اعضای هیات علمی

سیدنیما موسوی نسب مبارکه
  • سیدنیما موسوی نسب مبارکه 

  • | گروه دندانپزشکی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله پایان نامه 4 1246188 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 1(ع) 1246111 0 یکشنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودانتیکس 1(ع) 1246111 0 سه شنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودانتیکس 1(ع) 1246111 0 یکشنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودانتیکس 2(ع) 1246112 0 چهار شنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودانتیکس 2(ع) 1246112 0 چهار شنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودانتیکس 2(ع) 1246112 0 دوشنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودانتیکس 2(ع) 1246112 0 شنبه13:00 11:00 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودانتیکس 2(ع) 1246112 0 چهار شنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودانتیکس 2(ع) 1246112 0 دوشنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودانتیکس 3(ع) 1246113 0 باگروه : :00عادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودنتیکس 2 (ع) 100372 0 باگروه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودنتیکس 2 (ن) 102154 0 باگروه08:30 07:30 شماره کلاس آمفی تئاترعادی/ 97/04/10 - 14:00 ترم دوم 1396
اندودنتیکس 3 (ع) 108915 0 باگروه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
رساله پایان نامه 3 1246187 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
رساله پایان نامه 4 1246188 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه