اعضای هیات علمی

مسعود نونژاد
  • مسعود نونژاد 

  • | گروه اقتصاد |
  • دانشیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد 246 0 شنبه12:30 10:01 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
اقتصاد خرد 246 0 شنبه15:30 13:00 شماره کلاس 205عادی/ 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
اقتصاد خرد 246 0 دوشنبه12:30 10:01 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 400 0 شنبه18:00 15:31 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 400 0 دوشنبه15:30 13:00 شماره کلاس 214/اقتصادعادی/ 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
اقتصاد خرد 246 0 شنبه12:00 08:00شماره کلاس108عادی/یکشنبه12:00 08:00شماره کلاس108/اقتصادعادی/ 97/06/06 - 08:00 3963
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 400 0 شنبه18:00 14:00شماره کلاس108عادی/یکشنبه18:00 14:00شماره کلاس202عادی/ 97/06/06 - 08:00 3963
اقتصاد توسعه 106437 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 205عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
اقتصاد شهری 101461 0 باگروه : :00 شماره کلاس بدون شماره کلاسعادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
بازرگانی بین المللی 276 0 دوشنبه16:00 13:15 شماره کلاس 211عادی/ 97/03/29 - 16:00 ترم دوم 1396
تجارت بین الملل 102460 0 پنج شنبه14:00 11:00 شماره کلاس 311عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
تجارت بین الملل 102460 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 311عادی/ 97/04/05 - 10:30 ترم دوم 1396
تجارت بین الملل 102460 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 400 0 دوشنبه18:30 16:01 شماره کلاس 114عادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه