اعضای هیات علمی

امیر ایروانیان
  • امیر ایروانیان  

  • | گروه حقوق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی جنایی 15253118 0 چهار شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 110عادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
جامعه شناسی جنایی 15253118 0 نامشخص 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
حقوق جزای اختصاصی 1 442 0 سه شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 308عادی/ 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
حقوق جزای اختصاصی 1 442 0 سه شنبه13:00 10:31 شماره کلاس 309عادی/ 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
حقوق جزای عمومی 3 100335 0 سه شنبه15:00 13:01 شماره کلاس 308عادی/ 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 573 0 پنج شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 309عادی/ نامشخص ترم اول 1397
سیاست جنایی 1046101 0 چهار شنبه17:00 15:00 شماره کلاس 108عادی/ 97/04/27 - 08:00 ترم دوم 1396
جرم شناسی 413 0 چهار شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 313عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
جرم شناسی 413 0 چهار شنبه19:00 17:00 شماره کلاس 313عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق جزای عمومی 3 100335 0 سه شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 311عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
حقوق جزای عمومی 3 100335 0 سه شنبه17:30 15:31 شماره کلاس 311عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
سمینار 573 0 پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 11عادی/ نامشخص ترم دوم 1396
سمینار 573 0 پنج شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 313عادی/ نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه