اعضای هیات علمی

مهدی نورا

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تربیت بدنی 109037 0 یکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس پردیس1عادی/ 97/10/09 - 08:00 ترم اول 1397
تربیت بدنی 109037 0 سه شنبه12:30 11:00 شماره کلاس سالن 1-هنرو معماریعادی/ 97/10/11 - 11:00 ترم اول 1397
تربیت بدنی 109037 0 سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس سالن 1-هنرو معماریعادی/ 97/10/11 - 08:00 ترم اول 1397
تربیت بدنی 109037 0 یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس پردیس1عادی/ 97/10/09 - 11:00 ترم اول 1397
والیبال 2 107944 0 سه شنبه17:00 14:00 شماره کلاس هنرومعماری1والیبالعادی/ 97/10/11 - 14:00 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 سه شنبه14:00 12:30 شماره کلاس هنرومعماری1فوتسالعادی/ 97/10/11 - 12:30 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 پنج شنبه09:30 08:00 شماره کلاس پردیس1فوتسالعادی/ 97/10/13 - 08:00 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 یکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس پردیس1فوتسالعادی/ 97/10/09 - 14:00 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 یکشنبه14:00 12:30 شماره کلاس پردیس1فوتسالعادی/ 97/10/09 - 12:30 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 یکشنبه11:00 09:30 شماره کلاس پردیس1فوتسالعادی/ 97/10/09 - 09:30 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 پنج شنبه11:00 09:30 شماره کلاس پردیس1فوتسالعادی/ 97/10/13 - 09:30 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 نامشخص 97/10/13 - 12:30 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 نامشخص 97/10/13 - 11:00 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس هنرومعماری1فوتسالعادی/ 97/10/11 - 09:30 ترم اول 1397
تربیت بدنی 109037 0 دوشنبه12:30 11:00 شماره کلاس پردیس2عادی/سه شنبه12:30 11:00 شماره کلاس پردیس2عادی/چهار شنبه12:30 11:00 شماره کلاس پردیس2عادی/ 97/05/29 - 11:00 3963
تربیت بدنی 109037 0 دوشنبه09:30 08:00 شماره کلاس پردیس2عادی/سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس پردیس2عادی/چهار شنبه09:30 08:00 شماره کلاس پردیس2عادی/ 97/05/29 - 08:00 3963
ورزش 1 108509 0 دوشنبه11:00 09:30 شماره کلاس پردیس2فوتسالعادی/سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس پردیس2فوتسالعادی/چهار شنبه11:00 09:30 شماره کلاس پردیس2فوتسالعادی/ 97/05/30 - 09:30 3963
تربیت بدنی 109037 0 شنبه10:30 09:00 شماره کلاس پردیس1عادی/ 97/03/19 - 09:00 ترم دوم 1396
تربیت بدنی 109037 0 چهار شنبه18:00 16:30 شماره کلاس پردیس2عادی/ 97/03/23 - 16:30 ترم دوم 1396
تربیت بدنی 109037 0 چهار شنبه15:00 13:30 شماره کلاس پردیس2عادی/ 97/03/23 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه