اعضای هیات علمی

مقدسه محمدیان
  • مقدسه محمدیان 

  • | گروه مدیریت |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته 930532 0 پنج شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 114عادی/ 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
تحلیلی از استراتژیهای سازمانی موفق و ناموفق 50524 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک 50523 0 نامشخص 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
مدیریت سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک(باکارگاه آموزشی) 50501 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 89104160 0 پنج شنبه12:30 11:01 شماره کلاس 114عادی/ 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته 930532 0 پنج شنبه19:30 17:31 شماره کلاس 114عادی/ 97/03/27 - 16:00 ترم دوم 1396
مدیریت تبلیغات و برند 930531 0 پنج شنبه17:30 15:31 شماره کلاس 103 .. اقتصادعادی/ 97/04/06 - 13:30 ترم دوم 1396
مدیریت رفتار مصرف کننده 930530 0 پنج شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 105/اقتصادعادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
مدیریت سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک(باکارگاه آموزشی) 50501 0 پنج شنبه13:00 10:16 شماره کلاس 110.اقتصادعادی/ 97/03/31 - 16:00 ترم دوم 1396
بازاریابی بین الملل 108204 0 دوشنبه13:00 10:15 شماره کلاس 108/اقتصادعادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
بازار یابی و مدیریت بازار 111087 0 دوشنبه10:15 07:30 شماره کلاس 105/اقتصادعادی/ 97/03/31 - 16:00 ترم دوم 1396
مدیریت رفتار سازمانی 752 0 باگروه10:00 08:00 شماره کلاس بدون شماره کلاسعادی/ 97/04/06 - 16:00 ترم دوم 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه