اعضای هیات علمی

نوید ناصری

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اخلاق پزشکی 102860 0 باگروه14:00 13:00شماره کلاس102 قاآنی جنوبیعادی/ 97/10/08 - 14:00 ترم اول 1397
اخلاق پزشکی ،تعهدحرفه ای وقانون 1246098 0 شنبه14:00 13:00 شماره کلاس 102 قاآنی جنوبیعادی/ 97/10/08 - 14:00 ترم اول 1397
رساله 3 (ن ، ع) 100653 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
رساله پایان نامه 3 1246187 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
رساله 4 (ن ، ع) 109236 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
رساله پایان نامه 2 1246186 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه