اعضای هیات علمی

مرضیه منفرد پور

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 209عادی/دوشنبه10:00 07:30 شماره کلاس 209عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه12:30 10:00 شماره کلاس 110عادی/دوشنبه12:30 10:00 شماره کلاس 110عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 2 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه