اعضای هیات علمی

change-logo
  • بنفشه امیدوار 

  • | گروه روانشناسی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی بازی 105101 0 پنج شنبه14:30 13:00 شماره کلاس 210/اقتصادعادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
روانشناسی رشد(جبرانی) 1021100 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
روانشناسی رشد(جبرانی) 1021100 0 چهار شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 305عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
زبان تخصصی 527 0 پنج شنبه16:30 14:45 شماره کلاس 210/اقتصادعادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
گروه درمانی 15233313 0 نامشخص 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
نظریه های شخصیت 15233116 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
نظریه های شخصیت 15233116 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
روانشناسی بازی 105101 0 پنج شنبه15:29 13:30 شماره کلاس 14/اقتصادعادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
گروه درمانی 15233313 0 پنج شنبه13:00 11:01 شماره کلاس 208عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
متون تخصصی تکنولوژی آموزشی به لاتین 120080 0 چهار شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 106/اقتصادعادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
متون زبان تخصصی 101761 0 پنج شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 106/اقتصادعادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
نظریه های شخصیت 15233116 0 چهار شنبه17:30 15:31 شماره کلاس 114عادی/ 97/04/05 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه