اعضای هیات علمی

سیدمحمدعلی میرحسینی
  • سیدمحمدعلی میرحسینی 

  • | گروه تربیت بدنی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

 

 

فرم مشخصات و فعالیت های علمی

 

 

 

عکس

 

 

*نام و نام خانوادگی:

سید محمد علی میرحسینی

تاریخ و محل متولد:

27/4/1357 – شیراز

*دانشکده و گروه محل کار:

دانشکده هنرو معماری، گروه تربیت بدنی

*آدرس پست الکترونیکی:

Mirhosseini24@yahoo.com

آدرس سایت:

 

تلفن محل کار:

 

تلفن همراه :

 

                                                                                                     *تحصیلات

دوره دکتری:

 

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عنوان  تحقیق: ارتباط کمال گرایی و تعهد ورزشی در دانشجویان ورزشکار

دوره کارشناسی ارشد:

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عنوان  تحقیق: تعیین شاخص های استعدادیابی فوتبال در نوجوانان 10-12 ساله از دیدگاه مربیان مدارس فوتبال

دوره کارشناسی:

دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر کرمان

عنوان  تحقیق:

*زمینه کاری:

مدیریت منابع انسانی در ورزش، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در سازمانهای ورزشی، مدیریت کیفیت و       بهره وری در سازمانهای ورزشی

افتخارات:

کسب رتبه دوم یازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت استادان واحد شیراز  در رشته زندگانی 14 معصوم (ع)

پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی در سال تحصیلی 88-1387

کسب مقام قهرمانی در مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در رشته فوتبال در سال تحصیلی 85-1384

کسب مقام دوم رشته امدادی آمادگی جسمانی در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور، تابستان 1379

کسب مقام دوم رشته تیمی آمادگی جسمانی در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور، تابستان 1379

سوابق کاری و اجرایی  :

مدیر گروه تربیت بدنی عمومی از بهمن 1395 تا کنون

مدیر کل امور ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  از آبان 1394 تا آبان 1395

مدیر گروه تربیت بدنی عمومی از شهریور 1388 تا شهریور 1392

عضو شورای آموزشی دانشکده هنر و معماری واحد شیراز  از اردیبهشت 1392 تا شهریور 1392 

                                                                                                         *انتشارات علمی:

کتابها

«قوانین فوتبال ساحلی»، تالیف فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، ترجمه سید محمد علی میرحسینی و فرشید حقیقت جو، انتشارات نوید شیراز،  1387

«اصول سرپرستی در تربیت بدنی»، تالیف بهزاد نصری، سید حسین علوی، سید محمد علی میرحسینی و علیرضا ایزدی، انتشارات حفیظ تهران، 1387

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسی

1-سید محمد علی میرحسینی، سیده فریده هادوی، سید امیر احمد مظفری، «روایی و پایایی مدل تعهد ورزشی در میان دانشجویان ورزشکار»، مجله علمی و پژوهشی مدیریت ورزشی، دوره 4، شماره 15، صفحات 105-121، 1391

2- احمد ترکفر، سید محمد علی میرحسینی، فرشاد تجاری، « تاثیر عوامل اثر گذار بر انگیزش جذب تماشاگران به مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران»، مجله علمی و پژوهشی جهش، دوره 3، شماره 10، صفحات 67-75، 1390

3- هنرمند، مجید؛ مقدسی، مهرزاد؛ میر حسینی، سید محمد علی؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ورزﺷﮕﺎه ﻫﺎ در ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻟﯿﮓ ﯾﮏ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮر مجله: مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی، شماره 2: 1396

 

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجی

1-M. Zoonemat Kermani, S.M.A. MirHosseini; Survey relation between relationship marketing and customer loyalty among female fitness club in Bandar Abbas city; International Journal of Humanities and Cultural Studies; 2(1); 862-871; 2016.

2-L. Ezedanpaah, S.M.A. MirHosseini; Impact of service quality on the sports commitment of aerobics and fitness clubs female customers in the city of Shiraz; International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences; 4(12),  2015.

3-E.Roshan Zamir, S.M.A. Mirhosseini, A. Torkfar; The relationship between the leadership style coaches and team concrescence with the sport success of the students football Team of Fars province;  International Journal of Sports Studies; 4(1); 156-160; 2014.

4-M.Fooladi Kashkoei, S.M.A. Mirhosseini, A. Torkfar; Evaluation of Safety Indoor Sport General Directorate of Youth and Sport Province Hormozgan; Journal of Applied Sciences Research; 10(4); 73-79; 2014.

5-A. Torkfar, S.M.A. Mirhosseini, B. Behaeen, F. Roshini and A.Yadolazadeh; The Effect of Spectators Verbal and Physical Violence on Refrees Judgments in Football; Annals of Biological Research; 2 (6); 699-704; 2011.

 

 

6-S.M.A. Mirhosseini, S.Golriz and F.Hadavi; Talent identification in soccer players aged 10-12 years; Poster Presented; Journal of Sports Science & Medicine; Vol 6; Suppl 10; 2007.

 

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های ملی

1-  محمد عسکری زاده، سید محمد علی میرحسینی، « ارتباط کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان مرد باشگاههای بدنسازی جزیره کیش» ، ارائه پوستر، نخستین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی لارستان، 1395

2- زهره اکبری نسب، سید محمد علی میرحسینی، « تعیین ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و جو انگیزشی عملکردی ورزشکاران زن برتر استان هرمزگان» ، ارائه پوستر، نخستین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی لارستان، 1395

3- طیبه ولی پور طیبی، سید محمد علی میرحسینی، « ارتباط بین شرکت در فعالیتهای ورزشی اوقات فراغت و وضعیت تاهل و جنسیت کارکنان مخابرات استان فارس» ، ارائه پوستر، اولین همایش ملی علوم ورزشی در سلامت ، دانشگاه شیراز، 1395

4-  طیبه ولی پور طیبی، سید محمد علی میرحسینی، « بررسی نحوه گذاران اوقات فراغت کارکنان مخابرات استان فارس با تاکید بر فعالیت بدنی وورزش» ، ارائه پوستر، دومین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران ، تهران، 1395

5- فاطمه محمودی، سید محمد علی میرحسینی، « تاثیر پیچیدگی سازمانی بر مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان فارس» ، ارائه سخنرانی، سومین همایش علمی علم و ورزش ، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، 1394

6-مریم رئوفیان، سید محمد علی میرحسینی و فاطمه رئوفیان، « تعیین نقش خانواده در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)» ، ارائه سخنرانی، سومین همایش علمی رویکردهای نوین در مدیریت ورزش ، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان، 1394

7-سید محمد علی میرحسینی، داود سالاری، « بررسی دیدگاه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان رودان نسبت به کلاسهای تربیت بدنی و ورزش» ، ارائه پوستر، اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در تربیت بدنی و ورزش ، دانشگاه بین المللی چابهار، 1394

8- سید محمد علی میرحسینی، ابراهیم ارشد، « بررسی میزان کاربست مولفه های مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان هرمزگان» ، ارائه پوستر، اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در تربیت بدنی و ورزش ، دانشگاه بین المللی چابهار، 1394

9-احمد ترکفر، سید محمد علی میرحسینی، زهرا صادقی، حسین اعتصام، «نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذاران اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد» ، ارائه پوستر، سومین همایش کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی و ورزش قهرمانی، دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه، 1394

10-بتول اسلامی، سید محمد علی میرحسینی، احمد ترکفر، «مدل یابی معادلات ساختاری رابطه عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان»، ارائه سخنرانی، سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1393

11- صدری سیاوش پور، مهرزاد مقدسی، سید محمد علی میرحسینی، «اثر 12 هفته تمرین مقاومتی بر سطح هورمونهای موثر بر تراکم استخوان زنان غیر فعال»، ارائه سخنرانی، دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی و روان شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، 1390

12- سید محمد علی میرحسینی، احمد ترکفر و عباسعلی توانا «بررسی نحوه شرکت دانشجویان در مسابقات قهرمانی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی 87-1384»، ارائه سخنرانی، همایش منطقه ای توسعه تربیت بدنی  و ورزش در دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 1387

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

1- T.V.Tayebi, S.M.A. Mirhosseini; Survey of Physical Activity Place in Leisure Time of Tele Communication Staff in Fars Province; Poster Presented; The 8rd Conference of International Society for Social Science of Sport; 16-17 Nov;2016;Isfahan, Iran

2- F.Mahmoodi, S.M.A. Mirhosseini;The Effect of Management and Organization Structure in The Office of Sport and Youth Department of Fars Province ;  Poster Presented; The 9rd International Congress on Physical Education and Sport Sciences; 9-10 Mar;2016;Tehran, Iran

3- F.Raufian, S.M.A. Mirhosseini; Constraints to Participation in Leisure-Time Physical Activity in Female Student of IAU shiraz Branch;  Poster Presented; The 2rd IAPESGW Regional Symposium:Womens Empowerment in sport; 14-15 Des;2015;Tehran, Iran

4- M. Yaghikosh, E. Rahimi, S.M.A. Mirhosseini; Effect of Eight Weeks Aerobic Exercises on Visfatin and Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) in Women with Type 2 Diabetes; Poster Presented; The 3rd Iranian International Conference on Womens Health; 21-22 May;2014;Shiraz, Iran

5- S.M.A. Mirhosseini, S.Golriz and F.Hadavi; Talent identification in soccer players aged 10-12 years; Poster Presented; The 6rd world Congress on Science and Football ; 16-20 Jan; 2007;Antalya, Turkey

تعداد راهنمایی رساله های دکتری

 

تعداد مشاوره رساله های دکتری 

 

تعداد راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

20 جلد

 

تعداد مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

7 جلد

 

     
 

 

 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حرکت شناسی ورزشی 109865 0 سه شنبه09:45 08:00 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش 1246277 0 چهار شنبه13:30 12:00 شماره کلاس 109سمعی بصریعادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
مدیریت مالی و اداری در ورزش 1246275 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
مدیریت منابع انسانی در ورزش 632214 0 پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 108سمعی بصریعادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
مقدمات بیومکانیک ورزشی 101889 0 سه شنبه14:00 12:15 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
حرکت شناسی ورزشی 109865 0 دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش 1246277 0 پنج شنبه10:00 08:30 شماره کلاس 126سمعی بصریعادی/ 97/04/03 - 16:00 ترم دوم 1396
مدیریت مالی و اداری در ورزش 1246275 0 پنج شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
مقدمات بیومکانیک ورزشی 101889 0 دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/04/03 - 16:00 ترم دوم 1396
نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی 1246273 0 باگروه : :00عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه