اعضای هیات علمی

change-logo
  • قاسم نظیری 

  • | گروه روانشناسی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رفتار درمانی 15233315 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
روش های ارزیابی و تشخیص در روانشناسی بالینی 1200110 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
رفتار درمانی 15233315 0 پنج شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 310/اقتصادعادی/ 97/04/06 - 13:30 ترم دوم 1396
رفتار درمانی 15233315 0 پنج شنبه09:15 07:30 شماره کلاس 103 .. اقتصادعادی/ 97/04/06 - 13:30 ترم دوم 1396
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 چهار شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 305عادی/ 97/04/06 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه