اعضای هیات علمی

نریمان کارجوی رافع
  • نریمان کارجوی رافع 

  • | گروه حسابداری |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول حسابداری 1 100440 0 یکشنبه11:30 07:30 شماره کلاس 205عادی/ 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
اصول حسابداری 1 100440 0 یکشنبه15:30 11:31 شماره کلاس 205عادی/ 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه مالی (2) 108288 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
حسابداری پیشرفته 2 419 0 شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 210/اقتصادعادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه مالی (2) 108288 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص 3963
اصول حسابداری 1 100440 0 یکشنبه11:30 08:00 شماره کلاس 313/اقتصادعادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
اصول حسابداری 1 100440 0 یکشنبه17:00 13:30 شماره کلاس 313/اقتصادعادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
پروژه مالی (2) 108288 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
حسابداری صنعتی 1 420 0 شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 311عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
حسابداری صنعتی 1 420 0 شنبه12:30 10:01 شماره کلاس 311عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
حسابداری صنعتی 1 420 0 شنبه16:00 13:30 شماره کلاس 311عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه