اعضای هیات علمی

حمزه اسفندیاری بیات
  • حمزه اسفندیاری بیات 

  • | گروه حقوق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فقه 9 101132 0 نامشخص 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
قواعد فقه 1 101453 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
متون فقه 4 105993 0 سه شنبه15:00 13:01 شماره کلاس 108عادی/ 97/10/25 - 13:30 ترم اول 1397
متون فقه 4 105993 0 دوشنبه15:00 13:01 شماره کلاس 305عادی/ 97/10/25 - 13:30 ترم اول 1397
متون فقه 4 105993 0 دوشنبه17:00 15:01 شماره کلاس 305عادی/ 97/10/25 - 13:30 ترم اول 1397
متون فقه جزایی 15253112 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
کار تحقیقی 2 100468 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
متون فقه 3 107568 0 سه شنبه17:30 15:31 شماره کلاس 113/انسانیعادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
متون فقه 3 107568 0 سه شنبه19:00 17:31 شماره کلاس 113/انسانیعادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
متون فقه 4 105993 0 سه شنبه09:45 08:30 شماره کلاس 202عادی/ 97/04/06 - 16:00 ترم دوم 1396
متون فقه 4 105993 0 سه شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 314عادی/ 97/04/06 - 16:00 ترم دوم 1396
متون فقه جزایی 15253112 0 چهار شنبه19:00 17:00 شماره کلاس 314عادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
منطق 847 0 چهار شنبه17:00 15:00 شماره کلاس 202عادی/ 97/04/03 - 16:00 ترم دوم 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه