اعضای هیات علمی

محمدکاظم کاوه پیشقدم
  • محمدکاظم کاوه پیشقدم  

  • | گروه علوم سیاسی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی 89102043 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 14عادی/ 98/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته 1926 0 چهار شنبه14:30 13:00 شماره کلاس بدون شمارهعادی/ 98/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
فقه سیاسی 661 0 سه شنبه15:00 12:30 شماره کلاس بدون شمارهعادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق درعلوم سیاسی 502 0 چهار شنبه13:00 11:00 شماره کلاس بدون شمارهعادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
روش شناسی در علم سیاست 89102041 0 چهار شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 114عادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
فقه سیاسی 661 0 سه شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 114عادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
مطبوعات سیاسی ایران ازانقلاب مشروطه به بعد 103637 0 باگروه : :00هفته اول/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه