اعضای هیات علمی

مهرزاد مهرپور

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی پیش نیاز 513 0 شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
ریاضی پیش نیاز 513 0 دوشنبه11:00 09:16 شماره کلاس 205عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
ریاضی پیش نیاز 513 0 دوشنبه09:15 07:30 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
ریاضی پیش نیاز 513 0 شنبه12:00 10:01 شماره کلاس 205عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
ریاضی در شیمی 120003 0 چهار شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 210عادی/ 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه16:00 13:00 شماره کلاس 319مهندسی شیمیعادی/دوشنبه17:00 15:00 شماره کلاس 317عادی/ 97/10/17 - 13:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 1 100 0 دوشنبه14:00 11:00 شماره کلاس 208عادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
معادلات دیفرانسیل 100193 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه13:00 08:00 شماره کلاس 303عادی/یکشنبه13:00 08:00 شماره کلاس 303عادی/دوشنبه13:00 08:00 شماره کلاس 303عادی/ 97/06/04 - 13:30 3963
معادلات دیفرانسیل 100193 0 شنبه18:00 14:00 شماره کلاس 311عادی/دوشنبه18:00 14:00 شماره کلاس 311عادی/ 97/06/04 - 16:00 3963
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 315عادی/دوشنبه17:30 15:30 شماره کلاس 315عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 109م1عادی/دوشنبه10:00 07:30 شماره کلاس 109م1عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 2 515 0 شنبه12:30 10:00 شماره کلاس 109م1عادی/دوشنبه12:30 10:00 شماره کلاس 109م1عادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
معادلات دیفرانسیل 100193 0 یکشنبه18:30 15:30 شماره کلاس 209م1عادی/ 97/03/28 - 16:00 ترم دوم 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه