اعضای هیات علمی

حامد مضطرزاده
  • حامد مضطرزاده 

  • | گروه معماری |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : 09173138122
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه نهایی 930156 0 نامشخص 98/03/25 - 10:30 ترم اول 1397
کارگاه شهرسازی(5) 930152 0 چهار شنبه17:00 :00شماره کلاسآتلیهعادی/ 97/10/27 - 16:00 ترم اول 1397
آشنایی بامبانی برنامه ریزی کالبدی 111541 0 سه شنبه13:59 11:00 شماره کلاس 211سمعی بصریعادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
آشنایی بامبانی برنامه ریزی کالبدی 111541 0 شنبه13:59 11:00 شماره کلاس 210سمعی بصریعادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
آشنایی بامبانی برنامه ریزی کالبدی 111541 0 شنبه10:59 08:00 شماره کلاس 210سمعی بصریعادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
آشنایی بامبانی برنامه ریزی کالبدی 111541 0 سه شنبه10:59 08:00 شماره کلاس 211سمعی بصریعادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
پروژه نهایی 930156 0 نامشخص 97/09/25 - ترم دوم 1396
روان شناسی محیط 1246036 0 چهار شنبه19:00 17:00 شماره کلاس 114سمعی بصریعادی/ 97/03/31 - 08:00 ترم دوم 1396
کارگاه شهرسازی(5) 930152 0 پنج شنبه17:00 08:00 شماره کلاس 111آتلیهعادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
معماری و طبیعت 930359 0 چهار شنبه16:59 14:00 شماره کلاس 8سالن معمارضیاءعادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه