اعضای هیات علمی

مهدی غیبی
  • مهدی غیبی  

  • | گروه کشاورزی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 573 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پویایی (دینامیسم) جمعیت حشرات 10127401 0 چهار شنبه19:30 16:30 شماره کلاس آز حشره شناسیعادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
حشره شناسی 109484 0 دوشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 202عادی/دوشنبه18:00 16:30عادی/ 97/03/31 - 08:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه