اعضای هیات علمی

آرزو کلینی

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترجمه شفاهی 2 106152 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ترجمه شفاهی 3 107196 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
خواندن و درک مفاهیم 1 104758 0 شنبه15:45 14:15 شماره کلاس 214عادی/یکشنبه15:45 14:15 شماره کلاس 214عادی/ 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
خواندن و درک مفاهیم 2 104883 0 شنبه11:30 10:00 شماره کلاس 214عادی/یکشنبه11:30 10:00 شماره کلاس 214عادی/ 97/10/16 - 16:00 ترم اول 1397
خواندن و درک مفاهیم 3 100383 0 شنبه14:00 12:30 شماره کلاس 214عادی/یکشنبه14:00 12:30 شماره کلاس 214عادی/ 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
ترجمه شفاهی 1 103831 0 شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 203 لابراتوار زبانعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
ترجمه شفاهی 2 106152 0 یکشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 201 لابراتوار زبانعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
خواندن و درک مفاهیم 2 104883 0 شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 205عادی/یکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 205عادی/ 97/03/28 - 16:00 ترم دوم 1396
خواندن و درک مفاهیم 2 104883 0 شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 211عادی/یکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 211عادی/ 97/03/28 - 16:00 ترم دوم 1396
خواندن و درک مفاهیم 3 100383 0 شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 211عادی/یکشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 211عادی/ 97/03/27 - 16:00 ترم دوم 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه