اعضای هیات علمی

نارسیس معمارضیا

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترجمه 2 101999 0 نامشخص 97/10/19 - 16:00 ترم اول 1397
ترجمه متون ادبی 107224 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
خواندن متون مطبوعاتی 468 0 دوشنبه09:45 08:15 شماره کلاس 208عادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
خواندن متون مطبوعاتی 468 0 سه شنبه11:30 10:00 شماره کلاس 209انسانیعادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
دستور و نگارش 1 106586 0 یکشنبه14:00 12:30 شماره کلاس 209انسانیعادی/سه شنبه14:00 12:30 شماره کلاس 209انسانیعادی/ 97/10/22 - 16:00 ترم اول 1397
دستور و نگارش 2 111230 0 یکشنبه09:45 08:15 شماره کلاس 209انسانیعادی/سه شنبه09:45 08:15 شماره کلاس 209انسانیعادی/ 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
کلیات روش ها و فنون تدریس 1 111583 0 نامشخص 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
ترجمه متون ادبی 107224 0 یکشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 214عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
ترجمه متون مطبوعاتی 2 108295 0 سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 210عادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
ترجمه متون مطبوعاتی 2 108295 0 دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 205عادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
خواندن متون مطبوعاتی 468 0 دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 208عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
خواندن متون مطبوعاتی 468 0 سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 209عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
دستور و نگارش 2 111230 0 یکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 210عادی/دوشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 210عادی/ 97/03/31 - 16:00 ترم دوم 1396
دستور و نگارش 2 111230 0 یکشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 210عادی/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 210عادی/ 97/03/31 - 16:00 ترم دوم 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه