اعضای هیات علمی

مهدی متوسل
  • مهدی متوسل 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت 107111 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت 107111 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت 107111 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 107190 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ماشین های الکتریکی 3 100419 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت 107111 0 شنبه18:00 16:30شماره کلاس115م1عادی/ نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت 107111 0 یکشنبه18:00 16:30شماره کلاس109م1عادی/ 96/03/07 - 16:30 ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 140 0 یکشنبه16:30 15:00شماره کلاسکارگاه ماشینعادی/ 96/03/08 - 15:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 140 0 یکشنبه12:00 10:30شماره کلاسکارگاه ماشینعادی/ 96/03/07 - 10:30 ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 140 0 یکشنبه15:00 13:30شماره کلاسکارگاه ماشینعادی/ 96/03/07 - 13:30 ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2 23120224 0 دوشنبه18:30 17:00شماره کلاس115م1عادی/ نامشخص ترم دوم 1395
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 107190 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 309م1عادی/دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ماشین های الکتریکی 1 104818 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/23 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه