اعضای هیات علمی

صدیقه محمدی
  • صدیقه محمدی 

  • | گروه کشاورزی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
قارچ شناسی تکمیلی 107377 0 چهار شنبه13:00 10:00 شماره کلاس آز بیماری شناسیعادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
مسئله مخصوص 101658 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
اصول کنترل بیماری های گیاهی 102320 0 دوشنبه11:00 09:15 شماره کلاس 208عادی/ 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
زبان تخصصی 528 0 چهار شنبه15:00 13:00 شماره کلاس آز بیماری شناسیعادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
بیواکولوژی عوامل بیماریزای خاکزاد گیاهان 108051 0 چهار شنبه16:30 13:30عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
میکوزها و درماتوفیتها 35145112 0 دوشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 203عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
بیماریهای فیزیولوژیک 111131 0 دوشنبه09:15 07:30 شماره کلاس آز علفهای هرزعادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار 573 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
قارچ شناسی 102280 0 دوشنبه11:00 09:15 شماره کلاس آز علوم زیستیعادی/دوشنبه14:50 13:15عادی/ 97/03/28 - 08:00 ترم دوم 1396
قارچ شناسی 102280 0 دوشنبه11:00 09:15 شماره کلاس آز علوم زیستیعادی/دوشنبه16:30 14:50عادی/ 97/03/28 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه