اعضای هیات علمی

محمدرضا محمدجانی
  • محمدرضا محمدجانی 

  • | گروه علوم سیاسی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی حقوق 107245 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
جامعه شناسی حقوق 107245 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
جامعه شناسی حقوق 107245 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
جامعه شناسی حقوق 107245 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
جامعه شناسی سیاسی 104648 0 سه شنبه14:30 12:00 شماره کلاس 13 / انسانیعادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 پنج شنبه10:00 08:00شماره کلاس210عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
مبانی جامعه شناسی 110122 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
جامعه شناسی حقوق 107245 0 دوشنبه16:30 15:31 شماره کلاس 314عادی/ 97/03/29 - 08:00 ترم دوم 1396
جامعه شناسی حقوق 107245 0 دوشنبه15:30 14:31 شماره کلاس 8/انسانی.عادی/ 97/03/29 - 08:00 ترم دوم 1396
جامعه شناسی حقوق 107245 0 دوشنبه14:30 13:30 شماره کلاس 8/انسانی.عادی/ 97/03/29 - 08:00 ترم دوم 1396
جامعه شناسی سیاسی 106856 0 چهار شنبه19:00 17:00 شماره کلاس 114عادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
شناخت ماهیت عملکردامپریالیسم 107004 0 سه شنبه17:00 13:00 شماره کلاس 114عادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
مبانی جامعه شناسی 110122 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/29 - 08:00 ترم دوم 1396
مبانی جامعه شناسی عمومی 100331 0 سه شنبه19:00 17:00 شماره کلاس 14عادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه