اعضای هیات علمی

کورش استوارسنگری
  • کورش استوارسنگری 

  • | گروه حقوق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای آرای دیوان عدالت اداری 1046103 0 نامشخص 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
حقوق اداری1 106010 0 سه شنبه14:30 12:31 شماره کلاس 111عادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
حقوق اداری ایران 429 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
حقوق اداری ایران 429 0 چهار شنبه10:00 08:01 شماره کلاس 311عادی/ 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
حقوق کار 108339 0 پنج شنبه12:00 10:01 شماره کلاس 108عادی/ 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
حقوق اداری ایران 429 0 چهار شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 311عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق اقتصادی عمومی 1046095 0 پنج شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 305عادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
حقوق اقتصادی عمومی 1046095 0 پنج شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 306عادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
حقوق کار 108339 0 پنج شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 311عادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 9 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه