اعضای هیات علمی

طاهره نصر
  • طاهره نصر 

  • | گروه معماری |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

کتبمقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معماری اسلامی (حکمت و روشها} 120026 0 پنج شنبه12:00 09:00 شماره کلاس 8سالن معمارضیاءعادی/ 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
حکمت هنر اسلامی 458 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 211سمعی بصریعادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
طراحی معماری 4 110514 0 یکشنبه12:00 08:00 شماره کلاس 3آتلیهعادی/یکشنبه18:00 13:00 شماره کلاس 3آتلیهعادی/ 97/11/08 - 11:00 ترم اول 1397
طرح نهایی 110904 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طرح نهایی 110904 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طرح معماری 2 644 0 پنج شنبه18:00 08:00 شماره کلاس 6آتلیهعادی/ 97/04/19 - 10:00 ترم دوم 1396
طراحی معماری 5 105020 0 یکشنبه11:59 08:00 شماره کلاس 111آتلیهعادی/یکشنبه18:00 13:00 شماره کلاس 111آتلیهعادی/ 97/04/17 - 11:00 ترم دوم 1396
طرح نهایی 110904 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
طرح نهایی 110904 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
نمایش 11 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه