اعضای هیات علمی

محمود وصال
 • محمود وصال 

 • | گروه زیست شناسی |
 • استاد
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

                                               CURRICULUM VITAE

                                           ***********************

NAME:                                              MAHMOOD VESSAL

EDUCATION:   

 1968                                  Ph.D. Biochemistry and Nutrition, Virginia

                                                             Polytechnic Institute and state University,  

                                                            Blacksburg, Va. ( Dissertation: Metabolism

                                                        of cellulose dextrins by  Cellvibrio gilvus

                                                        with emphasis on the role of cellobiose

                                                        phosphorylase and transglucosylases.

 

June 1964                                            M.S.,  Food  Technology and Nutrition.

                                                            Minor-Biochemistry, American

                                                            University of Beirut (Thesis: protein quality

                                                            and  free and bound gossypol content of

                                                            some Middle Eastern cotton-seed meals

                                                            with emphasis on the essential amino acid

                                                            content and biological quality of the meals).

 

June 1962                                            B.S., Agriculture, American University

                                                            of  Beirut, Lebanon.

 

 

FELLOWSHIPS AND ASSISTANTSHIPS:

 1.                                                             Research Associate, Department of  

                                                                Biochemistry and Nutrition, Virginia

                                                                Polytechnic Institute and state University,  

                                                                Blacksburg, VA.

 

June 1972-Sept.1972                             Research Associate, Department of

                                                                Biochemistry, University of California,

                                                                Berkeley, CA.

 

 1. Research Associate, Department of

                                                                Biochemistry, University of California,

                                                               Berkeley, CA.

 

 1. Graduate Research Assistantship,                       Department of Biochemistry and  nutrition, Virginia polytechnic Institute and state University, Blacksburg, Va.
 2.  

1958-January 1964                              Scholarship from (American) Agency for

                                                             International Development to study at the

                                                             American University of Beirut, Lebanon.

ACADEMIC POSITIONS HELD:

2009- Date                                         Professor of Biochemistry, Fars Science

                                                           and Research Branch, Islamic Azad         

                                                            University.

2006- 2009                                               Professor of Biochemistry, Kish

                                                                  International Branch, Shiraz University

                                                               of Medical Sciences, Kish Island, Iran.

          

2004-2005                                                 Visiting Professor, Department of Physiology, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada. Worked in collaboration with Professor L J Murphy on the inhibitory effect of prohibitin on pyruvate carboxylase activity of mouse adipocytes.

 

 1.                                                    Research fellow, Department of

                metabolic medicine, Division of

                Investigative sciences, Imperial

                college, Hammersmith Hospital,

      London W12, U.K.

 1.   Visiting professor, Department of

                                                                  Biochemistry and Nutrition, Virginia

                                                                  Polytechnic Institute and State

                                                                  University, Blacksburg, Va. (on

                                                                  Sabbatical leave from Department of

                                                                  Biochemistry, Shiraz University of

                                                                  Medical Sciences, Shiraz, Iran). Worked

                                                                  in collaboration with professor G.E.

                                                                  Bunce on the effect of Zn deficiency on

                                                                  the activity of Liver RNA Polymerase II

                                                                  activity in male rats.

 

Summer 1988                                          Visiting professor, department of

                                                                  Biochemistry, University of    

                                                                  Queensland, Brisbane, Australia.

   

 1.                                              Research Associate, Department of

                                                              Biochemistry, Virginia polytechnic

    Institute and state University, 

    Blacksburg, VA. (on sabbatical leave

    from Department of Biochemistry, 

    Shiraz University, Shiraz, Iran). Worked

    in collaboration with professor G.E.

    Bunce on the roles of vitamin B6  and Zn

    in estrogen uptake and expression by the

    rat uterus.

 

1978- 1979                                              Visiting Professor, Liver Research Unit

                                                                 Department of Medicine,

                                                                 University of California, San Francisco.

                                                                 Worked  in collaboration with Dr. D.M.

                                                                 Bissell on the effect of fructose

                                                                 utilization on the level of cytochrome  P-

                                                                 450 in cultured hepatocytes from adult 

                                                                  rats.

 

1974-2006                                                Professor of Biochemistry, Shiraz

                                                                 University, Shiraz, Iran. Major duties

                                                                 included teaching biochemistry to

                                                                 Medical, veterinary, Dental, paramedical

                                                                 and Graduate students, in addition to

                                                                 supervising M.S. students research and

                                                                 theses.                                                                  

.   

 1. Associate  professor, Department of

                                                                Biochemistry, Shiraz University, Shiraz, 

                                                                Iran. Shared teaching of Biochemistry

                                                                 courses to Medical, Dental and Nursing

                                                                 students with two other colleagues. Also

                                                                 taught part of two Graduate

                                                                 Biochemistry courses and supervised

                                                                 M.S. students' research and theses.

 

June 1972-Sept.1972.                            Research  Associate, Department of   

                                                               Biochemistry, University of California,

                                                               Berkeley, CA. Worked in

                                                               collaboration with the late professor W.Z.

                                                               Hassid on the purification of glucosamine

                                                                6-P N-acetyl transferase from mung bean

                                                                seeds (on leave of absence from Pahlavi  

                                                                University). 

 

 1. Research Associate, Department of Biochemistry, University of California, Berkeley, CA, Worked in collaboration with the late professor W.Z. Hassid on the purification of L-glutamine: D-fructose-6-P Amidotransferase from mung bean seeds (on sabbatical leave from Pahlavi University.

 

1967-1970                                              Assistant professor, Department of

                                                               Biochemistry, Medical Faculty, Pahlavi

                                                               University, Shiraz, Iran. Taught one third

                                                               of two semester biochemistry course for

                                                               medical and dental students, supervised

                                                               two MS. students, taught one third of

                                                               one semester course in Advanced

                                                               Biochemical Techniques and one third of

                                                               a graduate one semester enzymology

                                                               course, performed research on the

                                                               enzymes of hydatid cyst fluid.

 

 1. Research Assistant, Department of

Biochemistry and Nutrition, Virginia                                                                 Polytechnic Institute and State University,

                                                                Blacksburg, Va.

 

Jan. 1964-May 1964                              Assistant Instructor, Department of Food

                                                               Technology and Nutrition, American

                                                               University of Beirut, Lebanon.                                                                

 

 

 

 

ADMINISTRATIVE EXPERIENCES:

 

Oct. 1991-1996                       Director of Graduate Studies, Shiraz University

                                                             of  Medical Sciences.

 

Oct. 1991-Oct.1992                 Chairman, Biochemistry Department, Shiraz

                                                University of Medical Sciences.

 

Oct.1985-Sept.1990                Chairman, Biochemistry Department, Shiraz

                                                University of Medical Sciences.

 

 

 1. Biochemistry Consultant to Clinical Chemistry

Laboratory of the Pathology Department,

Nemazee  Hospital, Shiraz University Medical

School, Shiraz, Iran. Supervised and revised

some of the routine clinical chemistry tests

done in a 250-bed hospital affiliated with Shiraz University. Supervised the development of some clinical tests not previously performed at that clinical laboratory.

 

 August 1980- Sept.1980                            Acting Dean, School of Graduate

                                                                    Studies, Shiraz University, Shiraz,

                                                                    Iran. Arranged graduate council

                                                                    meetings, reviewed files for more than

                                                                    250 applicants for admission to

                                                                    graduate school, Also made decisions

                                                                    on assistantships.

 

 

 

 

 1. Acting chairman, Department of

                                                                   Biochemistry, Pahlavi University,

                                                                   Shiraz, Iran. In charge of a department

                                                                   with 3 Ph.D.’s, two instructors (M.S.)

                                                                   and 8-10 technical and office staff.

                                                                   Attended chairmen of departments

                                                                   meetings, prepared departmental

                                                                   budgets, supervised employment of

                                                                   new staff members, ordered chemicals

                                                                   and equipments, filed and reported the

                                                                   final grades of students taking

                                                                   biochemistry courses and advised

                                                                   university authorities on promotion of 

                                                                   biochemistry  department staff.                                                  

                                                                   Arranged written exams and interviews

                                                                   for the  selection of graduate students

                                                                   for M.S. program in biochemistry.

 

 1. Chairman (Secretary of Biochemistry

                                                                   Department Council) Dept. of

                                                                   Biochemistry, Shiraz University

                                                                    (formerly Pahlavi University), Shiraz,

                                                                    Iran. Responsibilities included the

                                                                    items discussed in the previous

                                                                    paragraph.

 

 

COMMITTEES AND OTHER OFFICES:

2006- 2007                                  Member Scientific and Reviewing Committee

                                                     and member of Executive Committee, The 9th

                                                     Iranian Congress of Biochemistry and the 2nd

                                                     International Congress of Biochemistry and

                                                     molecular Biology, Oct. 29- Nov.1, 2007.

 

2007- date                                   Copy Editor, Iranian Journal of Immunology, a     

                                                    journal indexed by PubMed.

 

February 2002- 2004                   Director of University Publication Committee,

                                                     Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz,

                                                     Iran.

 

 October 2000-2004                Member University Publication Committee,

                                                Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz,

                                                Iran.

1998- date                                  Member, Board of consultants, Archives of

                                                    Iranian Medicine, a quarterly journal indexed

                                                     By Pubmed.                                             

 

May 1992-1994                       Member, University Bursary committee, Shiraz

                                                   University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

 

  May 1992-1994                     Member, University Council, Shiraz University

                                                of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

 

. Nov.1991- 2004                    Member, University Research Council, Shiraz

                                                University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

 

Oct.1991-1996                        Member, Provost Committee, Shiraz University

                                                of Medical Sciences.

 

Oct.1991-1996                        Chairman, Graduate committee, Shiraz

                                                University of Medical Sciences.

 

1985-1988 & 1995                  Member, Shiraz University Medical Congress.

 

 1. Member, Faculty Research Committee, Faculty

of Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran.

 

 1. Member, Graduate school Committee, Shiraz

University, Shiraz, Iran.

 

 1. Chairman, University Publication Committee,

Pahlavi University, Shiraz, Iran.

 

 1.                                  Member, University Publication Committee,

                                                Pahlavi University, Shiraz, Iran.

 

 1. Member, Faculty Research Committee, Medical

Faculty, Pahlavi University, Shiraz, Iran.

                                            

 1. Member, Faculty promotion committee, Medical

Faculty, Pahlavi University, Shiraz, Iran.

 

 

 

 

TEACHING EXPERIENCES:    During my service at Shiraz University of Medical Sciences, I have taught several parts of medical, dental and pharmacy students Biochemistry and advanced courses for MSc. and  Ph.D students  including:

1.Carbohydrate chemistry and metabolism, PH, buffers and amino acid chemistry, amino acid metabolism, enzyme chemistry and kinetics, vitamins and coenzymes, nucleic acid chemistry and metabolism , Plasma proteins, heme synthesis and degradation, and bioenergetics.

2. Inborn errors of metabolism of amino acids, carbohydrates and nucleic acids etc for MSc. Students.

3. Hormone biochemistry for MS and Ph.D. students.

4. Biochemical techniques such as paper, thin layer and column  and gas chromatography, electrophoresis, spectrophotometry, ultracentrifugation and radioisotope techniques for MS Students.

5. Enzymology course for MS Students.

6. Steroid Receptors for Ph.D. students.

7. Biochemistry of Trace Elements for Ph.D. students.

8. Teaching Biochemistry for  MSc. Students in sport physiology, lipids and carbohydrate course, protein and nucleic acid chemistry course, Bioenergetics course, Special subjects course ( including cell membrane and signal transduction) and half of a biochemical technique course and half of a medical biochemistry course for MSc. Students in Biochemistry at Fars science and Research Branch, Islamic Azad University. I have also supervised seminars for sport physiology and biochemistry students.   

 

                                                    PUBLICATIONS

 

Fars Science and Research Branch, Islamic Azad University Publications:

 1. Akmali, M, Ahmadi, R and M. Vessal. Pre- and post- treatment of streptozocin administered rats with melatonin; effects on some enzymes of carbohydrate metabolism. Arch. Iranian Med. 13, 105- 110, 2010.
 2. Hosseini E, Vessal, M, Bahaodini S and M. Rafiei. The effect of memory reinforcement on creating dependency in male mature mice using conditioned place preference (CPP) method. Health MED  Journal 6,3261-3267, 2012.
 3. Tavakoli F, Hoseini,SE, Mokhtari M , Vahdati A, Razmi N and M. Vessal. Role of music  in morphine rewarding effects in mice using conditioned place preference method. Neuroendocrinology Letters 33, 709-712, 2012.
 4. Hosseini SE, Karimzadeh K and M. Vessal . Effects of a hydroalcoholic extract of walnut male flowers on diabetic rats. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences.15 (4), 29-31, 2013.
 5. Hamidia Z, Nayeri H and M. Vessal. Myricetin, quercetin, Kaempherol and Galangin all increase serum paroxonase activity. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 3, 36-43, 2013.
 6. Rahimi Z, Rahimi Z, Shahvaisi-zadeh F, Sadeghi S, Vessal M, and Yavari N. eNOS 4a/b polymorphism and its interaction with eNOS G894T variants in type 2 diabetes mellitus: Modifying the risk of diabetic nephropathy. Disease Markers  34, 437-443, 2013.
 7. Motamedi M, Mansour- Ghanaei F, Sariri R and Vesal M. Salivary enzymes in peptic ulcer disease. J. Oral Biology and Craniofacial Research , 2013, April 22.
 8. Zal F, Mostafavi-pour Z, Moattari A, Sardarian A, Vessal M. Altered expression of alpha2 beta1 integrin in kidney fibroblasts: A potential mechanism for CsA- induced nephrotoxicity. Arch. Iranian Med. 17, 556-561, 2014.

Shiraz University of Medical Sciences Publications

 

 1. Jamshidian A, Nikseresht, AR, Vessal M, Kamali- Sarvestani, E.      Association of CD1A+622 T/C, +737 G/C and CD1E +6129 A/G genes polymorphisms with multiple sclerosis. Immunol. Invest. 39, 874- 879, 2010.

 

 1. Mostafavipour, Z, Vessal, M, Zal, F, Khoshdel, Z and S. Torabinejad. Protective Effects of vitamin E and/or quercetin co- supplementation on the morphology of kidney in cyclosporine A- treated rats. Iranian J. Med. Sciences 34, 271-276, 2009.
 2. . Mostafavipour, Z, Zal, F, Monabati, A and M. Vessal . The protective effects of a combination of quercetin and vitamin E against cyclosporine A- induced oxidative stress and hepatotoxicity in rats. Hepatol. Research 38, 385-392, 2008.
 3. . Zal, F, Mostafavipour, Z. and Vessal, M. Comparison of the effects of vitamin E and/or  quercetin  in attenuating chronic cyclosporine A- induced nephrotoxicity in male rats. Clin. Exptl. Phamacol. Physiol. 34, 720- 724, 2007. 
 4. Vessal, M, Mishra, S, Moulik, S, and  Murphy, L J. Prohibitin attenuates insulin- stimulated glucose and fatty acid oxidation in adipose tissue by  inhibition of pyruvate carboxylase . FEBS Journal 273, 568- 576, 2006.
 5. Kamali- Sarvestani, E, Nikseresht, AR, Aliparasti, M. R. and M. Vessal. IL- 8 (  -251 A / T ) and CXCR2 ( +1208  C /T ) gene polymorphisms and risk of multiple sclerosis in Iranian patients. Neurosci Lett. 404, 159- 162, 2006.
 6. Seghatoleslam, A, Nemat- Gorgani, M and Vessal, M. Adsorptive immobilization of microsomal membranes. Iranian J. Sci. And Technol, Transaction A 29, 181-187, 2005.                                                                    
 7. Vessal, M, Khoshdel, Z, and Fathi, N. Effect of aqueous extract of Physalis alkelengi fruits on the activity of ovarian 3 beta and 20 alpha hydroxysteroid dehydrogenases in late pregnancy in rat. Iranian J. Med. Sci. 29, 175- 179, 2004.
 8. Vessal, M., Hemmati, M., and Vasei, M. Antidiabetic effects of quercetin in streptozocin- induced diabetic rats. Comp. Biochem. Physiol. 135C (3 ), 357- 364, 2003.
 9. Vessal, M., Zal, F. and Vasei, M. Effects of Teucrium polium on oral glucose tolerance test, regeneration of pancreatic islets and activity of hepatic glucokinase in diabetic rats. Arch. Iranian Med. 6, 35 – 39, 2003
 10. Zal, F., Vasei, M., Rasti, M. and Vessal, M. Hepatotoxicity associated with hypoglycemic effects of  Teucrium polium in diabetic rats, Archives of Iranian Med. 4, 188 – 192, 2001.
 11. .Vessal, M., Jaberipour, M., Jalali, S. and Rasti, M. Hepatic arylsulfatases A and B activities in streptozocin – induced diabetic rats. Arch. Irn. Med. 3, 174 – 177, 2000.
 12. Vessal, M. , Akmali, M. and Bambaee – row, N . Thin layer chromatographic detection of steroid and alkaloid glycosides in Physalis alkekengi fruits, Arch. Irn. Med. 2, 28 – 30, 1999.
 13. .  Kamali Sarvestani, E., Khezri, A., Vessal, M. and Ghaderi, A. A simplified and reproducible two – step method for the purification of prostate specific antigen, Iranian Biomedical Journal 3, 87 – 91, 1999.
 14. Vessal, M. and Jaberipour, M. Partial purification and kinetic properties of three different D – glucosamine 6 – P: N – acetyltransferase froms from human placenta. Comp .Biochem. Physiol. 121B, 379 – 383, 1998.
 15. Vessal, M., Rasti, M. and Kooshesh. Modulation of the pituitary and basomedial hypothalamic lysyl – aminopeptidase activities by B – estradiol and / or an aqueous extract of Physalis alkekengi fruits. Comp. Biochem. Physiol. 115B, 267 – 271, 1996.
 16. Vessal, M. and Tabei, S.M.B. Partial purification and kinetic properties of cytoplasmic malate dehydrogenase from ovine liver E. granulosus protoscolices. Comp. Biochem. Physiol. 113B, 757 – 763, 1996.
 17. . Vessal, M. and Rasti, M. Comparison of the effects of an aqueous extract of Physalis alkekengi fruits and / or various doses of B – estradiol on rat pituitary and hypothalamic glucose 6 – P dehydrogenase activities. Iranian J. Med. Sci. 20, 152 – 158, 1995.

 

 1. .  Vessal, M. and Yazdanian, M. Comparison of the effects of an aqueous extract of Physalis alkekengi fruits and / or various doses of B – estradiol on rat uterine glucose 6 – P dehydrogenase activity. Comp. Biochem. Physiol. 112C, 229 – 236, 1995.
 2. Vessal, M. and Taher, M. Partial purification and kinetic properties of human placental cytosolic aspartate transaminase. Comp. Biochem. Physiol. 110B, 431- 437, 1995.
 3. Vessal, M., Mostafavi – Pour, Z. and Kooshesh, F. Age and sex dependance of the effects of an aqueous extract of Physalis alkekengi fruits on rat hepatic glucose 6 – P dehydrogenase activity. Comp. Biochem. Physiol. 111B, 675 – 680, 1995.
 4. Vessal, M. and  Bambaee – Row, N. Partial purification and comparison of the kinetic properties of ovine liver E. granulosus hydatid cyst fluid malate dehydrogenase and the cytoplasmic enzyme from the host liver. Comp. Biochem. Physiol. 107B, 447 – 451, 1994.
 5. . Bunce , G. E. , Lytton,  F. , Gunesekara,  B. , Vessal, M. and Kim, C. Molecular basis for abnormal parturition in zinc deficiency in rats. In : Nutrient Regulation during  pregnancy, lactation and Infant Growth, Allen, L. , King, J. and Lonnerdal, B. (eds), Plenum Press,  New York,  pp. 209 – 214, 1994. (Book chapter).
 6. Vessal, M. and  Cooksley, W.G.E. Decreased  androgen receptor – ligand binding affinity in hepatocellular carcinomas. Iranian J. Med. Sci. 18, 40 – 47, 1993.
 7. Vessal, M. and Gharai, N. Partial purification and properties of L- glutamine: D- fructose 6-P from  human placenta. Sci. J. IR  Iran 3, 5-10, 1992.
 8. Vessal, M. , Mehrani, H.A. and Omrani, G.H. Effects of  an aqueous extract of Physalis alkekengi fruits on estrous cycle, reproduction and uterine creatine kinase  BB-isozyme in rats. J. Ethnopharmacol. 34, 69-78, 1991.
 9. . Vessal , M. and Akmali, M. Enzyme levels in the sera and erythrocytes of patients with visceral leishmaniasis. Med. J. IR Iran 4, 129-131, 1990.
 10. . Bunce, G.E. and Vessal, M. Effect of zinc and / or pyridoxine deficiency upon oestrogen retention and estrogen receptor distribution in the rat uterus. J. steroid Biochem. 26, 303-308, 1987.
 11. . Vessal, M. , Choun, M.O. , Bissel, M.J. and Bissell, D.M. Fructose utilization and altered cytochrome P-450 in cultured hepatocytes from adult rats. Biochim Biophys. Acta 633, 201-210, 1980.
 12. Tabatabai, M., Vessal, M. and Cohanim, N. Effect of saline extract of ovine hydatid cyst scolices in sheep: Blockage of response by compound 48 / 80 . Annales de parasitologie Humaine et comparee 55, 503-510, 1980.
 13. Vessal, M. and Abdolrasulnia, R. Partial purification and properties of ovine liver Echinococcus granulosus phosphoglucose  isomerase. Clin. Chim. Acta 68, 59-65, 1976
 14. Faradji, B. Vessal, M. and Ghalambour, M.A. Partial purification and properties of ovine liver hydatid cyst fluid and healthy ovine liver phosphoglucose isomerases. Clin. Chim. Acta 53, 299-304, 1974.
 15. Vessal, M., Rezai, H.R. and Pakzad, P. Leishmania species: Fatty acid composition of promastigotes. Exptl. Parasitol. 36, 455-461, 1974.
 16. Vessal, M. and Hassid, W.Z. Partial purification and properties of D- glucosamine 6- P: N- acetyltransferase from Phaseolus aureus. Plant physiol. 51, 1055-1060. 1973.
 17. Vessal, M. , Zekavat, S. Y. and A.A. Mohammadzadeh. Lipids of  Echinococcus granulosus protoscolices. Lipids 7, 289-296, 1972.
 18. Vessal, M. and Hassid, W.Z. Partial purification and properties of L- glutamine: fructose 6P amidotransferase from Phaseolus aureus. Plant Physiol. 49, 977-981, 1972.
 19. . Vessal , M. and M. A. Ghalambour. Studies on the enzymes of hydatid cyst fluid. Israel J. Med. Sci. 6, 383-387, 1970.
 20. King , K. W. , and M . Vessal . Enzymes of cellulase complex. Advances in chemistry series 95, 7-25, 1969.

 

 

 

 

Conferences: - Abstracts

 

1. Mostafavi-Pour, Z., Vessal, M., Zal, F., Khoshdel, Z., and Torabinejad, S. Protective effects of vitamin E and/or quercetin cosupplementation on  the morphology of kidney in cyclosporine A treated rats. Congress of the Croatian Society of biochemistry and  Molecular Biology with International    Participation, September 17-20, 2008.

 

2. Mostafavi-Pour, Z., Zal, F., Moatari, A., Vessal, M. Expression of α2 integrin in fibroblasts derived from CsA- induced nephrotoxicity in rats with or without combination therapy  with  vitamin E+ quercetin. Congress of the Croatian Society of biochemistry and Molecular Biology with International    Participation, September 17-20, 2008.

 

 

3. Zal, F., Mostafavi- Pour, Z., Vessal, M. and Torabinejad, S. Protective roles of antioxidant co- supplementation on nephrotoxic effects of cyclosporine A. The 9th Iranian Congress of Biochemistry and the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, p.34, Oct. 29- Nov.1, 2007, Shiraz, Iran.

 

4.Mostafavi- Pour, Z.,  Zal, F., Monabati, A. and  Vessal, M. The protective Role played by antioxidants in cyclosporine A- induced oxidative stress in rat liver: The morphological study. . The 9th Iranian Congress of Biochemistry and the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, p.291, Oct. 29- Nov.1, 2007, Shiraz, Iran.

 

5. Mishra, S., Vessal, M.,  Moulik, S., and Murphy, L. J. Prohibitin attenuates insulin stimulated glucose and fatty acid oxidation in adipose tissue by inhibition of pyruvate carboxylase. 66th annual meeting of American Diabetes  Association, Washington D. C., June 11- 13, 2006.

 

6. Hemmati, M., Vessal, M., and Vasei, M. Antidiabetic effects of quercetin in streptozocin- induced diabetic rats. First seminar of medicinal and natural products chemistry, Shiraz University of medical sciences, May 11-  12, 2005.

 

7. Zal, F., Vasei, M., Rasti, M. and Vessal, M. Hepatotoxicity associated with the hypoglycemic effects of Teucrium polium in diabetic rats. The First International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and the 8th Iranian Congress of   Biochemistry , September 11- 15, 2005, Tehran, Iran.

 

8. Fathi, N. and Vessal, M. Effect of intraperitoneal injection of the aqueous extract of winter cherry fruits on days 8- 15 of pregnancy on serum progesterone level of  female rats. The First International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and the 8th Iranian Congress of  Biochemistry, September 11-15, 2005, Tehran, Iran ( Abstract published in Clin. Biochemistry 38, P. 851, 2005 ).

 

9.. Zarifkar, A, Tabei, S. Z., Vessal, M , Tanideh N, et al. Effect of heparanase administration on skin autograft healing in rat. 17th Intl. Congress of Geographic Medicine November 23- 25, 2004, Shiraz, Iran.

 

10. Zal, F., Vessal, M., Vasei, M., and Rasti, M. Anti diabetic effects of an aqueous extract of Teucrium polium in streptozocin – induced diabetic rats. Sixth Iranian Congress of Biochemistry, Iran University of Medical Sciences, Tehran,Iran, Oct. 22- 25, 2001.

 

11. Jabberi-pour, M. and Vessal, M. Partial purificatin and kinetic properties of multiple molecular forms of Human placental D-glucosamine 6-P:N-acetyltransferase. The Fourth Iranian Biochemistry Congress, Babol Univ. of Med. Sci., Babol, Iran, October 19-22, 1997.

 

12. Vessal, M., Rasti, M. and F. Kooshesh. of  Lysyl-aminopeptidase activities of the rat pituitary and basomedial hypothalamus by an aqueous extract of Physalis alkekengi fruit and / or various doses of β-Estradiol. The Fourth  Iranian Biochemistry Congress, Babol University of Medical Sci., Babol, Iran Oct. 19-22, 1997.

 

13. Tabei, S.M.B. and M. Vessal. Partial  purification and kinetic properties of cytoplasmic malate dehydrogenase from ovine liver E. granulosus protoscolices. 12th Iranian congress of physiology and pharmacology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. November 6-9, 1995.

 

14. Mostafavi-Pour, Z., Kooshesh. F. and M. Vessal, antiestrogenic effect of an aqueous extract of physalis alkekengi fruits on rat liver glucose 6-P dehydrogenase. Sixth Intl. Congress of Geographic Medicine, Shiraz, Iran. May 3-6, 1993.

 

15. Oveisy-shad, H., Ravanshad, Sh., Vessal, M., Zeighami, B., Javidian, I. And A. Ayatollahi, Effect of nutritional status of lactating mothers on fat and mineral content of their milk, 5th International congress of Geographic Medicine, April 12-16, 1992, Shiraz, Iran.

 

 

16. Mohammadi, G.A. and M. Vessal, Cyclic variation of the activity of creatine kinase and its isozymes in rat uterine muscle during estrus cycle, 3rd Intl. Congress of Geographic Medicine, Shiraz, Iran. April 1-4, 1988.

 

17. Vessal, M. and G.E. Bunce, Effect of zinc and / or pyridoxine deficiency upon estrogen retention and estrogen receptor distribution in the rat uterus, 3rd Intl. Congress of Geographic Medicine, Shiraz, Iran. April 1-4, 1988.

 

 

18. Akmali, M. and M.Vessal, Enzymatic studies in kala-azar patients from Fars Province in Iran, 3rd Intl. Congress of Geographic Medicine, Shiraz, Iran. April 1-4, 1988.

 

19. Tabatabai, M. and Vessal, M. Respiratory and Cardiovascular responses to intravenous administration of ovine hydatid scoleces extract in Sheep, 8th Pahlavi Medical Congress, May 3-5, 1977, Shiraz, Iran.

20. Bambaee-Row, N. and M. Vessal, Purification and properties of ovine Liver hydatid cyst fluid and healthy ovine liver malate dehydrogenases, 7th Pahlavi Med. Congress, April 27-29, 1976, Shiraz, Iran.

 

21. Vessal, M. and R.Abdolrasulnia, purification and properties of ovine liver Echinococcus granulosus protoscolices phosphoglucose isomerase, 7th Pahlavi Medical congress, April 27-29, 1976.

 

22. Vessal, M., Rezai, H.R. andP. Pakzad, Fatty acid Composition of Leishmania species, 5th Pahlavi Medical Congress, Aprill 23-25, 1974.

 

23. Vessal, M., Faradji, B., and M.A. Ghalambor, Proc.3rd. Intl.Congr.Parasitol. Vol. 3, 1549, Munich, 25-31 August 1974.

 

24. Vessal, M. and W.Z. Hassid, Partial purification and properties of D – glucosamine 6 – P N-acetyl transferase from  phaseolus aureus,4th Pahlavi Medical Congress, April 24-26, 1973, Shiraz, Iran.

25. Abdolrasulnia, R., Vessal, M. and M.A. Ghalambor, Partial purification and properties of ovine duodenal alkaline phosphatase, 4 th Pahlavi Med. Congress, April 24-26, 1973, Shiraz, Iran.

 

26. Faradji, B., Ghalambor, M.A., Keshavarz, R. and M. Vessal, Partial purification of phosphohexose Isomerase from ovine liver hydatid cyst filud, 4th Pahlavi Med. Congress, April 24-26, 1973, Shiraz, Iran.

 

27. Vessal, M., fatty acid Composition of leishmania organisms, symposium in parasitic diseases, sponsored by central treaty organization and Pahlavi University Medical School, Dec. 10-12, 1973, Shiraz, Iran.

 

 

28. Vessal, M., Zekavat, S.Y., and A.A. Mohammadzadeh K. Proc.11 th.Intl. Congress for Fat Res.,Gotheburg, Sweden, 1972.   

 

29. Vessal, M., the Metabolism of Cellulose Dextrins by Cellvibrio gilvus, Disseration abstracts 68 , 570, 1968.  

 

 

REFERENCES:

 

 1. Dr. G.E. Bunce, Ph.D.

Professor of Biochemistry, Department of Biochemistry and anaerobic microbiology, Va. Tech,

Blacksburg, Va. 24061, U.S.A.

 

 1. Dr. D. Montgomery Bissell, M.D.

Liver Center Laboratory,

Building 40, Room 4102

San Francisco General Hospital

San Francisco, California 94110, U.S.A.

 

 1. Dr. M. Ghatei, Ph.D., Professor of Metabolic Medicine, Imperial

College of London, Hamersmith Hospital, London W12, UK.

 

PRESENT ADRESS:

Department of Biochemistry

Fars Science and Research, Islamic Azad University, Kilometer 18, Marvdasht, Fars, Iran.

 Home phone No:

 98711-6249700

Cell phone: 0917 3150292

         

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک 35147111 0 سه شنبه12:45 11:00 شماره کلاس آز علوم زیستیعادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید 930628 0 سه شنبه11:00 09:15 شماره کلاس آز علوم زیستیعادی/ 97/10/18 - 08:00 ترم اول 1397
تنظیم متابولیسم 930627 0 چهار شنبه12:45 11:00 شماره کلاس 202عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
روش های بیوشیمی و بیوفیزیک 930629 0 پنج شنبه12:45 11:00 شماره کلاس سمعی بصریعادی/ 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
زبان تخصصی 527 0 سه شنبه15:15 13:30 شماره کلاس آز علوم زیستیعادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 574 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
آنزیم شناسی 930626 0 پنج شنبه11:00 09:15 شماره کلاس 202عادی/ 97/03/29 - 08:00 ترم دوم 1396
بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید 930628 0 چهار شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 208عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
روش های بیوشیمی 35147310 0 باگروه00:00 00:00عادی/ 97/03/28 - 08:00 ترم دوم 1396
روش های بیوشیمی و بیوفیزیک 930629 0 چهار شنبه09:15 07:30 شماره کلاس 208عادی/ 97/03/28 - 08:00 ترم دوم 1396
سمینار 574 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کنترل متابولیسم 35147113 0 پنج شنبه09:15 07:30 شماره کلاس 202عادی/ 97/04/03 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه