سه سال.

- نماینده مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست منطقه 8 جهت بررسی تجهیزات آموزشی واحدهای دانشگاهی منطقه 8 ،تاریخ حکم 1385.

- نماینده انجمن حشره شناسی ایران در گروه گیاهپزشکی ،تاریخ حکم 1380 به مدت ده سال و ادامه دارد.

- یکی از بنیان گذاران انجمن کنه شناسی ایران.

- عضو کمیته تخصصی گیاه پزشکی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی،تاریخ حکم 1393 به مدت دو سال.

- عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی،تاریخ حکم 1393 به مدت دو سال.

- عضو گروه تخصصی رشته کشاورزی مرکز امور مشاوران حقوقی وﻛﻺ و کارشناسان قوه قضاﺋﻴﻪ،تاریخ حکم 1385 همکاری به مدت چند سال.

- مدت بیش از سه سالﻣﺴﺌﻮل کمیته بررسی طرحهای تحقیقاتی رشته کشاورزی در  سراسر کشور- سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی- سال 1382 به بعد .

 

عضویت ها :

 

 • مدیر مسول و عضو ﻫﯿﺄت تحریریه مجله علمی- پژوهشی گیاهپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از سال 1386 – ادامه دارد.
 • عضو ﻫﯿﺄت تحریریه مجله علمی- پژوهشی تحقیقات حبوبات ایران- دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1389 – ادامه دارد.
 •  یکی از بانیان و عضو ﻫﯿﺄت تحریریه مجله علمی- پژوهشی  علوم کشاورزی- واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1377 تا 1381.

 

 عضو انجمنهای علمی زیر:

1- Entomological Society of Iran. 1989-Present.

2- Environmental Society of Iran. 1996- Present.

3- Systematic and Applied  Acarology Society (SAAS). 1999-Present.                   

 

 راه اندازی قسمتهای مختلف دانشکده:

 • راه اندازی تمامی مجموعه پژوهشی واحد علوم وتحقیقات تهران(مراکز کامپیوتر-کتابخانه الکترونیکی-دفاتر پژوهشی-دفتر ارتباط با صنعت-دفتر موقعیتهای تحقیقاتی- دفتر انتشارات-دفتر طرح و برنامه- آزمایشگاهها و غیره).از سال 1376 به مدت پنج سال.
 • راه اندازی تمامی بخشهای پژوهشی و آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهران.از سال 1382 به مدت چهار سال.
 • راه اندازی مجموعه آزمایشگاههای حشره شناسی و مرکز تحقیقات حشره شناسی واحد علوم و تحقیقات فارس.از سال 1386 به مدت هشت سال.

 مجری طرحهای تحقیقاتی زیر:

1- بررسی فونستیک کنه های خانواده (Macrochelidae) و امکان بکار گیری آنها در مبارزه بیولوژیک. واحد علوم و تحقیقات تهران – سال 1377.

2- بررسی فون سنکهای زیر خانواده Anthocorinae در استان فارس و نقش آنها در مبارزه بیولوژیک بر علیه آفات مهم منطقه.واحد علوم و تحقیقات تهران – سال1378.

3- بررسی کنه های شکارگر آفات مهم گیاهان زراعی استان فارس. واحد علوم و تحقیقات تهران- سال1378.

4- بررسی کنه های پارازیت و پرداتور ملخهای خانواده Acrididae  در جنوب استان فارس. واحد   علوم و تحقیقات تهران – سال 1379.

5- بررسی تنوع زیستی کنه های خانواده Cheyletidae  در استان فارس. واحد علوم و تحقیقات تهران –  سال1380.

      6  - فون کنه های مرتبط با سن گندم (Eurygaster integriceps) در جنوب استان فارس.واحد  علوم و تحقیقات تهران – سال 1381.                                                           

7-بررسی فونستیک و زیست محیطی سخت بالپوشان آبزی سواحل جنوبی و شمالی دریاچه پریشان. واحد علوم و تحقیقات تهران –  سال 1383.

8- بررسی فونستیک و زیست محیطی سخت بالپوشان آبزی سواحل غربی و شرقی دریاچه پریشان. واحد علوم و تحقیقات تهران – سال 1383.

9-بررسی شاخص زیستی( Biotic Index)  رودخانه شاپور منطقه کازرون با استفاده از فون حشرات آبزی. واحد علوم و تحقیقات تهران- سال 1385.

10- بررسی شاخص زیستی( Biotic Index)  دریاچه پریشان منطقه کازرون با استفاده از فون حشرات آبزی. واحد علوم و تحقیقات تهران – سال 1386.

11- برآورد شاخص زیستی(Biotic Index) وکیفیت آب رودخانه کر منطقه مرودشت  با    استفاده از فون حشرات آبزی.واحد علوم و تحقیقات فارس – سال 1387.

12- بررسی فونستیک کنه های خانواده Phytoseiidae   در منطقه مرودشت. واحد علوم و تحقیقات فارس – سال 1390

13-- برآورد شاخص زیستی(Biotic Index) وکیفیت آب دریاچه سد درود زن  با    استفاده از فون حشرات آبزی.واحد علوم و تحقیقات فارس – سال 1390

14-بررسی فونستیک کنه های بالاخانواده Ascoidea  در منطقه کوهمره سرخی استان فاس- واحد علوم و تحقیقات فارس-سال 1392

تعداد پایان نامه راهنمایی شده در مقطع کارشناسی ارشد : بیش از 100 پایان نامه

تعداد پایان نامه راهنمایی شده در مقطع دکترا : بیش از 25 رساله دکتری

 کتاب تالیف شده:

1-Kamali,K.,Ostovan,H.and A.Atamehr.2001.A Catalog of Mites and Ticks(Acari) of Iran.Islamic Azad University,Scientific Publication Center.192pp.

کتاب تصحیح شده:

چند مورد کتاب دانشگاهی در مورد حشره شناسی- دانشگاه های شهید چمران اهواز- واحد های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و غیره.

آثار مکتوب تحقیقی و پژوهشی(مقاله):

 

 

Publications

Refereed Journals

1-   Ostovan, H. and K. Kamali. 1994. Mites of family Ascidae  (Acari,Mesostigmata) associated with stored products in kazerun, South of Iran, Journal Ent. Soc. of Iran, (14) 9-18.Iran-ISI

2-   Ostovan, H. and K.Kamali. 1995. Some aspects of behavioral biolgoy of hornet wasp, Vespa orintalis L. (Hym.: Vespidae) a pest of date fruits in Kazerun. Journ. of Agri. Sci 1(1) 33-43.Iran-ISC

3-   Ostovan, H. and K. Kamali. 1995. New records of six species of astigmatic mites (Acari: Astigmata) infesting stored products in Iran. Journ. of . Agri. Sci.1(2)53-66.Iran- ISC

4-   Ostovan, H. and K. Kamali. 1995. Some snout mites (Acari: Bdellidae) from Iran and a key for their Identification. Journ. of. Agri. Sci. 1(3&4) 29-43.Iran- ISC.

5-   Ostovan, H. and K.Kamali. 1996. Biology of two bulb mites: Rhizoglyphus echinopus ( Fumouze and Robin) and R. robini Clapared under two different laboratory conditions. Jorun. of Agri.Sci. 2(5&6) 47-59. .Iran- ISC

6-   Ostovan, H. and K. Kamali. 1996. First record and biology of Pyemotes scolyti (Oud.) (Acari: Pyemotidae) an important parasite of elm bark beetle Scolytus multistriatus in Tehran Parks. Journ. of Agri. Sci. 2(7&8) 5-14. .Iran- ISC

7-   Shojai, M., Ostovan, H., Khodaman, A, Hoseini,M.  and M.  Daniali, 1996. The occurrence of  Orius minutus (L.) in apple orchards Mashhad. Journ . of Agri. Sci. 2(5&6) 5-20. .Iran- ISC

8-   Ostovan, H. and K. Kamali. 1997. Biodiversity of mites (Acari) associated with elm bark beetle Scolytus multistriatus (Marsh.) (Col.: Scolytidae) in Parks of Tehran. Journ. of Agri. Sci. 3(11&12) 23-67. .Iran- ISC

9-    Ostovan,H.1998. Some species of the flower bug genus Orius Wollf (Hemiptera: Anthocoridae) from Iran. Journ. of Agri. Sci. 4(13&14) 5-10. .Iran - ISC

10- Shojai, M., Ostovan, H., Khodaman, A., Hoseini, M. and M. Daniali. 1998. Research on beneficial Trichogramma species (Hym.: Trichogrammatidae) active in apple orchards suitable control for their mass production in laboratory. Jour. of Agri. Sci. 4 (15& 16) 5-39. .Iran- ISC

 1. Fathipour, Y. Kamali, K. and H. Ostovan. 1999. Mites of the family Cheyletidae (Acari:Prostigmata) collected from several parts of Iran and a key for their identification..Jour.of Modares Agri.Sci.1(1)65-76. .Iran- ISC

12- Ostovan. H. and A. Saboori. 1999. Some mites of families: Podapolipidae, Acarophenacidae and Podocinidae in Iran. Journ. of Agri. Sci. 5( 17&18) 81-90. .Iran- ISC

13- Falahzaden, M. Shojai, M, Tabrizian, M. and H. Ostovan. 2000. Effect of colour and design of the traps, dosage of pheromone component in rubber capsules and trap height on the efficiency of codling moth pheromone traps. Journ. of Agri. Sci. 6(1) 77-90. .Iran- ISC

14- Ostovan, H. and J. Niakan. 2000- Some bugs of the subfamily Anthocorinae (Hemiptera: Anthocoridae) collected in Fars Province, Iran. Journ. of Agri. Sci. 5(20) 5-14. .Iran- ISC

15- Sabooori, A, and H. Ostovan. 2000. A new species of the genus Leptus Latreille, 1976 (Acari: Erythraeidae) ectoparasite on sunn pest, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) from Iran. Systematic & Applied Acarology, 5,143- 147.England.ISI

16- Shojai, M., Esmaili, M. Ostovan., H.,  Khodaman, A., Daniali, M., Hosseini, M., Assadi, Y., Sadigfar, M., Krosh – Najad , A., Nasrollahi, A., Labbafi, Y., Azma, M., Ghavam, F. and S. Honarbakhsh. 2000 . Integrated pest management of codling moth and other important pests of pomoidea fruit trees. Journ. of Agri. Sci. . 6 (2) 15-45. .Iran- ISC

 1. Baradaran. P., Arbabi, M., Kamali, K. and H.Ostovan. 2001. Study on biology of Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) on ornamental plants under laboratory conditions . Appl. Ent . Phytopath. 69(1) 33-50.Iran-ISI- ISC

18- Saboori, A. and H. Ostovan. 2001. A new species of larval Neothrombium Feider, 1959 (Acari: Neothrombiidae) from Iran. Systematic & Applied Acarology, 6, 203-207. England.ISI

19- Shojai, M. Ostovan, H., Mojdehi, H. Zamanizadeh, H. Rahjoo, V. and Sh. Sharifi. 2001. Survival dependence of pathogenic Fungus: Ophiostoma ulmi (Buisman), with its host trees, insect vectors and its role in integrated pest management in preventing and controlling the Dutch elm disease. Journ of Agri. Sci. 7(2)1-25.Iran- ISC

 1. Hosseinin, S.M., Bayat Asadi, H., Kamali, K., Shogaii, M. and H. Ostovan. 2002. Study on bioecology of cotton shedder bug Creontiades pallidus Rambur (Het.:Miridae) in cotton fields of Khorasan, Iran. . Journ of Agri. Sci 8(2) 73-94.Iran- ISC
 2. Jemsi, Gh., Shogai, M, Radjabi, Gh. and H. Ostovan. 2002. Study on economic population dynamic, biology, host range and economic threshold of cereal leaf miner in Khuzestan. Journal of Agricultural Sciences . 8(3) 1-21.Iran- ISC

22- Mirhelli, A., Ostovan, H. and A.A. Nasrollahi. 2002. Study on the possibility of mass rearing of the predatory bug Orius albidipennis (Reuter) (Het., Anthocoridae) in the laboratory conditions. Journal of Agricultural Sciences. 7(4) 79-89.Iran - ISC

23- Shirdel, D. Kamali, K., Ostovan, H. and M. Arabi. 2002. Introduction of some predatory mites species of Phytoseiidae from East Azarbaijan province. Appl. Ent. Phytopath. 70(1) 21-22

.Iran-ISI- ISC

24- Shojaei, M.,Ostovan, H., Hosseini, M., Sadigfar, M., Khodaman, A., Labbafi, Y., Nasrollahi, A., Ghavam, F. and S. Honarbadhsh. 2002. Biocenotic potentials of apple orchards IPM in organic crop production program. . Journ of Agri. Sci 8(1)1-27.Iran- ISC

 1. Ghahhari, H. and H. Ostovan. 2003. First report of Agabus elongates (Col,: Dytiscidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran. 23(1) 105-106.Iran-ISI- ISC

 

 1. Ghahari, H., Ostovan, H. and H.Bayat Asadi. 2003. Study on the possibility of integrated control of Bemisia  tabaci (Hom.: Aleyrodidae) by Eretmocerus munds  (Hym.: Aphelinidae) and imidacloprid. J.Agricul. Sci. and Technol. 17(2) 325-334.Iran- ISC

27- Shirdel, D. Kamali, K., Ostovan,H. and M. Arbabi. 2003. Comparison of rearing methods of two predatory mites species Typhlodromus  kettanehi Dosse and  Euseius finlandicus (Oudemans) (Acari: Phytoseiidae). Appl. Ent. Phytopath. 70(2) 101- 120.Iran-ISI- ISC

28- Shojai, M., Ostovan, H., Zamanizadeh, H., Labbafi, Y., Nasrollahi, A., Ghasemzadeh, M. and M.Z.Rajabi. 2003. The management on the intercropping of cucumber and tomato, with the implementation of non chemical and reasonably control of pests and diseases for organic crop production in greenhouse. Journal of Agricultural sciences. 9(2) 1-39.Iran- ISC

  29-Atamehr,A.,K.Kamali and H.Ostovan.2004.Report on aquatic beetles of the family Hydraenidae (Coleoptera) in Tabriz region.Journ.of Agri.Sci.10(3)13-19.Iran- ISC

30-Shahrokhi-Khaneghah,S.,Shojai,M.,Rezwani,A.,Ostovan,H.and G.A.Abdollahi.

      2004.Investigation on the population structure and fluctuations of wheat aphids in Varamin region,Iran,Journ.of Agri.Sci.10(1)3-20.Iran- ISC

31-Fallahzadeh,M.,Shojaee,M. and H.Ostovan.2005.Report of Broscus punctatus(Col.:Carabidae) from Iran.Jour.of Entomological Society of Iran.24(2)139-140.Iran- ISC

32-Kheradpir,N,.Khalghani,J.,Ostovan,H. and M.R.Rezapanah.2005.Effect of different cucumber cultivar hybrids Cucumis sativus on developmental time,fecundity and intrinsic rate of increase(rm) of Tetranychus urticae Koch.2005.IOBC WPRS Bulletin.Finland.28(1)151-154.Finland-ISI

33-Ostovan.H. and J.Niakan.2005.Faunistic and biocenotic studies on aquatic beetles in Southern and Northern shores of Parishan lake.Jour.of Agri.Sci.10(4)93-116.Iran- ISC

34-Ostovan,H.and A.Mirhelli.2005.Flower bugs of the genus Orius Wolf(Heteroptera:Anthocoridae) from Iran and feeding rate of predatory bug Orius albidipennis(Ruter) under laboratory conditions.IOBC WPRS Bulletin.Finland.28(1)195-196.Finland-ISI

35-Jalalizand,A.R.,Hatami,B.,Khajehali,J and H.Ostovan.2005.Report of four psocoid species for fauna of Iran.Journal of Entomological Society of Iran.25(1)61-62.Iran

36-Erfan,D.and H.Ostovan.2005.Species diversity of flower bugs (Family:Anthocoridae) in Shiraz region.Jour. of Agricultural Sciences.11(2)81-95.Iran- ISC

37-Ostovan,H. and J.Niakan.2005.Faunistic and biocenotic studies on aquatic beetles in Eastern and Western shores of Parishan lake.Jour.of Agricultural Sciences.11(3)5-19.Iran- ISC

38-Shojai,M.,Ostovan,H.,Darvish,F.,Tirgari,S.,Labbafiy.Y.and M.R.Rajabi.2005.

      Technology of biological control and pollination of Iranian cucumber cultivars in protected cultivation and organic production crop.Jour.of Agricultural Sciences.Special edition for Agri.Tecnology.11(1)69-104.Iran- ISC

39-Kiadaliri,H.,Ostovan,H.,Abaei,M.and Y.Ahangaran.2005.Investigation on the behaviour treat of leaf feeder moth(Erannis defoliaria Clerck) and natural enemies in West of Mazandaran province.Jour.of Agricultural Sciences.Special edition for Agri.Tecnology.11(1)145-159.Iran- ISC

40-Ghahari,H.,Sakenin,H. and H.Ostovan.2005.Bioeffect of three insecticides, Diazinon,Etrimfos, and Chlorpyrifos on density and activity of non-target arthropods. J.Agric.Sci.Natur.Resour.12(4):125-137.Iran- ISC

41-Hamidi,H.,Sadeghi,S.E.,Salary,A.,Ostovan,H.,Askary,H.and M.Zahedi.2006.Report of the entomopathogen fungus Paecilomyces lilacinus on Osphranteria coerulescens from Iran.Iranian Jour.of  Forest and Range Protection Research,3(2)213-217.Iran

42-Khayat-Zadeh,B.,Sadeghi,S.E.,Ostovan,H.,Shojai,M.,Moharami-Poor,S.and E.Rakhshani.2006.Aphidius popovi a new record from Iran.Iranian Jour.of Forest and Range Protection Research.3(2)207-208.Iran

43-Ghahari,H.and H.Ostovan.2006.Predator arthropods,fauna of whiteflies(Homoptera:Aleyrodidae) in Mazandaran and Golestan provinces and their feeding efficiency.J.Agric.Sci.Natur.Resour.12(6)171-180.Iran- ISC

44- Ghahari,H.and H.Ostovan.2006.Morphology,biology,efficiency and behavior of Eretmocerus mundus (Hymenoptera : Aphelinidae) parasitoid of Bemisia argentifolii ( Homoptera : Aleyrodidae). .J.Agric.Sci.Natur.Resour.13(3)127-140. .Iran- ISC

45-Kheradpir,N.,Khalghani,J.,Ostovan,H. and M.R.Rezapanah.2006.Feeding rate of Stethorus gilvifrans on Tetranychus urticae in three greenhouse cucumber cultivars with different resistance levels. IOBC/WPRS   Bulletin Vol.29(4)2006.  pp.139-143.Spain-ISI

 46-Tarasi,J.,Sadeghi.,S.E.,Ostovan,H.,and M.Shojaei.2006.Density of poplar psyllid,Camaratoscena hoberlandti Vondracek,on different poplar clones in Zanjan Province.Jour.of Agricultural Sciences.11(4)79-85. .Iran- ISC

47-Fallahzadeh,M.,Shojaei,M.,Ostovan,H., and K.Kamali.2006.The first report of two parasitoid wasps on the larvae of Nephus bipunctatus(Col.:Coccinellidae) from Iran.Jour.of Entomological Society of Iran.26(1):95-96.Iran_ISI

48-Fallahzadeh,M.,Shojaei,M.,Ostovan,H., and K.Kamali.2006.The first report of four parasitoid wasps on Peliococcus kimmericus(Hem.:Pseudococcidae) from Iran. Jour.of Entomological Society of Iran.26(1):97-98.Iran-ISI

49-Pakyari,H.,Ostovan,H., and K.Kamali.2006.Report of Evimirus uropodinus (Acari:Eviphidae),as a new genus and species record from Iran. Jour.of Entomological Society of Iran.26(1):99-100.Iran-ISI

50-Ghahari.H.,Huang,J.,Abd-Rabou,S.,Ostovan,H., and Z.Hong-Wang.2006.A contribution to the Iranian Platygastridae,Eulophidae and Aphelinidae(Hymenoptera) as the parasitoids of whiteflies(Homoptera:Aleyrodidae).Entomological Journal of East China.15(3):166-170.China

51-Ahadiyat,A., and H.Ostovan.2006.Observation on the biology of Winterschmidtia hamadryas (Vitzthum)(Acari:Astigmata:Winterschmidtiidae) associated with the almond bark beetle,Scolytus amygdali Guerin-Meneville (Coleoptera : Scolytidae).Belgian Journal of Entomology.8:153-164.Belgium-ISI

52-Hesami,Sh.,Yefremova,Z.,Ebrahimi,E., and H.Ostovan.2006.Little known and new species of Eulophidae from Iran ( Hymenoptera, Chalcidoidea).Entomofauna.

      27(28)393-402.Austria-ISI

53-Jalali zand,A.R.,Hatami,B.,Kamali,K.,Ostovan,H., and E.Behdad.2006.Study on biolology of european elm scale  Gossyparia spuria Modeer (Hom.: Eriococcidae) in Isfahan. Jour.of Agricultural Sciences.12(3)535-544. .Iran- ISC

54-Ostovan.H.2006.Biodiversity of edaphic predatory mites associated with rapeseed in the Karaj region.The Management of Diamondback Moth and other Crucifer Pests:Proceedings of the Fifth International Workshop.China Agricultural Science and Technology Press.209-213.China

55-Fallahzadeh,M.,Naghibinezhad.M.,Shojaei,M.and H.Ostovan.2006.The first report of two species of Eulophidae ( Hymenoptera ) from Iran. Appl. Ent. Phytopath. 73(2):44,126.Iran-ISI- ISC

 

56- Fallahzadeh,M.,Ostovan,H., and M.Shojaei.2006.First record of four Sphecid wasps from Iran. Appl. Ent. Phytopath. 73(2):43,125.Iran-ISI- ISC

 

57-Noei,J.,Hajizadeh,J.,Salehi,L.,Ostovan,H. and F.Faraji.2007. Stigmaeid mites associated with stored rice in Northern Iran(Acari:Stigmaeidae).International Journal of Acarology.33(2)153-156.U.S.A-ISI( W.o.S)

58-Ghahari,H.,Imani,S. and H.Ostovan.2007.Ultrastructure of endosymbionts in Bemisia tabasi (Homoptera : Aleyrodidae).Jour. of Agricultural Sciences & Technology,Special Issue in Plant Protection.21(1)3-15.Iran

59-Vafaei,R.,Ostovan,H.,Incekara,U. and V.Pesic.2007.Faunistic study of the aquatic beetles ( Coleoptera:Polyphaga) of Markazi province ( Central Iran ) with new records.Arch.Biol.Sci.,Belgrade.59(3):239-242.Serbia-ISI

60-Lehr,P.A.,Ghahari,H. and H.Ostovan.2007.A contribution to the robber flies of Subfamilies Stenopogoninae and Asilinae ( Diptera : Asilidae ) from Iran.Far Eastern Entomologist.173:1-14.Russia-ISI

61- Kocarek,P.,Ghahari,H. and H.Ostovan.2007. Dermaptera of Iran – preliminary list of species.Klapalekiana.43:191-199.Czech-Republic-ISI

62-Fallahzadeh,M.,Shojaei,M.,Ostovan,H.and K.Kamali.2007.Study of the parasitoids and hyperparasitoids of Maconellicoccus hirsutus ( Hem.,Pseudococcidae) in Fars province. Jour.of Agricultural Sciences.13(3)593-609. .Iran- ISC

63-Ghahari, H., Lehr, P.A., Lavigne, R.J., Hayat, R. and Ostovan, H. 2007. New records of robber flies (Diptera: Asilidae) for the Iranian fauna with their prey records. Far Eastern Entomologist 179: 1-9.Russia-ISI

64- Ghahari, H., Hayat, R., Ostovan, H. and Lavigne, R.J. 2007. Robber Flies (Diptera: Asilidae) of Iranian Rice Fields and Surrounding Grasslands. Linzer biol. Beitr. 39/2: 919-928.Austria-ISI

65-Faraji,F.,Shiroodbakhshi,M.,Ostovan,H. and J.A.Mcmurtry.2007.Redescription of the female of Paraseiulus triporus and Proprioseiopsis dacus ( Acari : Phytoseiidae) based on material collected from citrus in northern Iran.Systematic & Applied Acarology.12:199-204.England-ISI

66-Ghahari,H.,Imani,S.,Ostovan,H. and H.Sakenin.2007.The effect of insect growth regulators(IGRs) on parasitoid wasps,Eretmocerus mundus and Encarsia spp.(Chalcidoidea:Aphelinidae).Jour.of Agricultural Sciences & Technology, Special Issue in Plant Protection.21(2)65-80.Iran-

67- Ghahari,Abd-Rabou,S.,Ostovan,H. and N.Samin.2007.Whiteflies(Homoptera:

      Aleyrodidae) and their host plants in Golestan province,Iran.Plant&Ecosystem.

      12:17-28.Iran

68- Hesami ,Sh., Ebrahimi,E.,Ostovan,H,.Shojai,M.,Kamali,K . and  M .Moghaddam.

      2007.The first report of Metaphycus hodzhevanishvilii Yasnosh(Hym.:Encyrtidae)

      from Iran.Applide Entomology and Phytopathology.75(83)130,41. Iran-ISI

69-Ueckermann,E.A., Rastegar,J.,Saboori,A. and H.Ostovan.2007. Some mites of the superfamily Bdelloidea ( Acari : Prostigmata ) of Karaj ( Iran ), with descriptions of two new species and redescription of Bdellodes kazeruni .Acarologia.XLVII,3-4:127-138.France-WOS-ISI

69b- Kheradpir,N., Khalghani,J., Ostovan,H. and M.R.Rezapanah.2007. The comparsion of demographic traits in Tetranychus urticae Koch(Acari: Tetranychidae) on five different greenhouse cucumber hybrids ( Cucumis sativus ) . Acta Horticulturae.425-430.

 

70-Ghahari, H., Hayat, R., Tabari, M. and Ostovan, H. 2008. Hover flies (Diptera: Syrphidae) from Rice fields and around grasslands of Northern Iran . Mun. Ent. Zool. 3 (1): 275-284.Turkey-ISI

71-Vafaei,R.,Ostovan,H.,Incekara,U. and V.Pesic.2008. A Faunistic study on the diving beetles ( Coleoptera:Dytiscidae) of Markazi province ( Central Iran ) with the new records. . Mun. Ent. Zool. 3 (1):167-170.Turkey-ISI

72-Hayat, R., Ghahari, H., Lavigne, R.J. and Ostovan, H.  2008. Iranian Asilidae (Insecta: Diptera). Turkish Journal Zoology 32: 175-195.Turkey-ISI

73-Ghahari,H.,Cherot,F.,Ostovan,H. and H.Sakenin.2008.Heteroptera from rice fields and surrounding grasslands of northern Iran ( Insecta ),with special emphasis on predator species.J.Ent.Res.Soc.10(1):13-25.Turkey-ISI

74-Atamehr,A.,Kamali,K. and H.Ostovan.2008.Report of one genus and species of Ascidae(Acari) from Iran.Journal of Entomological Society of Iran.27(2):1-2.Iran-ISI

75-Pakyari,H., Ostovan,H. and K.Kamali.2008.The fauna of edaphic mites ( Acari: Mesostigmata ) in Sorche-Hesar forest park,Tehran,Iran. Journal of Entomological Society of Iran.27(2):7-8.Iran-ISI

76-Dousti,A.F.,Kamali.K.,Nouri Ganbalani,G. and H. Ostovan.2008.Report of four hymenopteran species of Eulophidae, parasitoids of Liriomyza trifolii ( Dip.:Agromyzidae) in Shiraz,Iran. Journal of Entomological Society of Iran.27(2):9-10. .Iran-ISI

77-Fallahzadeh,M.,Shojai,M.,Ostovan,H. and K.Kamali.2008.The first report of the genus and species of  Leptomastidea alleni ( Hym.:Encyrtidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran.27(2):13-14. .Iran-ISI

78- Fallahzadeh,M.,Shojai,M.,Ostovan,H. and K.Kamali.2008.The first report of Pseudotorymus stachidis ( Hym.:Torymidae ) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran.27(2):17-18. .Iran-ISI

79-Hesami,S.,Yefremova,Z.,Ebrahimi,E. and H.Ostovan.2008.Note referring to the description of Diglyphus scapus ( Hymenoptera: Eulophidae). Journal of Entomological Society of Iran.27(2):27. .Iran-ISI

80-Gheibi,M.,Ostovan,H.,Kamali,K.,Zeegler,J. and E.Gilasian.2008. Report of  Ectophasia leucoptera ( Dip.:Tachinidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran.27(2):33-34. .Iran-ISI

81-Shiroodbakhshi,M.,Ostovan,H.,Aghajanzadeh,S. and F.Faraji.2008.Report of Euseius amissibilis ( Acari : Phytoseiidae ) from citrus orchards of the western part of Mazandaran,Iran. Journal of Entomological Society of Iran.27(2):35-36. .Iran-ISI

82-Ghahari, H., Hayat, R., Chao, C.-M. and Ostovan, H. 2008. A Contribution to the Dipteran Parasitoids and Predators in the Iranian Cotton Fields and Surrounding Grasslands. Mun. Ent. Zool. 3(2): 699-706.Turkey-ISI

83-Ghahari, H., Hayat, R., Tabari, M. Ostovan, H. and Imani, S. 2008. A contribution to the predator and parasitoid fauna of rice pests in Iran , and a discussion on the biodiversity and IPM in rice fields. Linzer biol. Beitrag 40(1): 735-764. Austria-ISI

84-Kosari,A.A.,Kharazi-Pakdal,A.,Shojaei,M. and H.Ostovan.2008.Laboratory study of searching behavior and consumption rate of predatory bug,Orius albidipennis (Het.:Anthocoridae) on Thrips tabaci and Tetranychus urticae. Jour.of Agricultural Sciences.13(2):329-339.Iran-ISI

85-Moarefi,M.,Ebrahimi,E.,Shojaei,M. and H.Ostovan.2008.Comparative study on enzymatic changes in Trichogramma brassicae Bezd.,laboratory and corn-rice field populations of Mazandaran region. Jour.of Agricultural Sciences.13(2):341-355.Iran-ISI

86-Razmjoo,M.,Ostovan,H.,Shojaei,M. and K.Kamali.2008.Biology and seasonal fluctuation of population of Nabis palifer S. in alfalfa fields in Zardanjan region of Isfahan. Jour.of Agricultural Sciences.13(4):875-883.Iran-ISI

87-Faraji,F.,Abedi,L. and H.Ostovan.2008.A new species of Hypoaspis Canestrini from Iran with a key to the Iranian species of Hypoaspis                   (Acari,Gamasina,Hypoaspididae).Zoosystema.84(2):205-209.Germany-ISI

88-Ghahari, H., Sakenin, H. and Ostovan, H. 2008. Morphological and Biological Studies on Different Life Stages of Bemisia argentifolii Bellows & Perring (Homoptera: Aleyrodidae) on Gossypium hirsutum.Jour.of Agricultural Science.18(2):206-221. .Iran- ISC

89- Moulet,P.,Chahari,H.,Linnavuori,R.E. and H.Ostovan.2008. Four new records of Coreoidea ( Hemiptrea:Heteroptera) from Iran.Klapalekiana,44:233-235. Czech-Republic-ISI

90-Sadr ,M.,Sadeghi ,S.E.,Moharamipour ,S. and H.Ostovan.2008.Antixenosis resistance of different poplar clones to Pterocomma populeum in laboratory condition.Journal of Agricultural Sciences.13(2):323-330. .Iran- ISC

91-Ostovan ,H. and J.Niakan.2008.Estimation of field biotic index and water quality of Shapoor river in Kazeroon region by using aquatic insects fauna. Journal of Agricultural Sciences.13(3):683-691. .Iran- ISC

92- Dousti,A.F.,Kamali.K.,Nouri Ganbalani,G. and H. Ostovan.2008.Some biologic parameters of bean leafminer Liriomyza trifolii ( Diptera:Agromyzidae ) in laboratory conditions. Journal of Agricultural Sciences.13(3):693-700. .Iran- ISC        

93-Kheradpir,N., Khalghani,J., Ostovan,H. and M.R.Rezapanah.2008. Some biological and demographic parameters of Tetranychus urticae Koch on three cucumber cultivar hybrids ( Cucumis sativus ) . Journal of Agricultural Sciences.13(1):77-82.Iran- ISC

94-Ostovan,H.2008.Estimation of field biotic index and water quality of Parishan lake in Kazeroon region using aquatic insects fauna. Journal of Agricultural Sciences.13(1):83-91.Iran- ISC

95- Ghahari, H., Ostovan,H.,Tabari , M., Sakeneyn , H. and M.Hajiamiri . 2008. Sex ratio and biotic potential of Trichogramma spp. In natural condition of Central Mazandaran.The Scientific Journal of Agriculture . 31(1):99-110.Iran

96-Payandeh,A.,Shojaei,M. and H.Ostovan . 2008. Periodic and cyclic behaviors of date dubas bug Ommatissus binotatus Fieb.( Hom; Tropiduchidae ) under natural conditions in Bam region. Journal of Agricultural Sciences.13(3):591-597.Iran- ISC

97- Ghahari, H., Ostovan, H., Tabari, M. and H. Sakenin, H. 2008. The efficiency of Trichogramma spp. ( Hymenoptera : Trichogrammatidae ) in rice fields and its stem borer in central Mazandaran. Journal of Agricultural Sciences.14(2):283-295.Iran- ISC

98-Kamali , S.A., Ostovan, H., Shojaei, M. and K.Kamali. 2008. Estimation of field biotic index and water quality of Lavandavil river in Astara region using aquatic insects fauna ( Gilan , Iran ). Journal of Agricultural Sciences.14(2):297-307.Iran- ISC

99-Jafari, R., Kamali, K., Shojaei, M. and H.Ostovan. 2008. Life table Parameters of Hippodamia variegata ( Col.: Coccinellidae ) on Aphis fabae  ( Hom.: Aphididae ) under  laboratory conditions. Journal of New Agricultural Sciences.10(4):17-25.Iran

100- Pirafkan.Sh., Kamali.K., Ostovan.H. and S.Manzari. 2008. Thysanoptera fauna of Pakdasht region. Journal of Agricultural Sciences.14(1):53-61.Iran- ISC

101- Ghahari.H., Ostovan.H., Kamali.K. and M.Tabari. 2008. Arthropod predators of rice fields in central parts of Mazandaran. Journal of Agricultural Sciences.14(1):63-74.Iran- ISC

102- Ghahari, H., Tabari, M.,Haji-Amiri , M., Sakenin, H. and H. Ostovan .2009.Population fluctuation of rice stem borer , Chilo suppressalis  Walker ( Lepidoptera : Pyralidae ) in paddy fields of northern Amol in Mazandaran province.Journal of Plant Protection.23(1):41-49. Iran- ISC

103- Ghahari, H., Cheng Ko, C. and Ostovan, H. 2009. Three new records of Aleuroviggianus Iaccarino (Hemiptera : Sternorrhyncha: Aleyrodidae) from Iran with identification key. Munis Entomol. & Zool. 4(1): 117-120.Turkey-ISI

104-Ghahari, H., Tabari, M., Sakenin, H., Ostovan H. and Imani, S. 2009. Odonata(Insecta) from Northern Iran , with comments on their presence in rice fileds. Munis Entomol. & Zool. 4(1): 148-154. Turkey-ISI

105-Ghahari, H., Collingwood , C.A. , Tabari, M. and Ostovan H. 2009. Faunistic  notes on Formicidae (Insecta: Hymenoptera) of rice fileds and surrounding grasslands in Northern Iran . Munis Entomol. & Zool. 4(1): 184-189. Turkey-ISI

106-Ostovan,H.2009.Estimation of field biotic index and water quality of Kor river in autumn season using aquatic insects fauna.Plant Protection Journal.1(1):1-11.Iran- ISC

107- Ghahari, H., Ostovan,H. and M.Tabari. 2009. Species diversity and population fluctuation of Heteroptera predators in rice fields of Mazandaran province,Northern Iran. Plant Protection Journal.1(1):27-41.Iran- ISC

108- Saghaei , N.,Ostovan,H.,Shojaei , M. and R.Hayat.2009. Introduction to the Asilidae  Fauna ( Insecta : Diptera ) of Fars province , Iran. Turkish Journal Zoology.33:187-200.Turkey-ISI( W.o.S)

109-Gheibi,M.,Ostovan,H. and K.Kamali.2009. A contribution to knowledge of the tachinid fly fauna of Fars province,Iran ( Diptera:Tachinidae:Dexiinae and Phasiinae ).Zoology in the Middle East.46:69-75.Germany- WOS-ISI

110-Ghahari,H.,Abd-Rabou,Sh.,Zahradnik,J. and H.Ostovan.2009. Annotated catalogue of whiteflies (Hemiptera: Sternorrhyncha :Aleyrodidae) from Arasbaran,Northwestern Iran.Journal of Entomology and Nematology.1(1):007-018.India

111- Ghahari,H.,Fisher,M.,Erdogan,O.C.,Tabari,M.,Ostovan,H. and A.Beyarslan.2009. A contribution to Braconidae ( Hymenoptera ) from rice fields and surrounding grasslands of Northern Iran.Munis Entomology & Zoology.4(2) 432-435.Turkey-ISI

112- Ghahari,H.,Kesdek,M.,Samin,N.,Ostovan,H.,Havaskary,M and S.Imani.2009. Ground beetles ( Coleoptera: Carabidae ) of Iranian cotton fields and surrounding grasslands. Munis Entomology & Zoology.4(2) 436-450. Turkey-ISI

113- Ghahari , H.,Jedryczkowski ,W.B.,Kesdek ,M., Ostovan,H., and M.Tabari.2009. Ground beetles ( Coleoptera : Carabidae ) from rice fields and surrounding grasslands of Northern Iran.J.Biol.Control,23(2):105-109.India-ISI

114-Ghahari , H.,Carpintero , D.L. and H.Ostovan.2009. An annotated catalogue of the Iranian  Anthocoridae ( Hemiptera : Heteroptera : Cimicomorpha ) . Acta  Entomologica Musei Nationalis Pragae.49(1):43-58.Czech Republic-ISI

115-Fallahzadeh , M.,Shojaei ,M.,Ostovan ,H., and K.Kamali.2009.Notes on some Encyrtidae ( Hymenoptera : Chalcidoidea ) from Iran.Journal of Entomological Society of Iran.28(2):81-85.Iran-ISI

116-Hassani ,M.R.,Mehrnejad , M.R. and H.Ostovan.2009.Some biological and predation characteristics of Oenopia conglobata contaminata ( Coleoptera : Coccinellidae ) on the common pistachio psylla in laboratory conditions.Iranian Journal of Forest and Range Protection Research.6(2):110-117.Iran

117-Goldasteh , Sh.,Talebi ,A.A.,Fathipour ,Y.,Ostovan , H., Zamani., A. and R.V.Shoushtari.2009. Effect of temperature on life history and population growth parameters of Planococcus citri ( Homoptera , Pseudococcidae ) on coleus [ Solenostemon scutellarioides (L.) Codd.].Arch.Biol.Sci.,Belgrade.61(2):329-336.Serbia-ISI

118-Ghahari , H., Jedryczkowsky , W.B.Aslan , M. and H.Ostovan.2009.Lady beetles ( Coleoptera : Coccinellidae ) of Iranian cotton fields and surrounding grasslands. J.Biol.Control,23(3):265-269.India-ISI

119-Ghahari H, Chérot F, Linnavuori RE, and H.Ostovan.2009. Annotated catalogue of Iranian burrower bugs (Heteroptera,Pentatomoidea, Cydnidae). ZooKeys 26: 1–31. doi: 10.3897/zookeys.26.214. Belgium-ISI

120- Gheibi,M.,Ostovan,H.,Kamali , K., and E.Gilasian.2009. The first report of six tachinid flies from Iran( Diptera : Tachinidae). Journal of Entomological Society of Iran.29(1):53-55.Iran-ISI    

121- Ostovan,H. and J.Niakan. 2009.Estimation of field biotic index and water quality of Kor river in spring season using aquatic insects fauna.Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources.16(2):174-180.Iran-ISC

122-Farzaneh , M., Ostovan , H. and M.Haghani.2009. The first report of the subgenus and species of Orius ( Microtrachelia ) retamae ( Hemiptera: Anthocoridae ) from Iran. Plant Protection Journal.1(2):228-233.Iran- ISC

123-Fallahzadeh , M., Ostovan , H. and N. Saghaei . 2009. A contribution to the fauna of Sphecidae and Crabronidae ( Hymenoptera ) in Fars province , Iran. Plant Protection Journal.1(2):234-248. Iran- ISC

124- Hesami ,Sh., Ostovan,H., Ebrahimi,E.,Shojai,M. and K.Kamali. 2009. Effect of temperature on the development , female longevity and parasitism of Closterocerus formosus ( Hymenoptera : Eulophidae ), parasitoid of Liriomyza trifolii ( Diptera : Agromyzidae ).2009. Plant Protection Journal.1(2):114-125. Iran- ISC

125- Gheibi,M. and H.Ostovan.2009. Preliminary investigation on the fauna of Tachinid flies ( Diptera : Tachinidae ) in Fars province,Iran. Plant Protection Journal.1(2):140-166 Iran. - ISC

126- Ghahari, H., Tabari ,M., Ostovan,H., Imani ,S. and K.Parvanak. 2009.Host plants of rice stem borer,Chilo suppressalis Walker ( Lepidoptera : Pyralidae ) and identification of Chilo species in Mazandaran province,Iran.Journal of New Agricultural Science.5(17):65-74.Iran

127-Naghibinejad,M.,Ahadiyat,A. and H.Ostovan.2009. First report of the family Stigmocheylidae ( Trombidiformes : Paratydeoidae ) from Iran. Plant Protection Journal.1(3):341-343.Iran- ISC

128- Naghibinejad,M.,Ahadiyat,A., Ostovan,H, and H.Moradiyan.2009. First report of a genus and species of the family Alycidae ( Acari : Endeostigmata ) from Iran. Plant Protection Journal.1(3):337-339.Iran- ISC

129-Fallahzadeh,M.,Saghaei,N. and H.Ostovan.2009. Seasonalabundance of Planococcus ficus ( Hemiptera, Pseudococcidae ) in Jahrom vineyards ,Fars province-Iran. Plant Protection Journal.1(3):263-276.Iran- ISC

130-Moradian,H.,Ostovan,H. and M.Haghani.2009. Cassida palaestina ( Coleoptera : Chrysomelidae ), a new record for the chrysomelid fauna of Iran. Plant Protection Journal.1(3):321-325.Iran- ISC

131-Sakenin,H.,Ghahari,H.,Tabari,M.,Imani,S. and H.Ostovan.2009.Fauna of some beetles ( Coleoptera) in North rice fields of Iran.Journal of Daneshvar Agronomy Sciences .2(3):79-90. Iran

132a-Forghani, S.H.R., Ostovan,H., Shaterian,J. and N.Honarparvar. 2009.Effect of two cotton cultivars on population fluctuations of spider mites ( Acari:Tetranychidae ). Plant Protection Journal.1(4):379-389.Iran- ISC

132b-  Ghahari, H., Gadallah, N.S., Cetin Erdogan, O., Hedqvist, K.J., Fischer, M.,  Beyarslan, A. and H.Ostovan. 2009. Faunistic note on the Braconidae ( Hymenoptera: Ichneumonoidea) in Iranian cotton fields and surrounding grasslands. Egyptian Journal of Biological Pest Control.19(2):115-118. Egypt.ISI- ISSN:1110-1768

 

133- Gheibi,M.,Ostovan,H. and K.Kamali .2010.A contribution to the tachinid flies of the subfamilies Exoristinae and Tachininae ( Diptera : Tachinidae ) from Fars province,Iran. Turkish Journal Zoology.34:35-43.Turkey-ISI( W.o.S.)

134-Ghahari, H., Satar, A., Anderle, F., Tabari, M., Havaskary, M. and Ostovan, H. 2010. Lacewings (Insecta: Neuroptera) of Iranian rice fields and surrounding grasslands. Munis Entomology & Zoology 5 (1): 65-72. Turkey-ISI

135-Ghahari, H., Arzanov, G.Yu., Legalov, A.A., Tabari, M. and Ostovan, H. 2010. Weevils (Coleoptera: Curculionidae) from Iranian rice fields and surrounding grasslands. Munis Entomology & Zoology 5 (1): 163-169. Turkey-ISI

136- Hesami ,Sh., Ebrahimi,E.,Ostovan,H,.Shojai,M.,Kamali,K .,Yefremova,Z. and E.Yegorenkova.2010.Contribution to the study of Eulophidae ( Hymenoptera : Chalcidoidea ) of Fars province of Iran: I-subfamilies Entedoninae and Tetrastichinae. Munis Entomology & Zoology 5 (1): 148-157. Turkey-ISI

137-Chahari , H., Abde-Rabou , Sh., Sakenin , H.,Hedqvist , K.J. and H.Ostovan.2010. A contribution to some Chalcidoidea wasps ( Hymenoptera ) from Iran. J.Biol.Control,24(1):17-21.India-ISI

138-Saghaei , N., Hayat , R., Ostovan , H. and M . Fallahzadeh.2010. Prey of some robber flies ( Diptera : Asilidae ) in Fars Province , Iran.J.Ent.Res.Soc.12(1):17-26.ISI

139- Ghahari, H., Bunalski , M., Tabari, M. and H. Ostovan . 2010. Contribution to the knowledge of darkling beetles ( Coleoptera : Tenebrionidae ) from Iranian rice fields and surrounding grasslands .Polish Journal of Entomology.79:81-90.Poland-ISI

140- Ghahari, H., Avgin , S.S. and H. Ostovan . 2010.Carabid beetles ( Coleoptera : Carabidae ) collected from different ecosystems in Iran with new records . Turk.Entomol.Derg.34(2):179-195.Turkey – ISI

141- Ghahari H, Linnavuori, RE., Moulet , P., and H.Ostovan.2010. Annotated catalogue of Iranian Nabidae ( Hemiptera : Heteroptera ). Acta  Entomologica Musei Nationalis Pragae.50(1):33-44.Czech Republic-ISI

142- Ghahari  , H., Fischer , M., Cetin Erdogan,O., Beyarslan, A. and H.Ostovan.2010.A contribution to the braconid wasps ( Hymenoptera : Braconidae ) from the forests of northern Iran. Linzer biol. Beitr. 42/1:621-634.Austria-ISI

143-Ghahari,H.,Carpintero,D.L.,Ostovan,H., Kolarov,J.,Collingwood,C.A.,Finlayson

        T. and M.Fischer.2010. Ethics and accuracy in scientific researches with emphasize on taxonomic works. Linzer biol. Beitr. 42/1: 671-694.Austria-ISI

144-Noei,J., Hajizadeh,J., Faraji,F., Ostovan,H., and L.Salehi.2010.First report of two species of predatory mites ( Acari : Phytoseiidae ) for Iranian fauna. Journal of Entomological Society of Iran29(2):113-116.Iran-ISI-ISC

145-Ahadiyat,A.,Sadeghi,S.E.,Ostovan,H.,Moharramipour,S.,Nori Ganbalani,G. and S.Zeinali. 2010. Antixenosis component of resistance in poplar species and clones ( Populus spp.) to the willow and poplar lace-bug , Monosteria unicostata ( Mulsant & Rey )( Hemiptera : Tingidae ). Munis Entomology & Zoology. 5 (Suppl.): 1125-1135. Turkey-ISI

146-Ghahari, H.,Carpintero,D.L.,Moulet,P., Linnavuori, RE. and H.Ostovan.2010. Annotated catalogue of Iranian broad-headed bugs ( Hemiptera : Heteroptera: Alydidae ). Acta  Entomologica Musei Nationalis Pragae.50(2):425-436.Czech Republic-ISI

147-Ghahari,H.,Cai,W.Zh., Carpintero,D.L., Moulet,P.,Ostovan,H., Montemayor,S.I., Havaskary,M. and R.E. Linnavuori . 2010. A contribution to Heteroptera ( Hemiptera ) of Arasbaran and vicinity , Northwestern Iran. Entomotaxonomia.32(3):187-194.China-ISI

148-Ghahari ,H., Bunalski,M., Havaskary,M., Ostovan,H. and  N.Samin .2010.

       Contributions to the knowledge the darkling beetles ( Coleoptera : Tenebrionidae)

       of Arasbaran , Northwestern Iran. Polish Journal of Entomology.79:463-468.Poland-ISI

149- Ghahari ,H., Huang,J.,  Ostovan,H. and  J.Rastegar .2010.Notes on the Iranian fauna of Pteromalidae ( Hymenoptera ).Journal of Entomology Efflatouns ( Efflatounia).10:21-25.Egypt-ISI

150-Jalalizand, A., Hatami, B., Behdad, E., and H.Ostovan. 2010. Comparison of intensity of infestation of Gossyparia spuria (Modeer) on elm trees in various microclimates of Isfahan. Journal of Research in Agricultural Science.6(2):93-96.Iran-ISC

151-Sholesadi, E., Fathipour, Y., Ostovan, H., Khozeinia, F. and R. Radjabi.  2010. The study of leaf damage induced by Aceria oleae on different verities of olive Olea europaea L. in greenhouse condition : the case study in Fars province, Iran. Research Journal of Biological Sciences.5(12):756-759.Pakistan-ISI.

152-Beyzavi, Gh., Ostovan, H., Haghani, M. and E.A. Ueckermann. 2010. The first report of the family Adamystidae ( Acari : Prostigmata ) from Iran. Plant Protection Journal.2(1):47-51.Iran- ISC  

153-Pakdelan, M., Ostovan, H. and S.E.Hoseini. 2010. The first report of the genus Hexabdella ( Acari : Prostigmata : Bdellidae ) from Iran. Plant Protection Journal.2(1):53-57.Iran- ISC

154-Keshtmand, K., Ostovan, H. and R.Asadi. 2010. Report of a species of the family Lardoglyphidae ( Acari : Sarcoptiformes ) from Iran. Plant Protection Journal.2(1):65-68.Iran- ISC

155-Soleimani, M., Ostovan, H. and O.Joharchi. 2010. First report of Holostaspella ornate (Acari : Mesostigmata ) from Iran. Plant Protection Journal.2(1):59-63.Iran- ISC

156- Soleimani, M., Ostovan, H. and O.Joharchi. 2010. First report of the mite species Androlaelaps aegypticus (  Mesostigmata : Laelapidae ) from Iran. Plant Protection Journal.2(2):157-160.Iran- ISC

157-Ostovan, H.,  Miri, M. and Gh.Beyzavi. 2010. The first report of the genus Cercoleipus  and family Cercomegistidae ( Acari : Mesostigmata ) from Iran. Plant Protection Journal.2(2):145-151.Iran- ISC

158-Esmaeili, Z.,  Gheibi, M. and H.Ostovan.2010. Scheloribates fimbriatusa fricanus ( Acari :Oribatida : Scheloribatidae) a new record for fauna of Iran. Plant Protection Journal.2(2):153-156.Iran- ISC  

159-Kamali, S.E., Ostovan, H. and M. Tatina. 2010. Estimation of field biotic index and water quality of Karim Chay ,Lavandil and Chelvand rivers in Astara region using benthic aquatic insects fauna. Wetland Journal. 1(4):79-89.Iran-ISC

160-Payandeh, A., Kamali, K., Fathipour, Y. and H.Ostovan. 2010. Biology and demography of the dubas bug, Ommatissus lybicus ( Hem.: Tropiduchidae ) , at three constant temperatures.Journal of Entomological Society of Iran.29(2):31-44. Iran-ISI-ISC

161- Ghahari ,H., Erdogan, O.C., Sedivy, J. and H.Ostovan .2010 . Survey of the Ichneumonoidea and Chalcidoidea ( Hymenoptera ) parasitoids of Saturniidae ( Lepidoptera ) in Iran .Journal of Entomology Efflatouns ( Efflatounia).10:1-6 .Egypt-ISI

 

162-Hesami.Sh., Ebrahimi.E., Ostovan.H. and Z.Yefremova. 2010. Contribution to the study of Eulophidae ( Hymenoptera : Chalcidoidea ) of Fars province of Iran:II- subfamilies Entiinae and Eulophinae, with preliminary checklist of Eulophidae species in Iran. Plant Protection Journal.2(3):239-253.Iran- ISC

163-Abbaszadeh Rad.N., Ostovan.H. and M.Gheibi. 2010. A new report of two species of Bdellidae ( Acari : Prostigmata ) from Iran. Plant Protection Journal.2(3):229-233.Iran- ISC

164-Ostovan.H. and Gh.Beyzavi. 2010. The first report of the genus Asternolaelaps and family Ichthyostomatogasteridae ( Acari : Mesostigmata ) from Iran. Plant Protection Journal.2(3):223-228.Iran- ISC

165- Esmaeili, Z.,  Gheibi, M. and H.Ostovan.2010. Phyllozetes tauricus ( Oribatida : Cosmochthoniidae ) new record for fauna of Iran. Plant Protection Journal.2(3):235-237.Iran- ISC

166- Erfan,D., Ostovan, H. and A.Sarafrazi. 2010. The first report of Orius maxidentex (Hemiptera:Anthocoridae) from Iran. Plant Protection Journal.2(4):339-344.Iran- ISC

 

167- Ostovan, H. 2011. The first report of Proctotydaeus schistocercae (Trombidiformes : Iolinidae), associated with desert locust in Iran. Plant Protection Journal.3(1):73-78.Iran- ISC

 

168- Farzaneh , M., Ostovan , H. and M.Haghani. 2011. The study of fauna and host plants of Anthocorid bugs ( Hemiptera : Anthocoridae ) in Marvdasht and Shiraz regions. Journal of Entomological Research.3(4):335-349 .Iran-ISI

 

169-Dehghani Zahedani,M., Sarafrazi,A., Ostovan,H. and M.Mardi. 2011.Population   variation of   predatory bug , Orius albidipennis ( Het.:Anthocoridae )  in different   regions of Iran.Journal of Food , Agricultural & Environment.9(1):132-136.Finland-ISI(W.o.S)

170-Abd-Rabou,S., Ghahari,H., Hedqvist,K.J., and H.Ostovan.2011.Parasitoid-host relationship between Comperiella bifasciata Howard ( Hymenoptera : Encyrtidae ) and Aonidiella orientalis ( Newstead ) ( Hemiptera : Diaspididae ) with a list of Iranian Encyrtidae.Indian Journal of  Entomological Research.35(1):1-8. India-ISI

171-Moradian,H., Ostovan,H. and M.Haghani.2011. Faunistic survey of edaphic        Mesostigmatic mites ( Acari : Mesostigmata ) in rape seed and corn farms in Gachsaran,Iran.Journal of Entomological Research.3(1):411-422.Iran-ISI

172- Pezhman, H., Ostovan, H., Kamali, K. and V. Rezaei. 2011. Evaluation of various traps and attractants for trapping the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata ( Diptera : Tephritidae )  in a mixed-fruit orchard in Shiraz( Fars province). Applied Entomology and Phytopathology. 78(2):217-236. .Iran-ISI-ISC

173- Sorosh, M. J., Kamali, K., Ostovan, H., Shojaei, M. and Y. Fathipoor. 2011. Comparison of different traps attractiveness  for olive fruit fly Bactrocera oleae attraction ( Diptera : Tephritidae ). Applied Entomology and Phytopathology. 78(2):275-287. .Iran-ISI-ISC

174- Haghighi, R., Ostovan, H. and Sh.Hesami. 2011. The first report of Caudacheles khayae (Acari : Cheyletidae) associated with elm bark beetles in Iran. Plant Protection Journal.3(1):79-84.Iran- ISC

 

175-Ahadiyat, A., Sadeghi, S.E., Ostovan, H., Moharramipour, S., Nouri Ganbalani, G. Zeinali, S. and D. Shamohammadi. 2011. Antixenosis resistance of different willow species to willow and poplar lace-bug, Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae).Journal of New Agricultural Sciences.7(1): 11-18. . Iran

176-Ghahari, H., Collingwood, C.A., Havaskary, M., Ostovan, H. and N. Samin. 2011. A contribution to the knowledge of ants ( Hymenoptera : Formicidae ) from the Arasbaran biosphere reserve vicinity, Northwestern Iran. Jordan Journal of Agricultural Sciences, 7(3):558-563.Jordan

177-Ghahari, H., Bunalski, M., Tabari, M. and H.Ostovan. 2011. Scarab beetles ( Coleoptera: Scarabaeidae ) collected in Iranian rice fields and surrounding grasslands. Polish Journal of Entomology. 465-474.Poland-ISI

178-Hajizadeh, J., Noei, J., Salehi, L. and H.Ostovan. 2011. Cheyletid mites associated with stored rice in Iran; the first record of Chelacheles strabismus from Iran and a key for their identification.Journal of Entomological Society of Iran.30(2):85-88. Iran-ISI

179- Ostovan, H. and A. Arefnia.  2011. Species diversity of aquatic Hemiptera in Ghare-Agag river in Jahrom region. Plant Protection Journal.3(1):97-98.Iran- ISC  

180- Beyzavi, Gh. and H.Ostovan. 2011.New record of a genus and species of Cheyletidae from Iranian mites fauna. Plant Protection Journal.3(2):177-183.Iran- ISC  

181- Biparva, Z., Haghani, M., Ostovan,H. and Sh.Hesami. 2011. Identification of parasitoids and seasonal parasitism of citrus leaf miner Phyllocnistis citrella ( Lepidotera:Gracillaridae) in Shiraz. Plant Protection Journal.3(3):297-304.Iran- ISC  

 

182- Hashemi,R., Ostovan,H. and M.Haghani. 2011. Covering of pomegranate flower and fruits for the damage reduction of carob moth, Ectomyelois ceratoniae ( Lepidoptera:Pyralidae) in Neyriz region. Plant Protection Journal.3(4):349-357.Iran- ISC  

 

183- Hosseini,S.A., Ostovan,H. and S.E.Hosseini.2012. Estimation of field biotic index and water quality of Khong river in Sepidan region by using aquatic insect fauna. Plant Protection Journal.4:29-36.Iran- ISC  

 

184- Bahmani,N., Ostovan,H., M.Latifian. and B.Rad.2012. Study the lethal doses of suitable isolate of Beauveria bassiana for microbial control of Ephestia kuehniella on Sayer date cultivar. Plant Protection Journal.4:67-81.Iran- ISC

  

185- Joharchi, O., Ostovan, H. and A. Saboori . 2012. A new species of the genus Coleolaelaps (Acari: Laelapidae) associated with larvae of Polyphylla sp. (Coleoptera: Scarabaeidae) in Iran. — Entomologica  Fennica 22: 279–283.Finland-ISI

186- Ghahari H, Chérot F, Moulet, P., Carpintero, D.L., Linnavuori, R.E., Sakenin, H. and H.Ostovan. 2012. Heteroptera ( Insecta ) fauna of Iranian cotton fields and surrounding grasslands. Faunistic Entomology( E F F E). 64(1):3-13.Belgium

187- Beyzavi, Gh., Ueckermann, E.A. and H.Ostovan. 2012. A new Adamystis Cunliffe, 1957 species from Iran ( Acari : Trombidiformes : Adamystidae ). Systematic and Applied Acarology. 17(1): 27-30. England.ISI

188- Khanjani, M., Pakdelan, M., Ostovan, H. and  M.Khanjani. 2012. A new species of the genus Ledermuelleriopsis Willmann ( Acari : Stigmaeidae ) from southern Iran. Systematic and Applied Acarology. 17(1): 59-66. England.ISI

189-Ostovan.H., Faraji,F., Kamyab,F. and F.Khadempour.2012. Notes  on Neoseiulus paspalivorus (De Leon ) and Proprioseiopsis messor ( Wainstein ) collected in Iran.Acarologia.52(1):51-58. France-WOS-ISI

190- Khanjani, M., Sh.Yazdanpanah, Ostovan, H. and  B.Asalifayaz. 2012. Three new species of the genus Tycherobius Bolland ( Acari: Camerobiidae ) from Iran. Zootaxa.3266:23-40. New Zealand -WOS-ISI

191- Ostovan.H., 2012. Estimation of field biotic index and water quality of lake of Doroodzan dam using aquatic insects fauna. Journal of Entomological Research.4(1):1-10 .Iran-ISI

192- Naghibnejad.M., Ostovan.H., Kamai.K., and A.Ahadiyat. 2012. Study on mites families; Ameroaeiidae, Blattisociidae and Ascidae in Estahban region. Journal of Entomological Research.4(1):61-76 .Iran-ISI

193- Ghahari H, Moulet, P.,  Linnavuori, R.E.,  and H.Ostovan. 2012. An annotated catalog of the Iranian Coreidae, Rhopalidae, and Stenocephalidae ( Hemiptera : Heteroptera : Pentatomomorpha : Coreoidea ). Zootaxa.3519:1-31. New Zealand -WOS-ISI

194-Javan, S.,Hosseini, S.E. Ostovan, H., Farzaneh, M. and S.Shabani. 2012. Effects of soil solarization on population of prostigmatic mites ( Acari : Trombidiformes ) in Fars Science and Research Center. Journal of Entomological Research.4(2):117-129 .Iran-ISI

195- Fuangarworn, M., Beyzavi, Gh. and H.Ostovan. 2012.  Adamystis Cunliffe, 1957 ( Acari : Trombidiformes : Adamystidae ) in Iran: two new species and a key to the Iranian species. Systematic and Applied Acarology. 17(4): 448-457. England.ISI

196-Honarparvar, N., Khanjani, M., Forghani, S.H.R., Ostovan, H. and A.A.Talebi. 2012. Demographic parameters of two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch ( Acari : Tetranychidae ) on cotton. Archives of Phytopathology and Plant Protection.45(4):381-390. ISI-England( Taylor & Francis ).

197-Gharib Shourijeh, Z., Ostovan, H., and M. Haghani. 2012. Species diversity of phytoseiid mites ( Acari: Mesostigmata ) in Marvdasht and Shiraz region. Journal of Animal Environment.4(1):1-12. Iran-ISC

198-Biparva, Z., Haghani, M. and H.Ostovan.2013. Population dynamic of Phyllocnistis citrella Stainton (Lep.: Gracillaridae) and identification of its parasitoids in citrus orchards of Shiraz.Plant Pests Research.2(4):27-33. Iran-ISC

199- Ghahari, H., Moulet.P., Ostovan. H., and R.E.Linnavuori. 2013. An annotated catalog of the Iranian Dipsocoromorpha, Enicocephalomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha and Nepomorpha ( Hemiptera : Heteroptera ). Zootaxa.3641(4):301-342. New Zealand -WOS-ISI

200- Beyzavi, Gh., Ueckermann, E.A., Faraji, F. and H.Ostovan. 2013. A catalog of Iranian prostigmatic mites of superfamilies Rhaphignathoidea and Tetranychoidea ( Acari ). Persian Journal of Acarology.2(3):389-474. . Iran-ISC

201-Ujvari, Z., Moradian, H. and H.Ostovan. 2013. Prozercon iranensis sp.n., a new species of Zerconidae (Acari:Mesostigmata) from Iran. Zoology in the Middle East.59(4):353-357.Germany- WOS-ISI

202-Swietojanska, J., Moradian, H., Borowiec, L. and H.Ostovan.2013. Description of larvae of two closely related species Cassida palaestina Reiche,1858 and Cassida rubiginosa Muller,1776 (Coleoptera : Chrysomelidae : Cassidinae). Zootaxa.3741(4):511-537. New Zealand -WOS-ISI

203-Lotfi,F., Haghani,M., and H.Ostovan.2013. Effect of three food regimes on longevity and oviposition rate of Orius albidipennis(Reuter). Journal of Entomological Research.5(1):61-66. Iran-ISI

204-Masoudi, R. and H.Ostovan.2013. First report of Neotrochometridium sensillum ( Acari: Heterostigmata: Trochometridiidae) from Fars province. Plant Protection Journal.5:125-127.Iran- ISC

205-Gholami, H. and H.Ostovan.2013. The first report of Pachyseius humeralis (Acari:Mesostigmata:Pachylaelapidae) from Iran. Plant Protection Journal.5:109-113.Iran- ISC

206-Soroush, M.J.,Kamali, K.,Ostovan, H., Shojaei, M. and Y.Fathipour.2013. Biological and reproductive parameters of olive fruit fly Bactrocera oleae (Diptera:Tephritidae) in laboratory condition. Plant Protection Journal.5:23-33.Iran- ISC

207- Lotfi,F., Haghani,M., and H.Ostovan.2014. Functional response of Orius albidipennis (Hemiptera:Anthocoridae) to Thrips tabaci and Aphis pomi . Journal of Entomological Research.6(4):343-351. Iran-ISI

208-Haddadian, M., Alipanah, H., Ostovan, H., and A.Sarafrazi. 2014. Phylogenetic relationships among genera of the tribe Cnephasiini ( Lepidoptera: Tortricidae: Tortricinae) based on morphological characters of adult. Journal of Natural History.48( 31-32)1867-1906 : England -WOS-ISI

209-Erfanfar,D., Sarafrazi,A., Nouri Ghanbalani,Gh., Ostovan,H. and M.Shojaei. 2014. Claims of potential expansion and future climatic scenarios for Orius species (Hemiptera: Anthocoridae) throughout Iran. European Journal of Zoological Research.3(2):43-55.ISI

210-Bashti,H. and H.Ostovan. 2014. Estimation of field biotic index and water quality of streams in North west of Shiraz region,Iran using aquatic insect fauna. International Research Journal of Applied and Basic Sciences.8(5):516-518.Iran-Isc

211-Joharchi,O.,Ostovan.H. and E.Babaeian. 2014. A new species of Hypoaspis Canestrini from Iran ( Acari: Laelapidae ), with a key to the species occurring in the western  palaearctic region. Zootaxa.3846(4):569-576. New Zealand -WOS-ISI

212- Granpayeh,Sh. and H.Ostovan. 2014. Mites recorded from insectary cultures in the Shiraz region. International Research Journal of Applied and Basic Sciences.8(5):612-616-518.Iran-ISC

213-Ostovan, H. and F.Faraji. 2014. A new species of Orthadenella (Athias-Henriot) (Acari:Mesostigmata:Melicharidae) from Iran. International Journal of Acarology. 40(8):605-610.U.S.A-ISI( W.O.S)

214- Ghahari, H., Hayat, R., Lavigne, R.J.  and H. Ostovan. 2014. An annotated checklist of Iranian Asilidae ( Insecta: Diptera: Brachycera: Asiloidea).Linzer biol. Beitr. 46/2: 1379-1446.Austria-ISI

215- Peyvastegan, A.,Pakniat, A., Ostovan, H. and M.Allahyari. 2014. Detection of Wolbachia sp. in Ectomyelois ceratoniae and determination of its taxonomical place in Fars province.Journal of Microbial World.7(2):162-169.Iran.

216- Salehi, A., Ostovan, H. and M.Modarresi. 2014. Evaluation of the efficiency of Gaeolaelaps aculeifer in control of plant parasitic nematode Tylenchulus semipenetrans under greenhouse conditions. Journal of Entomology and Nematology.6(11):150-153.Nigeria-ISI

217-Zare Khormizi,M., Ostovan,H. and M. Fallahzadeh. 2014. Status of  ladybirds

       ( Coleoptera: Coccinellidae) in Khatam county (Yazd province) and the first report of Hyperaspis reppensis(Herbst,1783) for Iranian fauna. Journal of Biological Control.28(3):126-131.India-ISI-ISSN:2230-7281

218-Ghahari, H., Sakenin, H., Ostovan, H., and M. Tabari. 2015. A study of Coleoptera (Insecta) from the rice fields and surrounding grasslands of northern Iran. Entomofauna.36(40)529-536.Austria-ISI

219- Moradian, H., Nazarpoor, F. and H.Ostovan.2015. The first report of Leptus n.sp.( Acari:Erythraeidae) as ectoparasite of Cassida persica Spaeth(Coleoptera:Chrysomelidae) from oil and gas company of Gachsaran. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research.3(1):35-37.India-ISSN:2383-2762

220-Soltanizadeh, Z., Saghaei, N. and H.Ostovan.2015. A contribution to the fauna of fruit flies (Diptera , Tephritidae) in Fars province, southern Iran. Linzer biologische Beitraege. 47/1: 925-937.Austria-ISI-ISSN:0253-116X

221-Ostovan, H., Moulet, P., Ghahari, H. and M. Farzaneh. 2015. A study on species diversity of Orius (Heteroptera: Anthocoridae) based on the female copulatory tube, in Fars province,Iran. Heteropterus Revista Entomologia.15(2):131-136 .Spain-ISI-ISSN:1579-0681

222- Joharchi, O., Nazari, A., Halliday, B. and H.Ostovan. 2015. Observations on predation of Rhizoglyphus robini ( Acari: Acaridae) on the alfalfa stem nematode, Ditylenchus dipsaci (Nematoda). 2015. Persian Journal of Acarology. 4(3):329-335. Iran-ISI-ISSN:2251-8169

223- Ghahari, H., Doganlar, M., Sureshan, P.M. and H.Ostovan. 2015. An annotated catalogue of the Iranian Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea). Entomofauna. 19:1-100.Austria-ISI- ISSN:0250-4413

224- Karimifam, A., Ostovan, H. and M. Fallahzadeh. 2015. A survey of the rove beetle fauna (Coleoptera, Staphylinidae) from Southern Iran. Arquivos Entomoloxicos.14:269-277.Spain-ISI- ISSN:1989-6581

225- Zare Khormizi,M.,Ostovan,H., Fallahzadeh,M. and M.S.Mossadegh. 2016. Variation of elytral colour polymorphism in six species of ladybird beetles in central Iran (Coleoptera, Coccinellidae). Entomofauna. 37(13):225-240. Austria-ISI- ISSN:0250-4413

226- Ghahari, H., Moulet, P. and H. Ostovan. 2016. An annotated catalog of the Iranian Cimicidae and Largidae ( Hemiptera : Heteroptera ) and in memoriam Carl Walter Schaefer(1934-2015). Zootaxa.4111(2):194-200. New Zealand -WOS-ISI-ISSN:1175-5326

227- Sadeghi, M., Sholesadi, E. and H.Ostovan. 2016. Determination of biotic index and water quality of Anjireh river (Fars,Iran) in autumn using aquatic insects fauna. Journal of Entomological Research.7(4):327-335. Iran-ISI-ISSN:2008-4668

228- Mascagni, A., Jach, M.A., Ostovan, H. and H.Ghahari. 2016. Annotated checklist of Dryopidae and Heteroceridae ( Coleoptera : Byrrhoidea) of Iran. Zootaxa.4144(3):354-364. New Zealand -WOS-ISI-ISSN:1175-5326

229- Jach, M.A., Ostovan, H., Ghahari, H. and A. Putz. 2016. Annotated checklist  of Byrrhoidea ( Coleoptera : Byrrhidae, Elmidae, Limnichidae, Psephenidae ) from Iran. Elytron. 28:65-78. Spain- ISI-ISSN:0214-1353 & 2014-623X

230- Ahmadi, M., Esfandiari, M., Muilwijk, J. and H.Ostovan. 2016. A contribution to knowledge of the ground beetle fauna ( Coleoptera : Carabidae ) of Iran. Entomologist´s Monthly Magazine.152(3):163-187. England-ISI-ISSN:0013-8908

 

231- Ahmadi, A., Gheibi, M., Ostovan, H., Hesami, Sh. and I.Y. Grichanov. 2016. New records of Dolichopodidae ( Diptera ) from central provinces of Iran. Halteres. 7:191-196.India-ISI-ISSN: 0973-1555

232- Besharatnejad, M.H., Ostovan, H.,  Nematollahi, M.R. and Gh. Radjabi. 2016. The effect of some factors on the efficacy of pheromone traps for capturing leopard moth in walnut orchards. Journal of Plant Protection. 30(3): 407-415 . Iran-ISC-ISSN:2008-4749 Online:2423-3994.

233- Maleki, Sh., Ostovan, H., Baniameri, V. and O. Joharchi. 2016. Biodiversity of mesostigmatic soil mite fauna (Acari : Mesostigmata) of a city park located in Tehran, Iran. Journal of Entomological Society of Iran. 36(3):181-194.Iran-ISI-ISSN:0259-9996

234-Jooybar, Sh., Ostovan, H. and M. Haghani. 2016. Evaluation of various attractants and the trap height to install them for trapping Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) in a mixed-fruit orchard in Shiraz (Fars province). Journal of Applied Researches in Plant Protection. 5(2):71-80. Iran-ISC-ISSN:2383-1855.

235- Maleki, Sh., Ostovan, H., Baniameri, V. and O. Joharchi. 2016. Investigation of soil Gamasina mites ( Acari : Mesostigmata ) as indicator of environmental impacts on soils in the Police park of Tehran, Iran. Journal of Entomological Research.8(3):237-248. Iran-ISI-ISSN:2008-4668

236- Magowski, W.L., Ahadiyat, A. and H. Ostovan. 2017. Tarsonemid mites ( Acari,Heterostigmatina) found in association with bark beetles ( Insecta, Curculionidae, Scolytinae) in Iran. Turkish Journal Zoology.41:323-328.Turkey-ISI-W.O.S.-ISSN: 1300-0197

237-  Van Vondel, B.J., Ostovan, H.  and H. Ghahari. 2017. An Annotated checklist of Iranian Myxophaga ( Hydroscaphidae,Sphaeriusidae) and Adephaga ( Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae , Rhysodidae)( Insecta: Coleoptera). Zootaxa.4216(3):225-246. New Zealand -WOS-ISI-ISSN:1175-5326

238- Ahmadi, A., Gheibi, M., Ostovan, H., Hesami, Sh. and I.Y. Grichanov. 2017. New records of long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae) for Iran. Russian Entomological Journal. 26(1):65-70.Russia-Moscow-ISI-ISSN: 0132-8069

239- Noei, J., Maroufpoor, M., Faizi, F. and H. Ostovan. 2017. Second record of Erythraeus (Zaracarus) coleopterus (Acari: Erythraeidae) from Iran with new morphological data. Persian Journal of Acarology. 6(2):71-80.Iran-ISI-ISSN:2251-8169

240- Maroufpoor, M. and H.Ostovan. 2017.  Fauna of mites associated with stored wheat in Kurdistan province and one new record for Iranian mite fauna. Journal of Animal Environment.9(1):149-158. Iran-ISC- ISSN:2008-4218

241- H. Ostovan, H., Ghahari, H. and P. Moulet. 2017. Updated catalog of Iranian Anthocoridae ( Hemiptera : Heteroptera: Cimicomorpha ). Zootaxa.4311(4):451-479. New Zealand -WOS-ISI-ISSN:1175-5326

242- Ghahari, H., Mazur, S. and H. Ostovan. 2017. A checklist of the Histeridae ( Coleoptera: Histeroidea) of Iran. The Coleopteristis Bulletin.71(3):595-611.U.S.A-ISI-ISSN:0010-065X Online:1938-4394

243- Moulet, P., Ghahari, H. and H. Ostovan. 2017. A new species of Anthocoris from Iran ( Hemiptera : Heteroptera :Anthocoridae ). Acta  Entomologica Musei Nationalis Pragae.57(2):473-478.Czech Republic- WOS-ISI - ISSN:0374-1036

244- Karami, F., Hajizadeh, J. and H.Ostovan. 2017. Fauna of Ascoidea ( except Ameroseiidae ) in Guilan province, Iran with two new species record for Iran mites fauna. Linzer biologische Beitraege. 49/2: 1309-1321.Austria-ISI-ISSN:0253-116X

245- Darilmaz, M., C., Ostovan, H.  and H. Ghahari. 2017. Annotated checklist of Hydraenidae ( Coleoptera: Staphylionidea) recorded from Iran. Aquatic Insects. 38(4):239-253. England- WOS-ISI - ISSN:0165-0424

246- Dehghan, A., Payandeh, A., Imani, S., Shojaei, M. and H.Ostovan. 2017. The effects of sublethal doses(LC25) of fennel and pennyroyal essential oils on biological parameters of Dubas bug, Ommatissus lybicus ( Homoptera : Tropiduchidae ). Journal of Entomological Research.9(1):35-49. Iran-ISI-ISSN:2008-4668

247- Javan, S., Ostovan, H. and Sh.Hesami. 2017. Effects of plant species on diversity of soil Gamasina mites (Acari : Mesostigmata) in Eram botanical garden. Journal of Entomological Research.9(2):155-172. Iran-ISI-ISSN:2008-4668

248- Ahmadi, M., Esfandiari, M., Muilwijk, J. and H.Ostovan. 2017. First record of Lebia syriaca ( Carabidae, Lebiini ) for Iran and additional faunistic notes on Carabidae from south-west Iran. Linzer biologische Beitraege. 49/1: 265-273.Austria-ISI-ISSN:0253-116X

 

249- Gentili, E., Ostovan, H., Ghahari, H. and A.Komarek. 2018. Annotated checklist of Hydrophilidae ( Coleoptera: Polyphaga:Hydrophilidae). Aquatic Insects. 39(1):1-25. England- WOS-ISI - ISSN:0165-0424

250- Moulet, P., Ghahari, H. and H. Ostovan. 2018. Anthocoris golestanicus (Hemiptera:, Heteroptera, Anthocoridae) a new species from Iran. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 64(2):133-141. Hungary- WOS-ISI - ISSN:1217-8837(Print), 2064-2474(Online).

251- Sadeghi, M., Fallahzadeh, M., Ostovan, H., Ljubomirov, T. and Sh. Hesami. 2018. New records of the digger wasps ( Hymenoptera: Crabronidae ) from Iran. Far Eastern Entomologist.363:21-24.Russia-ISI- ISSN:1026-051X

252- Darilmaz, M., C., Ostovan, H., Ghahari, H. and R.B.Angus. 2018. An annotated checklist of Iranian Aquatic Polyphaga: Georissidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Curculionidae and Erirhinidae (Insecta: Coleoptera) . Aquatic Insects. 1-19. England- WOS-ISI - ISSN:0165-0424

 

 

 

 

Refereed books

 

1-Kamali,K.,Ostovan,H.and A.Atamehr.2001.A Catalog of Mites and Ticks(Acari) of Iran.Islamic Azad University,Scientific Publication Center.192pp.

 

 

 

 

Paper Presentations

 1.  Mohagery. A. R., Haghighatkhah, M. and H. Ostovan. 1996. Mites (Acari) associated with date palms in Khuzestan province. 12th Iranaian Plant Protection Congress. 204.
 2. Ostovan, H. and K. Kamali. 1996. Some aspects of biology of hornet wasp, Vespa oreintalies (Hym.: Vespidae) apest of date fruits in Kazerun, Iran. 12th Iranian Plant Protection Congress. 202.
 3. Ostovan, H. and K.Kamali. 1996. Biology of two bulb mites: Rhizoglyphus echinopus (Fumouze and Robin) and R.robini Clapared under two different laboratory conditions, 12th Iranian Plant Protection Congress. 143.
 4. Ostovan, H. and K.Kamali. 1996. New records of six species of astigmatic mites (Acari: Astigmata) infesting stored products in Iran. 12th Iranian Plant Protection Congress. 338.
 5. Ostovan, H. and M.S.Mossadegh. 1999. Mites associated with honeybee Apis melifera L. hives in Iran. 36th Apimondia Congress, Vancouver, Canada. 254.
 6. Baradaran, P., Arbabi, M., Kamali, K. and H. Ostovan. 2000. Biology of Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) on five ornamental plants under different room temperatures. 14th Iranian Plant Protection Congress. 148.
 7. Baradaran, P., Arbabi,M ., Kamali, K. and H. Ostovan. 2000. Study on population fluctuation of Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) on rose plant and their natural enemies in glasshouses of Varamine region. 14th Iranian Plant Protection Congress. 147.
 8. Chelav. H.S., Abdos, H., Abai, M. and H.Ostovan. 2000. Preliminary study on biology of Diaphorina zygophyli Loginova (Hom.: Psylidae) in Semman province, 14th Iranian Plant Protection Congress, 300.
 9. Chelav, H.S., Ostovan, H., Ababi, M. and A. Pazouki. 2000. Key pests associated with Zygophyllum and life history of Agropis bajari Schr. (Lep.: Geometidae) in Semana Province. 14th Iranian Plant Protection Congress, 301.
 10. Mirhelli, A., Ostovan, H., Shojai, M. and A.A. Nasrollahi. 2000. Biological study and the possibility of mass production of the predatory bug Orius albidipennis (Reuter) (Het.: Anthocoridae) in the laboratory, 14th. Iranian Plant Protection Congress. 73.
 11. Nemati, A., R., Mossadegh, M. S., Kamali, K. and H. Ostovan. 2000. The extermal parasitic mites of Rattus spp. and Mus musculus mice in Ahwaz region. 14th Iranian Plant Protection Congress. 334.
 12. Shojai, M., Ostovan, H., Labafi, Y. and Nasrollahi. 2000. Some common pests and their biocontrol agents in greenhouses tomato and cucumber productions. 2th Horticultural Sciences Congress of Iran. 153 – 157.
 13. Mirhelli, A. and H.Ostovan. 2001. Study on the possibility of mass rearing of                                                Orius albidipennis (Reuter) (Het., Anthocoridae) predator of thrips pests of   ornamental plants and greenhouse crops. 1th Applied – Scientific Seminar on                 flower and ornamental plants in Iran. 10.
 14. Ostovan, H. and K. Kamali. 2001. Bioecology of  Pyemotes scolyti (Oud.) (Acari: Pyemotidae) as biocontrol agent for Scolytus multistriatus (Marsham) (Col.: Scolytidae).4thAsia – Pacific Conference of Entomology (APCE), 6. Malaysia.
 15. Damghani, R. and H.Ostovan. 2002. Investigation on biology and some control methods of Oryctes elegans Prell. (Col.: Scarabaeidae) in Bam (Iran, Kerman Province). 15th Iranian Plant Protection Congress. 110.
 16. Erfanfar, D. and H.Ostovan. 2002. Biodiversity of flower bugs (Family: Anthocoridae) in Shiraz region. 15th Iranian Plant Protection  Congress. 179.
 17. Ghahari, H.and H.Ostovan 2002. Biologic intraspecific variations of two populations of Eretmocerus mundus (Hymenoptra: Aphelinidae). 15th Iranian Plant Protection Congress. 192.
 18. Ghahari, H. and H. Ostovan. 2002. Morphology, biology, efficiency and behavior of Eretmocerus mundus (Hym.: Aphelinidae) parasitoid of Bemisia argentifolii (Homoptera: Aleyrodidae). 15th Iranian Plant Protection Congress. 193.
 19. Jemsi, Gh., Shojai, M., Radjabi, Gh. and H. ostovan. 2002. Biology of cereal leaf miner Syringopais temperatella Led. in cereal harvest period in Khuzestan Province. 15th Iranian Plant Protection Congress. 15.
 20. Jemsi, Gh., Shojai, M., Radjabi, Gh. and H. Ostovan. 2002. Determination of economic injury level (E.I.L.) of cereal leaf miner Syringopais temperatella  Led.in Khuzestan province. 15th Iranian Plant Protection Congress.17.
 21. Jemsi, Gh., Shojai, M., Radjabi, Gh. and H.Ostovan. 2002. Spatial distribution of cereal leaf miner Syringopais temperatella Led. at larval stage in field conditions. 15th Iranian Plant Protection Congress.16.
 22. Mirhell, A. and  H.Ostovan. 2002. Study on population variation and feeding rate of predatory bug Orius albidipennis (Reuter) (Het.: Anthocoridae) under laboratory conditions. 15th Iranian Plant Protection Congress. 202.
 23. Ostovan, H., Mozaffarian, F. and M. Moarrefi. 2002. Investigation on the insect fauna of Jajrood River.15th Iranian  Plant. Protection Congress. 187.
 24. Vafaei. R., Ostovan, H. and M.R. Attaran. 2002. Biology of the straw itch mite, Pyemotes tritici (Acari: Pyemotidae). 15th Iranian plant protection congress. 145.
 25. Vafaei. R., Ostovan. H. and M. R. Attaran. 2002. Biology of the straw itch mite (Acari: Pyemotieae). The 3rd International Iran and Russia Conference
  ( Agriculture and Natural Resources). Moscow / Russia. 126.
 26. Beshartnegad, M.H. and H. Ostovan. 2004. Study on effects of various pheromone traps in control of Zeuzera pyrina(L.) in walnut orchards. 3rd National conference on the development in the application of biological products & optimum utilization of chemical fertilizers & pesticides in Agriculture. 556.
 27. Ahadiyat, A., Ostovan,H. and A. Saboori. 2004. Mites associated with Scolytus amygdali Guerin-Meneville, 1874 in Karaj region.16th Iranian plant protection congress.251.
 28. Atamehr, A., kamali, k. and H.Ostovan. 2004. Fauna of aquatic beetles(Coleoptera) in Tabriz region. 16th Iranian plant protection congress. 123.
 29. Hasani, M.R., Mehrnejad, M.R.and H.Ostovan. 2004. Determination of life table and functional response parameters of Oenopia conglobata L.(Col.:Coccinellidae) in laboratory conditions 16th Iranian plant protection congress.12.
 30. Jalalizand, A.R., Ostovan,H., Kamali, K. and B.Hatami.2004. Investigation on the fauna of mites (Acari) on elm trees in Isfahan. 16th Iranian plant protection congrees.255.
 31. Jalalizand A.,Hatami, B., Kamali, K., Ostovan,H. and E.Behdad. 2004. Study on biology of European elm scale Gossyparia spuria Modeer(Hom:Eriococidae) in Isfahan. 2004.16th Iranian plant protection congress. 401.
 32. Mosavi.S.H., Ostovan, H. and H.Adldoost. 2004.Study on the mite fauna of potato fields in Orumieh. 2004 16th Iranian plant protection congress. 263.
 33. Ostovan, H. and D.Farzane. 2004. Biodiversity of macrochelid mites (Acari: Mesostigmata) in Tehran region. 16th Iranian plant protection Congress. 280.
 34. Rastegar, J., Ostovan, H. and  A. Saboori. 2004. Fauna of the superfamily Bdelloidea(Acari: Prostigmata) in Karaj (Iran). 2004. 16th Iranian plant protection congress. 269.
 35. Shahrokhi, S., shofai, M., Rezwani, A., Ostovan, H. and A.Abdollahi. 2004. Investigation on biology and comparison of fertility life table parameters of Aphidius matricariae Haliday on host aphid Schizphis graminum (Rondani). 16th Iranian plant protection congress. 37.
 36. Shahrokhi,S., Shojai, M., Rezwani, A., Ostovan, H. and A.Abdollahi. 2004. Study on biology of four wheat aphid species on Mahdavi Variety. 16th Iranian plant protection congress.359.
 37. Shahrokhi,S., Shojai, M., Rezwani, A., and H.Ostovan. 2004. Introduction of wheat and their parasitoids cHym.: Aphidiidae) in Varamin region of Iran. 16th Iranian planet protection congress. 52.
 38. Shirdel, D., Kamali, K., Ostovan,H. and M.Arbabi. 2004. Biology of the predatory mite, Euselus finlandicus (oudemans) (Acari:Phytoseiidae) on two-spotted spider mite under laboratory conditions. 16th Iranian plant protection congress. 265.
 39. Shirdel, D., Kamali, K., Ostovan, H. and M.Arbabi. 2004. Functional response of the predatory mite Typhlodromus kettanehi Dosse(Acari: Phytoseiidae) on two-spotted spider mite. 16th Iranian plant protection congress. 264.
 40. Vafaei, R., Ostovan, H. and sh.Gldasteh. 2004. Biology of plea minutissima found in markazi province of Iran 16th Iranian plant protection congress. 436.
 41. Ostovan, H. 2004. Some species of the flower bug genus Orius Wolff (Hemiptera: Anthocoridae) from Iran. 15th International Plant Protection Congress. Beijing, China. 105.
 42. Shojai, M., Tirgari, S., Ostovan, H., Nasrollahi, A., Labafi, Y. and M.Mashayeghi. 2004. Biological control and pollination technology in Iranian cucumber cultivar under greenhouse conditions. 3rd National conference on the development in the Application of Biological Products & Optimum Utilization of Chemical Fertilizers & Pesticides in Agriculture. 473-474.
 43. Vafaei,R.,Ostovan,H.,Kamali,K. and S.Goldasteh.2004.Faunal study of aquatic

        Coleoptera,in Markazi Province.1th Symposium of Ecologists of the republic of

        Montenegro.65-66.

44-Ostovan,H.2005.Mites associated with Dociostarus maroccanus Thunb.(Orth.:Acrididae) from Iran.57th International Symposium on Crop Protection.Belgium,Gent.240.

45-Ostovan,H. and J.Niakan.2005.Two new  larval  ectoparasitic   mites (Acari:

        Erythraeidae) from Iran.  International   Symposium on Biological Control of

        Arthropods.Switzerland,Davous.110.

46-Ahadiyat,A. and H.Ostovan.2005.Observation on the biology of Winterschmidtia

        hamadrays  ( Vitzthum,1923)  (Acari:Astigmata:Winterschmidtiidae)  in  Iran.5th

        Asia-Pacific Congress of Entomology.Korea,Jeju.116.

47-Mousavi,S.H.,Ostovan,H. and K.Kamali.2005.Study on the mites fauna of potato

        fields in Iran West Azarbayjan province.5th Asia-Pacific Congress of Entomology

        Korea,Jeju.212.

48-Kheradpir,N.,Khalghani,J.,Ostovan,H. and M.R.Rezapanah. 2005. Functional

      response and feeding rate of  Stethorus gilvifrons Weise on Tetranychus urticae

      Koch on two cucumber cultivar hybrids.5th Asia-Pacific Congress of Entomology

      Korea,Jeju.214.

49-Kheradpir,N.,Khalghani,J.,Ostovan,H. and M.R.Rezapanah.2006.A comparison

     Between the functional response and the feeding rate of Stethorus gilvifrons Weise

     on Tetranychus urticae Koch on two greenhouse cucumber cultivar hybrids.International Symposium on Advances in Soil & Soilles Cultivation under Protected Environment.Morocco,Agadir.116.

50-Kheradpir,N.,Khalghani,J.,Ostovan,H. and M.R.Rezapanah.2006.The comparison

      of demographic traits in Tetranychus urticae Koch ( Acari:Tetranychidae) on five different greenhouse cucumber hybrids ( Cucumis sativus ).International Symposium on Advances in Soil & Soiles Cultivation under Protected Environment.Morroco,Agadir.119.

51-Ostovan , H. 2006. Biodiversity of edaphic  predatory  mites   associated   with

     cucumber greenhouses in Tehran region.International Symposium on Advances in

     Soil & Soilles Cultivation under Protected Environment,Morroco,Agadir.117.

52-Ostovan,H.and H.Modaresi.2006.Biology and natural enemies of Ceroplastes floridensis(Comsto.) (Homoptera:Coccidae) in the North of Iran.58th International Symposium on Crop  Protection.Gent,Belgium,151.

53-Ostovan,H. and Kamali,K.2006.Reproductive potential and sex ratio of the

      parasitic mite Pyemotes scolyti(Pyemotidae) on larvae of Scolytus multistriatus

      (Coleoptera:Scolytidae).12th International  Congress of Acarology,Amsterdam,

       the Netherlands.150.

54-Pakyari,H.,Ostovan,H.and K.Kamali.2006.Edaphic mites(Mesostigmata) collected

      from Shorkeh Hesar Park of Tehran and new records of five species and one

      genus from Iran.12th International Congress of Acarology,Amsterdam,the

      Netherlands.153.

55-Kheradpir,N.,Khalghani,J.,Ostovan,H.and M.R.Rezapanah.2006.The interaction

      between three cucumber hybrids and Stethorus gilvifrons to control Tetranychus

     urticae.2006.12th International Congress of Acarology,Amsterdam,The-

     Netherlands.93.

56-Arjmandinejad,A.,Ostovan,H.,Ramroodi,S.and M.Narouirad.2006.Biodiversity

      of edaphic mites in Sistan region,Iran.12th International Congress of Acarology.

      Amsterdam,The Netherlands.15-16.

57a-Sakenin,H.,Kamali,K.,Ostovan,H. and A.Saboori.2006.Some Ascidae mites

      from Iran(Mesostigmata).12th International Congress of Acarology.Amsterdam

      The Netherlands.180.

57b- Shirdel, D., Kamali, K., Ostovan,H. and M.Arbabi. 2006.Introduction of some predatory mite species of Phytoseiidae from East Azarbaijan province, Iran. 12th International Congress of Acarology.Amsterdam.The Netherlands.190.

58-Ostovan,H.,2006.Biodiversity of edaphic predatory mites associated with rapeseed

      ( Brassicae napus L. ) in Karaj rejoin.5th International Workshop on Management

      of the Diamondback Moth and other Crucifer Insect Pests.Beijing,China.27-28.

59-Kosari,A.A.,Kharrazi-Pakdel,A.,Shojai,M. and H.Ostovan.2006.Comparision on

      behavior predation parameters of predatory bug,Orius albidipennis ( Het.:Antho-

      coridae) on Thrips tabaci and Tetranychus urticae in the laboratory conditions.

       17th Iranian Plant Protection Congress,34.

60-Razmjoo,M.,Ostovan,H.,Shojai,M. and K.Kamali.2006.Biology and seasonal        

      fluctuation of Nabis palifera S.in alfalfa fields in Zardanjan region of Isfahan.17th

      Iranian Plant Protection Congress.39.

61-Shirdel,D.,Kamali,K.,Ostovan,H. and M.Arbabi.2006.Functional response of the

      predatory mite,Euseius finlandicus ( Oudemans)(Acari:Phytoseiidae) on two spot-

      ted spider mite. 17th Iranian Plant Protection Congress.51.

62-Dousti,A.F.,Kamali,K.,Nouri-Ganbalani,G. and H.Ostovan.2006.Study of the para-

      sitoids of Liriomyza trifolii ( Dip.: Agromyzidae) in Shiraz.17th Iranian Plant

      Protection Congress.74.

63- Dousti,A.F.,Kamali,K.,Nouri-Ganbalani,G. and H.Ostovan.2006.Fauna of Agrom-

       yzidae(Diptera) in Shiraz. 17th Iranian Plant Protection Congress.75.

64-Pirafkan,Sh.,Kamali,K.,Ostovan,H. and S.Manzari.2006. A faunistic study of

      Thysanoptera in Pakdasht region. 17th Iranian Plant Protection Congress.77.

65- Fallahzadeh,M.,Shojaei,M.,Ostovan,H., and K.Kamali.2006.An investigation

       of the mealybug predators fauna in Fars province-Iran.17th Iranian Plant

       Protection Congress.84.

66- Fallahzadeh,M.,Moghaddam,M.,Shojaei,M.,Ostovan,H., and K.Kamali.2006.

       Biodiversity of mealybugs( Hemiptera:Pseudococcidae) in Fars province-Iran.

       17th Iranian Plant Protection Congress.85.

67-Sakenin Chelav,H.,Ostovan,H. and K.Kamali.2006.Introduce of Ascidae ( Acari:

      Mesostigmata) from Amol region. 17th Iranian Plant Protection Congress.184.

68-Khezri.A.,Ostovan,H.,Kamali,K. and H.Al Mansuor.2006.Some edaphic mites

      from Iran. 17th Iranian Plant Protection Congress.192.

69- Pakyari,H.,Ostovan,H.and K.Kamali.2006.Speciesdiversity of mites family

       Parasitidae collected from Sorkheh Hesar park of Tehran and new records of two

       Species from Iran. 17th Iranian Plant Protection Congress.193.

70-Forghani,S.H.,Arbabi,M.,Ostovan,H.and K.Kamali.2006.Biology of two-spotted

      spider mite Tetranychus urticae( Acari:Tetranychidae) on cotton in laboratory and

      field conditions in Golestan province. 17th Iranian Plant Protection Congress.199.

71- Shirdel,D.,Kamali,K.,Ostovan,H. and M.Arbabi.2006.Biology of the predatory

       mite,Typhlodromus kettanehi Dosse(Acari:Phytoseiidae),on two-spotted spider

       mite under laboratory conditions. 17th Iranian Plant Protection Congress.201.

72-Sadr,M.,Sadeghi,S.A.,Ostovan,H.,Moharramipour,S.and A.Mehrabi.2006.Biolo-

      gical  characteristics of poplar stem aphid Ptrocomma populeum Kalt. in Karaj

      region of Iran. 17th Iranian Plant Protection Congress.224.

73--Sadr,M.,Sadeghi,S.A.,Ostovan,H.,Moharramipour,S.and B.Ali.2006.Antibiosis

       mechanism of ten poplar species to Pterocomma populeum.17th Iranian Plant

       Protection Congress.225.

74-Pirhadi,A.,Radjabi,Gh.,Ostovan,H.,Shojai,M.and M.Mosavi.2006.Range of plant

      hosts larval stage of cereal miner moth Syringopais temperattella L. in Lorestan

      province.2006. 17th Iranian Plant Protection Congress.241.

75-Amini Khalaf Badam,M.A.,Mohaghegh,J.and H.Ostovan.2006.Biology of the

      seed bug Nysius cymoides (Heteroptera:Lygaeidae) in Mazandaran canola fields.

      17th Iranian Plant Protection Congress.247.

76- Dousti,A.F.,Kamali,K.,Nouri-Ganbalani,G. and H.Ostovan.2006.Study on the bio-

       logy of bean leafminer Liriomyza trifolii(Diptera:Agromyzidae) in laboratory

       conditions. 17th Iranian Plant Protection Congress.263.

77-Sadeghi,S.E.,Khayatzadeh,B.,Moharamypour,S.,Ostovan,H.,Ali,B.and F.Fazaeli.

      2006.Resistance of susceptibility of different Rosa damascene to rose aphid

      ( Macrosiphum rosae L.). 17th Iranian Plant Protection Congress.321.

78-Khayatzadeh,B.,Sadeghi,S.E.,Moharamypour,S.,Ostovan,H.and A.Mehrabi.2006.

      Oviposition preference of rose leafhopper,Edwardsiana rosae L.(Homoptera:

      Cicadellidae), on different genotypes of Rosa damascene MILL. 17th Iranian Plant   

      Protection Congress.341.

79-Moarefi,M.,Ebrahimi,E.,Shojai,M.and H.Ostovan.2006.Investigation on enzymatic

     changing of mass-reared population of Trichogramma brassicae Bezd.in compa-

     rison with natural population in rice and maiz fields of Mazandaran.17th Iranian

     Plant Protection Congress.377.

80-Joharchi,O.,Ostovan,H.and Sh.Barooti.2007.Investigation on biological control of

      alfalfa stem nematode ( Ditylenchus dipsaci ) by using Rhizoglyphus robini mite.

      1th International Forum on Entomopathogenic Nematodes and Symbiotic Bacteria

      Quebec,Canada.89.

81-Pirhadi,A.,Rajabi,G.,Ebrahimi,E.,Ostovan,H.,Shekarian Moghaddam,B.,Mohiseni

      A.A.,Mozaffarian,F. and S.Ghavami.2008.Natural enemies of cereal leaf miner

      Syringopais temperatella Led.(Lep.:Elachistidae) in Lorestan province.18thIranian

      Plant Protection Congress,71.

82-Gheibi,M.,Ostovan,H. and K.Kamali.2008.Fauna of parasitoid flies belonging to

      subfamilies Dexiinae and phasiinae ( Diptera:Tachinidae). 18th Iranian

      Plant Protection Congress,75.

83- Fallahzadeh,M.,Shojaei,M.,Ostovan,H., and K.Kamali.2008.Natural enemies of

      Planococcus ficus(Hemiptera:Pseudococcidae) in Fars province. 18th Iranian

      Plant Protection Congress,79.

84-Saghaei,N.,Ostovan,H. and M.Shojai.2008.A faunistic study of robber flies

     (Diptera:Asilidae) in Fars province,Iran. 18th Iranian  Plant Protection Congress,88.

85-Hesami,S.,Ebrahimi,E.,Ostovan,H.,Yefremova,Z.,Yegorenkova,E.,Shojai,M. and

     K.Kamali.2008. A contribution to the fauna of Eulophidae( Hym.:Chalcidoidea)

     in Fars province of Iran. 18th Iranian Plant Protection Congress,91.

86-Mirjamali,R.,Ostovan,H.,Kamali,K. and H.Hajighanbar.2008.First record of the

     Family Caraboacaridae(Acari:Prostigmata) from Iran. 18th Iranian Plant Protection

    Congress,229.

87- Mirjamali,R.,Ostovan,H.,Kamali,K. and S.Mahunka.2008. Mites of the family

      Pygmephoridae and Tarsonemidae in Malard Research Station(Tehran).

     18th Iranian Plant Protection Congress,230.

88-Kafi Farashah,F., Ostovan,H.,Kamali,K. and E.Ueckermann.2008.Mites of the

     families Pseudocheylidae and Cunaxidae in Malard research station(Tehran).

    18th Iranian Plant Protection Congress,231.

89- Noei,J.,Hajizadeh,J.,Salehi,L.and H.Ostovan.2008.Mesostigmatic stored mites of

      rice in Guilan province. 18th Iranian Plant Protection Congress,277.

90- Noei,J.,Hajizadeh,J.,Salehi,L.and H.Ostovan.2008.Prostigmatic stored mites of

      rice in Guilan province. 18th Iranian Plant Protection Congress,278.

91-Ahadiyat,A.,Sadeghi,S.E.,Ostovan,H.,Moharramipour,S.,Nouri Ghanbalani,G.and

     A.Sarafrazi.2008.Morphometric variations in host plant-associated populations of

     Poplar lace bug,Monosteria unicostata(Mulsant&Rey)(Hemiptera:Tingidae) on

     willow  and poplar species and colons. 18th Iranian Plant Protection Congress,289.

92-Ahadiyat,A.,Sadeghi,S.E.,Ostovan,H.,Moharramipour,S.,Nouri Ghanbalani,G.and

     S.Zeinali.2008.Antixenosis component of resistance in poplar species and colons

     (Populus spp.) to poplar lace bug,Monosteria unicostata(Mulsant&Rey)

     (Hemiptera:Tingidae).18th  Iranian Plant Protection Congress,297.

93-Payandeh,A.,Kamali,K.,Fathipour,Y. and H.Ostovan.2008.Effect of different

     temperatures on biology and population growth parameters of the dubas bug

    Ommatissus lybicus de Bergevin(Hom.:Tropiduchidae).18th Iranian Plant

    Protection Congress.351.

94-Jafari,R.,Kamali,K.,Shojai,M. and H.Ostovan.2008.The faunistic survey of

     Ladybirds(Coleoptera:Coccinellidae) in Lorestan province,Iran. 18th Iranian

     Plant Protection Congress,101.

 

95-Jafari,R.,Kamali,K.,Shojai,M. and H.Ostovan.2008.Biology of  Hippodamia

     variegate(Goeze)(Coleoptera:Coccinellidae) in laboratory conditions.!8th

     Iranian Plant Protection Congress,446.

96- Arjmandinejad,A.,Ostovan,H.,Ramroodi,S.,Naroui Rad,M.R. and S.S.Modarres

      Najaf Abadi.2008.Biodiversity of edaphic mites(Acari) in Sistan region.18th

      Iranian Plant Protection Congress,282.

 

97-Hasani, M.R., Mehrnejad, M.R.and H.Ostovan. 2008. Biology of Oenopia

     conglobata contaminate(Coleoptera:Coccinellidae) on the common pistachio

     psylla under laboratory conditions. 18th  Iranian Plant Protection Congress,46.

98- Hesami,Sh.,Ostovan,H. and E.Ebrahimi.2009. Some biological characteristics of  

      Closterocerus formosus (Hym.,Eulophidae) parasitoid of Liriomyza trifoli (Dipt.,

      Agromyzidae).61st International Symposium on Crop Protection ( Belgium,Gent)

      159.

99- Hesami,Sh.,Ostovan,H. and E.Ebrahimi.2009. Some biological characteristics of  

      Closterocerus formosus (Hym.,Eulophidae) parasitoid of Liriomyza trifoli (Dipt.,

      Agromyzidae).6Th Asia Pacific Congress of Entomology (Beijing,China) 155.

100-Malakooti , F.,Shojaee , M.,Ostovan , H., and A.R.Arjmandi-Nezhad.2009. An

        Investigation on biodiversity of aphid parasitoids in Iran (Sistan region-Zabol).

       5th International Scientific Conference of Iran and Russia ( Saint-Petersburg- 

       Russia)109.

101- Sakenin, H., Ghahari, H., Lehr, P.A. and  H.Ostovan. 2009. A contribution to the rubber flies

          ( Diptera : Asilidae ) from Arasbaran region and vicinity, Northwestern Iran. 10th Arab Congress of

          Plant Protection. Beirut- Lebanon. 50-51.

102-Chahari, H., Tabari, M., Marusk, Y.M. and H.Ostovan. 2009. Fauna and population fluctuations of

        Spider ( Arthropoda : Aranei ) in rice fileds of Mazandaran province, Northern Iran. 10th Arab Congress

        of Plant Protection. Beirut- Lebanon. 56.

 

103-Dosti,A.F., Kamali,K. and H.Ostovan.2009.Study of the parasitoids of Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae) in Shiraz, Iran.3rd International Symposium on Biological Control of Arthropods, New Zealand.565.

104-Dehghani Zahedani,M., Sarafrazi,A. and H.Ostovan.2010.Genetic variation of  

        predatory bug , Orius albidipennis ( Het.:Anthocoridae ) populations in different 

        regions of Iran.19th Iranian Plant Protection Congress.118.

105-Farzaneh,M., Ostovan,H. and M.Haghani. 2010.The faunistic survey of Orius

        species ( Hemiptera : Anthocoridae ) in Shiraz and Marvdasht region. 19th

        Iranian Plant Protection Congress.144.

106-Honarparvar,N., Forghani, S.H.R., Ostovan,H. and A.A.Talebi.2010.

        Demographic parameters of two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch

        ( Acari : Tetranychidae ) on cotton. 19th Iranian Plant Protection Congress.399.

107-Besharat Nejad,M.H., Ostovan,H., Rajabi,Gh.  and M.Shojaei.2010. The

        Efficiency of pheromone traps in attracting and capturing Zeuzera pyrina at

        Walnut orchards in Isfahan province. 19th Iranian Plant Protection Congress.481.

108- Pezhman,H., Ostovan,H., Kamali, K. and V.Rezaei.2010. Evaluation of

         various traps and attractants for mass trapping the Mediterranean fruit fly,

         Ceratitis capitata ( Diptera : Tephritidae ), in a mixed-fruit orchard in Shiraz.

         19th Iranian Plant Protection Congress.486.

109-Moradian,H., Ostovan,H. and M.Haghani. 2010. Spatial distribution of Cassida

       Palaestina Reiche ( Col., Chrysomelidae ) larvae and adults on Centaurea sp.

       (Asteraceae ) in Gachsaran region.19th Iranian Plant Protection Congress.532.

110- Pezhman,H., Ostovan,H., Kamali, K. and V.Rezaei.2010. Host ranges and

         Biology of the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata ( Diptera : Tephritidae )

         In shiraz region. 19th Iranian Plant Protection Congress.580.

111- Farzaneh,M., Ostovan,H. and M.Haghani. 2010. Distribution and host plants of

         Orius species ( Hemiptera : Anthocoridae ) in Shiraz and Marvdasht region.

         19th Iranian Plant Protection Congress.619.

112- Ahadiyat,A.,Sadeghi,S.E.,Ostovan,H.,Moharramipour,S.,Nori Ganbalani,G., S. Zeinali. and D.Shamohammadi. 2010. Studies on tolerance resistance mechanism of poplar clones and willow species against the willow and poplar lace-bug , Monosteria unicostata ( Mulsant & Rey )( Hemiptera : Tingidae ) , under natural conditions.9th European Congress of Entomology. Budapest- Hungary.73.

113-joharchi, O. and H.Ostovan.2010. Predation of Rhizoglyphus robini Claparede ( Acari : Astigmata ) on alfalfa stem nematode Ditylenchus dipsaci Kuhun under laboratory conditions9th European Congress of Entomology. Budapest- Hungary.129.

114-Fallahzadeh, M., Saghaei, N. and H.Ostovan. 2010. Seasonal abundance of Planococcus ficus ( Signoret ) ( Hemiptera : Pseudococcidae ) in Jahrom vineyards, Fars province- Iran. 9th European Congress of Entomology. Budapest- Hungary.227.

 

115- Moradian,H., Ostovan,H. and M.Haghani.2011. Faunistic survey of edaphic

         Mesostigmatic mites ( Acari : Mesostigmata ) associated with corn and rapeseed

         fields in Gachsaran,Iran.Global Conference on Entomology.Thailand.108.

116 - Moradian,H. and H. Ostovan. 2011.First report of a genus and species of the

          family Eupodidae ( Acari : Prostigmata ) from Iran. Global Conference on          

          Entomology.Thailand.141.

117- Moradian,H. and H. Ostovan. 2011.Efficacy of Chlorpyrifos and Diazinon  

         against Tribolium confusum Jacquelin du Val.( Col,:Tenebrionidae) under

         laboratory conditions. Global Conference on Entomology.Thailand.435.

118-Beyzavi, Gh., Ostovan, H. and W.L. Magowski. 2011. Two new reports of

        Iranian prostigmatic mites ( Acari : Prostigmata ) . The First Persian Congress of

       Acarology. Kerman , Iran.11.

119-Beyzavi. Gh. and H.Ostovan.2011. First report of mites family Sphaerolichidae

       ( Acari : Sphaerolichida ) from Iran. The First Persian Congress of Acarology. 

      Kerman, Iran.12.

120-Dehghan Dolati, M., Asadi, M. and H.Ostovan. 2011. Fauna of predatory mites

       ( Acari ) associated with palm trees in Bam county, Iran. The First Persian

      Congress of Acarology.Kerman, Iran.15.

121-Soleimani, M., Ostovan, H. and O.Joharchi. 2011. Mesostigmatic mites ( Acari : Mesostigmata ) in Marvdasht region , Fars province, Iran. The First Persian

      Congress of Acarology.Kerman, Iran.17.

122-Javan, S., Hosseini,S.E., Ostovan, H. and M.Farzaneh. 2011. Effects of soil solarization on population of prostigmatic mites ( Acari : Prostigmata ). The First Persian Congress of Acarology.Kerman, Iran.25.

123-Keshtmand, K., Ostovan, H. and R. Asadi. 2011. Mites associated with button mushrooms, Agaricus bisporus ( Lange ), in Shiraz region, Iran. The First Persian

      Congress of Acarology.Kerman, Iran.31.

124-Montazeri, N., Nemati, A., Ostovan, H. and D. Gwiazdowicz. 2011. Fauna of some mesostigmatic mites ( Acari : Mesostigmata ) in Shiraz region, Iran. The First Persian Congress of Acarology.Kerman, Iran.44.

125-Sobhani, M., Ostovan, H., Hesami, Sh. and F.S.Kazemeini. 2011. Mites of the family Macrochelidae ( Acari : Mesostigmata ) in Ramjerd region. The First Persian Congress of Acarology.Kerman, Iran.59.

126-Kazemeini, F.S., Ostovan, H. and M.Gheibi. 2011. Study on fauna of cheyletid mites ( Acari : Trombidiformes ) in Ramjerd region ( Fars province ). 2th National Conference on Integrated Pest Management (IPM).Kerman-Iran.

127-Joharchi, O., Halliday,B., Saboori, A. and H.Ostovan. 2011. Identification of Laelapidae ( Acari : Mesostigmata ) associated with insects and soil in Iran. Annual Zoological Congress, Bucharest-Romania. 131.

128-Bahmani.N., Latifian.M., Rad.B., Ostovan,H. and M.Haghani. 2012. Study the lethal and sublethal doses of suitable isolate of Beauveria bassiana for microbial control of Ephestia kuehniella on Sayer cultivar date. 20th Iranian Plant Protection Congress.61

129-Arabzadeh.Z., Gheibi.M., Ostovan.H. and S.Shabani.2012. Investigation of fauna of mites associated with apple bark beetles in Fars Science and Research Center. 20th Iranian Plant Protection Congress.426.

130-Khadempour.F., Ostovan.H., Haghani.M. and M.Farzaneh.2012. The faunistic survey of mesostigmatic mites ( Acari: Mesostigmata ) in cotton and wheat field in Larestan region. 20th Iranian Plant Protection Congress.427.

131-Gharib Shourijeh.Z., Ostovan.H., Soleimani.M., Haghani.M. and M.Farzaneh.2012. Phytoseiidae( Acari : Mesostigmata ) of Marvdasht and Shiraz regions. 20th Iranian Plant Protection Congress.435.

132-Granpayeh.Sh.,Ostovan.H. and M.Haghani. 2012. Abundance of mites associated with insectariums in Shiraz ( Fars Province ). 20th Iranian Plant Protection Congress.457.

133-Yazdanpanah.Sh., Ostovan.H., Hesami.Sh. and M.Khanjani. 2012. Faunistic study of prostigmatic mites ( Acari : Trombidiformes ) in Koohmare-Shorkhi region, Fars province. 20th Iranian Plant Protection Congress.466.

134-Ahadiyat.A., Ostovan.H., Gwiazdowicz.D.J. and A.Valizadeh. 2012. Celaenopsid mites ( Mesostigmata ) associated with the Mediterranean pine engraver beetle, Orthotomicus erosus (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae : Scolytinae), in Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress.475.

135- Yazdanpanah.Sh., Ostovan.H., Hesami.Sh. and M.Khanjani. 2012. Edaphic mites associated with oak trees in Koohmare-Shorkhi region, Fars province. 20th Iranian Plant Protection Congress.477.

136-Beyzavi.Gh. and H.Ostovan. 2012. The reports of some parts of prostigmatic mites ( Trombidiformes : Prostigmata ) in Beyza region. 20th Iranian Plant Protection Congress.480.

137- Beyzavi.Gh. and H.Ostovan. 2012. A report of some parts of mesostigmatic mites in south of Kamfiruz region, Fars, Iran20th Iranian Plant Protection Congress.481.

138- Beyzavi.Gh. and H.Ostovan. 2012. Notes on the Iranian Alycidae ( Acari : Trombidiformes ) with a report of one new genus and two new species. 20th Iranian Plant Protection Congress.506.

139-Amirazodi.R. and H.Ostovan. 2012. Reports of mites associated with conifers collected in Science and Research Branch, Fars, Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress.484.

140-Khorsand.A., Ostovan.H., Amin.Gh. and Z.Khorsand. 2012. Study on fauna of mesostigmatic mites ( Acari : Mesostigmata ) associated with cotton fields in Darab region. 20th Iranian Plant Protection Congress.513.

141-Asadpoor.N., Ostovan.H. and M.Haghani. 2012. A faunistic study on edaphic mesostigmatic mites in Doroodzans region fields. 20th Iranian Plant Protection Congress.515.

142-Maneshi.S., Ostovan.H. and M.Soleimani. 2012. Mesostigmatic mites ( Acari : Mesostigmata ) associated with apple trees in Sepidan – Homayjan region. 20th Iranian Plant Protection Congress.519.

143-Rokhtabnak.Z., Haghani.M. and H.Ostovan.2012. Life table parameters of Rhizoglyphus robini ( Sarcoptiformes : Acaridae ) on different onion cultivars under laboratory conditions. 20th Iranian Plant Protection Congress.525.

144-Ghadamyari.N., Ostovan.H. and M.Baseri Salehi.2012. Antimicrobial effect of sunn pest ( Eurygaster integriceps ) fat on some human pathogenic bacteria. 20th Iranian Plant Protection Congress.597.

145-Erfan.D., Sarafrazi.A., Nori Ghanbalani.Gh., Ostovan.H. and M.Shojaei. 2012. The distribution modeling of Anthocoris species ( Hemiptera : Anthocoridae ) in different climates of Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress.618.

146-Hamidi, P., Ostovan. H., Kamali. K. and A.Ahadiat. 2013. Fauna of mites associated with ornamental plants in Tehran, Iran.The 2nd International Persian Congress of Acarology.14.

147-Yazdanpanah, Sh., Saboori, A., Ostovan, H. and Sh.Hesami. 2013. First report of the genus Tanaupodus ( Acari: Trombidiformes: Tanaupodidae ) and correction of the previous report of this family from Iran. The 2nd International Persian Congress of Acarology.36.

148-Ghorbani,E., Sharzei,A. and H.Ostovan.2013.Study on biological potential of the mites Caloglyphus mycophagus and Tyrophagus putrescentiae against bean, canola, corn, lettuce and wheat damping off caused by Rhizoctonia solani under laboratory conditions. The 19th Australasian Plant Pathology Conference, New Zealand.145.

149- Ghorbani,E., Sharzei,A. and H.Ostovan.2013.Biocontrol potential of the mite Tyrophagus putrescentiae against  wheat ,bean, corn, canola and lettuce damping off caused by Rhizoctonia solani under laboratory conditions.Conference of Biological Control in Agriculture and Natural Resources. University of Tehran,Iran.141.

150- Biparva, Z., Haghani, M. and H.Ostovan.2014. Spatial distribiution of Phyllocnistis citrella Stainton (Lep.: Gracillaridae) larvae in citrus gardens of Shiraz. 3rd Integrated Pest Management Conference (IPMC).Kerman,Iran.503.

151-Falsafi,H.,Alipanah,H.,Ostovan,H. and A.Sarafrazi. 2014. Distribution potential of Goat moth, Cossus cossus (L.)(Lepidoptera:Cossidae) in Iran. 21th Iranian Plant Protection Congress.613.

152- Falsafi,H.,Alipanah,H.,Ostovan,H. and A.Sarafrazi. 2014. Distribution prediction modeling of codling moth, Cydia pomonella (L.)(Lepidoptera: Tortricidae) in 26 agroclimatic zones of Iran. 21th Iranian Plant Protection Congress.734.

153- Falsafi,H.,Alipanah,H.,Ostovan,H. and A.Sarafrazi. 2014. Distribution prediction modeling of four noctuid species in agroclimatic zones of Iran. 21th Iranian Plant Protection Congress.735.

154-Zare Khormizi,M.,Ostovan,H., Fallahzadeh,M. and M.S.Mossadegh. 2014. Report of tree ladybird beetles ( Coleoptera: Coccinellidae) from Iran. 21th Iranian Plant Protection Congress.490.

155- Zare Khormizi, M., Ostovan, H. and M. Fallahzadeh. 2016. A contribution to the fauna of ladybird beetles ( Coleoptera: Coccinellidae) from Yazd province,Iran. 22th Iranian Plant Protection Congress.448.

156- Zare Khormizi, M., Ostovan, H. and M. Fallahzadeh. 2016. Prey of some ladybird beetles ( Coleoptera: Coccinellidae) from Yazd province,Iran. 22th Iranian Plant Protection Congress.463.

157- Sadeghi, M., Fallahzadeh, M., Ostovan, H., Ljubomirov, T. and Sh. Hesami. 2016. New records of nine crabronid  wasps ( Hymenoptera : Crabronidae) from Iran. 22th Iranian Plant Protection Congress.431.

158- Arkani, T., Farazmand, H., Ostovan, H. and M. Cheybie. 2016. Identification and seasonal fluctuations of Mediterranean pine barke beetle, Orthotomicus erosus in the Tehran Chitgar forest park. 22th Iranian Plant Protection Congress.698.

159- Karami, F., Hajizadeh, J. and H.Ostovan. 2017. Fauna of the superfamily Ascoidea ( Acari : Mesostigmata ) in Guilan province, Iran. The 3rd International Persian Congress of Acarology. 20.

160- Maroufpoor, M., Noei, J., Faizi, F. and H.Ostovan. 2017. Fauna of mites associated with stored wheat in Kurdistan province, Iran.The 3rd International Persian Congress of Acarology. 28.

161- Moradi Faradonbeh, M., Ostovan, H., OConnor, M. and M. Gheibi. 2017. Report of one genus and four species, new records for astigmatic mite (Acari: Astigmata) fauna of Iran. The 3rd International Persian Congress of Acarology. 28-29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنه شناسی تکمیلی 112 0 نامشخص 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
آفات مهم درختان میوه 110902 0 شنبه09:15 07:30 شماره کلاس سمعی بصریعادی/شنبه11:00 09:15 شماره کلاس آز حشره شناسیعادی/ 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته 1926 0 پنج شنبه14:00 12:30 شماره کلاس آز حشره شناسیعادی/ 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
کنه شناسی 104480 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
حشرات آبزی 10127419 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
کنه شناسی تکمیلی 112 0 پنج شنبه11:30 08:00 شماره کلاس آز حشره شناسیعادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
مسئله مخصوص 104442 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
آفات مهم درختان میوه 110902 0 یکشنبه09:30 07:30 شماره کلاس 208عادی/یکشنبه18:00 16:30عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
آفات مهم درختان میوه 110902 0 یکشنبه09:30 07:30 شماره کلاس 208عادی/یکشنبه19:30 18:00عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
آفات مهم درختان میوه 110902 0 یکشنبه09:30 07:30 شماره کلاس 208عادی/یکشنبه16:30 15:00عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
کنه شناسی 104480 0 یکشنبه10:30 09:30 شماره کلاس 208عادی/یکشنبه13:30 12:00عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
کنه شناسی 104480 0 یکشنبه10:30 09:30 شماره کلاس 208عادی/یکشنبه12:00 10:30عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
کنه شناسی 104480 0 یکشنبه10:30 09:30 شماره کلاس 208عادی/یکشنبه15:00 13:30عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه