اعضای هیات علمی

نجمه فتح
  • نجمه فتح 

  • | گروه روانشناسی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمونهای عینی فرافکنی در روانشناسی بالینی 15233314 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
روانشناسی رشد پیشرفته 15233115 0 نامشخص 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
روانشناسی رشد پیشرفته 15233115 0 چهار شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 109/اقتصادعادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
کاربرد روشهای روان درمانی(کارآموزی فردی) 15233114 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
متون تخصصی 723 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
آزمونهای شناختی در روانشناسی پیشرفته 155 0 پنج شنبه10:15 07:30 شماره کلاس آزمایشگاه روانشناسیعادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
آزمونهای شناختی در روانشناسی پیشرفته 155 0 پنج شنبه13:00 10:16 شماره کلاس آزمایشگاه روانشناسیعادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
آزمونهای عینی فرافکنی در روانشناسی بالینی 15233314 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 110.اقتصادعادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
آزمونهای عینی فرافکنی در روانشناسی بالینی 15233314 0 چهار شنبه13:00 10:16 شماره کلاس 110.اقتصادعادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
کاربرد روشهای روان درمانی(کارآموزی فردی) 15233114 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه