اعضای هیات علمی

هادی کشمیری
  • هادی کشمیری 

  • | گروه معماری |
  • استادیار
  • اتاق : 12
  • شماره تماس : 09171129152
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

توضیحات استاد

عضویتها وسمت های سازمانی:

1376-عضو انجمن معماران جوان فارس

1380- موسس و عضو گروه مهندسین پارس تراس

1382- عضو نظام مهندسی استان فارس

1389-عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور پارس نقش

1389-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1389- استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1389-عضو شورای آموزشی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1390- مدیر گروه کارشناسی ارشد و کارشناسی پیوسته معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1390- عضو شورای آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1390-عضو جلسه کار گروه صلاحیت علمی هیات اجرایی جذب استان فارس

1390-عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مسکن ایرانی- شیراز

1391- عضو داوری کتب انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
1391- عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1391- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1392-عضو شورای پژوهشی دانشکده هنر ومعماری

1392-نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده در جلسات دفاع کارشناسی ارشد

1392-عضو کمیته داوری پایان نامه های ارشد دانشکده هنر معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

1393-نماینده رئیس دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاداسلامی شیراز

1393-عضو کمیته فنی ارتقا کیفی سیما ومنظر شهری اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

1394- عضو تصویب کننده منشور مرمت ایران (تالیف دکتر محمد منصور فلامکی)

1394- عضو همکار در مسابقه ملی "زی بازیافت 3" توسط انجمن علمی بخش معماری دانشگاه شیراز

1394-عضو کمیته امتحان جامع گروه دکتری معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

1394- عضو شورای کارآفرینی و ارتباط باصنعت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

1394-داور مقالات اولین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه پایدار اقتصاد شهری

1394-عضو کمیته علمی و داور مقالات اولین همایش ملی شهرسازی و معماری ایرانی، اسلامی(سیمای دیروز-چشم انداز فردا)

1394-عضو هیات رئیسه پنلهای اولین همایش ملی شهرسازی و معماری ایرانی، اسلامی(سیمای دیروز-چشم انداز فردا)

1395-رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1395- عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

1395-داور مقالات در مجله علمی پژوهشی "برنامه ریزی منطقه ای"

1395- داور مقالات در مجله علمی پژوهشی "نقش جهان-مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری وشهرسازی"

1395- عضو کمیته علمی و داور مقالات در "اولین همایش ملی آموزش هنردرایران" (برگزار کننده دانشگاه شیراز)

1395- عضو هیات رئیسه جلسه ارائه مقالات در "اولین همایش ملی آموزش هنردرایران" (برگزار کننده دانشگاه شیراز)

1396- عضوکمیته علمی وهیات داوران "دومین همایش ملی مسکن ایرانی"(برگزار کننده دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز)

1396- عضو هیات رئیسه جلسه ارائه مقالات در"دومین همایش ملی مسکن ایرانی"(برگزار کننده دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز)

1396-عضو تیم مصاحبه کننده دوره دکتری تخصصی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1396-عضو کارگروه تخصصی معماری وشهرسازی دبیرخانه هیات امنای استان فارس

1396- عضوهیات رئیسه کارگاه تخصصی طراحی شهری جشنواره زندگی پیاده درشهر

1396- داوری مسابقه "پارتیشن های نمایشگاهی" انجمن علمی معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز

1397- داور مقالات در مجله علمی پژوهشی " فناوری آموزش "

1397- داور مقالات در مجله علمی پژوهشی " معماری وشهرسازی پایدار "

1397- داور مسابقه"جایزه معماردانشجویی 97" ویژه طراحی المان ورودی ومحوطه شهرکنارتخته

1397-داوری "مسابقه طرح وساخت پاوین های معماری" درنخستین فستیوال معمارشیراز

1397-همکاری درکمیته علمی نخستین فستیوال معمارشیراز

 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه