اعضای هیات علمی

مهدی وارث

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول برنامه ریزی آموزشی 111173 0 چهار شنبه17:29 15:30 شماره کلاس 108/اقتصادعادی/ 97/03/29 - 16:00 ترم دوم 1396
تحلیل محتوای کتاب درسی 1 109424 0 پنج شنبه11:00 09:16 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/ | پنج شنبه11:00 09:16 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
تحلیل محتوای کتاب درسی 2 105672 0 پنج شنبه19:30 17:31 شماره کلاس 103 .. اقتصادعادی/ | پنج شنبه19:30 17:31 شماره کلاس 103 .. اقتصادعادی/ 97/04/03 - 16:00 ترم دوم 1396
روانشناسی زبان 101021 0 پنج شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/پنج شنبه16:30 15:31 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/پنج شنبه17:30 16:31 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/ | پنج شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/پنج شنبه16:30 15:31 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/پنج شنبه17:30 16:31 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/ 97/03/31 - 13:30 ترم دوم 1396
فلسفه اخلاق در فناوری 120077 0 پنج شنبه13:00 11:00 شماره کلاس 105/اقتصادعادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
مکاتب فلسفی وآراتربیتی 107907 0 چهار شنبه19:15 17:31 شماره کلاس 105/اقتصادعادی/ 97/03/31 - 16:00 ترم دوم 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه