اعضای هیات علمی

محمدرضا هنر
  • محمدرضا هنر 

  • | گروه کشاورزی |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار 108849 0 نامشخص 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
طراحی سیستهای آبیاری 108463 0 نامشخص 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
مساحی و نقشه برداری 101969 0 نامشخص 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
آبیاری عمومی 102228 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/29 - 08:00 ترم دوم 1396
طراحی سیستهای آبیاری 108463 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/29 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 5 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه