اعضای هیات علمی

مهرزاد احمدی ابنوی

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 2 515 0 شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 309عادی/دوشنبه10:00 07:30 شماره کلاس 309عادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 2 515 0 دوشنبه15:00 13:30عادی/شنبه15:00 13:30عادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
معادلات دیفرانسیل 100193 0 شنبه13:00 10:00 شماره کلاس 309عادی/ 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
معادلات دیفرانسیل 100193 0 دوشنبه13:00 10:00 شماره کلاس 309عادی/ 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 2 515 0 شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 109عادی/دوشنبه10:00 07:30 شماره کلاس 109عادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 2 515 0 شنبه17:30 15:00 شماره کلاس 109عادی/دوشنبه17:30 15:00 شماره کلاس 109م1عادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
معادلات دیفرانسیل 100193 0 دوشنبه13:00 10:00 شماره کلاس 109عادی/ 97/03/28 - 16:00 ترم دوم 1396
معادلات دیفرانسیل 100193 0 شنبه13:00 10:00 شماره کلاس 109عادی/ 97/03/28 - 16:00 ترم دوم 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه