اعضای هیات علمی

ساغر کتابچی
  • ساغر کتابچی  

  • | گروه کشاورزی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول نگهداری میکروارگانیسم ها 930642 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
باکتریولوژی (1) 10325642 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
باکتریولوژی(2) 10325643 0 نامشخص 97/10/20 - 13:30 ترم اول 1397
بیماریهای مهم گیاهان جالیزی سبزی وزینتی 108676 0 سه شنبه11:30 10:00 شماره کلاس 208عادی/سه شنبه14:30 13:00 شماره کلاس آز بیماری شناسیعادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
بیماریهای مهم گیاهان جالیزی سبزی وزینتی 108676 0 سه شنبه11:30 10:00 شماره کلاس 208عادی/سه شنبه16:00 14:30 شماره کلاس آز بیماری شناسیعادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
بیماریهای مهم گیاهان جالیزی سبزی وزینتی 108676 0 سه شنبه11:30 10:00 شماره کلاس 208عادی/سه شنبه13:00 11:30عادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی 102577 0 چهار شنبه10:00 07:30 شماره کلاس آز بیماری شناسیعادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
زیست شناسی سلولی و ملکولی 108255 0 سه شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 208عادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
مسئله مخصوص 101658 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
میکروبیولوژی کاربردی 33106182 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
اصول نگهداری میکروارگانیسم ها 930642 0 دوشنبه09:15 07:30 شماره کلاس 203عادی/ 97/04/03 - 08:00 ترم دوم 1396
اصول نماتد شناسی و نماتد های انگل گیاهی 105611 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس آز بیماری شناسیعادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
بیماریهای مهم گیاهان جالیزی سبزی وزینتی 108676 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
زیست شناسی سلولی و ملکولی 108255 0 باگروه : :00عادی/ 97/04/03 - 08:00 ترم دوم 1396
سم شناسی 102276 0 سه شنبه09:15 07:30 شماره کلاس 208عادی/سه شنبه11:00 09:15عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
سم شناسی 102276 0 سه شنبه09:15 07:30 شماره کلاس 208عادی/سه شنبه14:00 12:30عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
سم شناسی 102276 0 سه شنبه09:15 07:30 شماره کلاس 208عادی/سه شنبه12:30 11:00عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار 573 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
میکروارگانیسم های بیماری زا در گیاهان 930645 0 دوشنبه11:00 09:15 شماره کلاس 203عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
نماتد شناسی 106827 0 یکشنبه11:00 09:15 شماره کلاس 202عادی/یکشنبه14:00 12:30عادی/ 97/04/03 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه