اعضای هیات علمی

محمدعلی اخگر

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت ) 107495 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 105/اقتصادعادی/ 97/10/18 - 15:00 ترم اول 1397
فلسفه اسلامی2 109343 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
کلام (3) 108876 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت ) 107495 0 دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/ 97/04/04 - 15:00 ترم دوم 1396
کلام (1) 102966 0 سه شنبه19:00 17:00 شماره کلاس 211عادی/ 97/03/29 - 16:00 ترم دوم 1396
کلام (2) 103306 0 سه شنبه17:00 15:00 شماره کلاس 10عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
کلام (3) 108876 0 سه شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 309عادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه