اعضای هیات علمی

مهناز مهدوی شهری
  • مهناز مهدوی شهری 

  • | گروه شیمی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

کتبمقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی آلی 2 134 0 دوشنبه12:00 10:31 شماره کلاس آزمایشگاه شیمی آلیعادی/ 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی آلی 2 134 0 دوشنبه09:00 07:30عادی/ 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی آلی 2 134 0 دوشنبه10:30 09:01عادی/ 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی آلی 2 134 0 دوشنبه14:00 12:30عادی/ 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
سمینارموضوع روز 103146 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شیمی آلی 3 603 0 سه شنبه16:30 14:00 شماره کلاس 207عادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
شیمی آلی 607 0 سه شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 210عادی/ 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
شیمی عمومی 1 102600 0 سه شنبه14:00 12:30 شماره کلاس 207عادی/سه شنبه12:00 11:00 شماره کلاس 207عادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
شیمی عمومی 1 102600 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی تابستانی 106220 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینارموضوع روز 103146 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه شیمی آلی 1 133 0 شنبه09:00 07:30عادی/ 97/03/19 - 10:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه شیمی آلی 1 133 0 شنبه16:30 15:00عادی/ 97/03/19 - 10:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه شیمی آلی 23103214 0 شنبه15:00 13:00عادی/ 97/03/21 - 10:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه شیمی آلی 23103214 0 شنبه13:00 11:00عادی/ 97/03/21 - 10:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه شیمی آلی 23103214 0 شنبه11:00 09:00عادی/ 97/03/21 - 10:00 ترم دوم 1396
سمینار(1) 572 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
سمینارموضوع روز 103146 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
شیمی هیتروسیکلیک 103166 0 پنج شنبه14:30 11:30 شماره کلاس 208عادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه