اعضای هیات علمی

هادی کشمیری
  • هادی کشمیری 

  • | گروه معماری |
  • استادیار
  • اتاق : 12
  • شماره تماس : 09171129152
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

توضیحات استاد

عضویتها وسمت های سازمانی:

1376-عضو انجمن معماران جوان فارس

1380- موسس و عضو گروه مهندسین پارس تراس

1382- عضو نظام مهندسی استان فارس

1389-عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور پارس نقش

1389-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1389- استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1389-عضو شورای آموزشی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1390- مدیر گروه کارشناسی ارشد و کارشناسی پیوسته معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1390- عضو شورای آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1390-عضو جلسه کار گروه صلاحیت علمی هیات اجرایی جذب استان فارس

1390-عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مسکن ایرانی- شیراز

1391- عضو داوری کتب انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
1391- عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1391- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1392-عضو شورای پژوهشی دانشکده هنر ومعماری

1392-نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده در جلسات دفاع کارشناسی ارشد

1392-عضو کمیته داوری پایان نامه های ارشد دانشکده هنر معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

1393-نماینده رئیس دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاداسلامی شیراز

1393-عضو کمیته فنی ارتقا کیفی سیما ومنظر شهری اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

1394- عضو تصویب کننده منشور مرمت ایران (تالیف دکتر محمد منصور فلامکی)

1394- عضو همکار در مسابقه ملی "زی بازیافت 3" توسط انجمن علمی بخش معماری دانشگاه شیراز

1394-عضو کمیته امتحان جامع گروه دکتری معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

1394- عضو شورای کارآفرینی و ارتباط باصنعت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

1394-داور مقالات اولین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه پایدار اقتصاد شهری

1394-عضو کمیته علمی و داور مقالات اولین همایش ملی شهرسازی و معماری ایرانی، اسلامی(سیمای دیروز-چشم انداز فردا)

1394-عضو هیات رئیسه پنلهای اولین همایش ملی شهرسازی و معماری ایرانی، اسلامی(سیمای دیروز-چشم انداز فردا)

1395-رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1395- عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

1395-داور مقالات در مجله علمی پژوهشی "برنامه ریزی منطقه ای"

1395- داور مقالات در مجله علمی پژوهشی "نقش جهان-مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری وشهرسازی"

1395- عضو کمیته علمی و داور مقالات در "اولین همایش ملی آموزش هنردرایران" (برگزار کننده دانشگاه شیراز)

1395- عضو هیات رئیسه جلسه ارائه مقالات در "اولین همایش ملی آموزش هنردرایران" (برگزار کننده دانشگاه شیراز)

1396- عضوکمیته علمی وهیات داوران "دومین همایش ملی مسکن ایرانی"(برگزار کننده دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز)

1396- عضو هیات رئیسه جلسه ارائه مقالات در"دومین همایش ملی مسکن ایرانی"(برگزار کننده دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز)

1396-عضو تیم مصاحبه کننده دوره دکتری تخصصی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1396-عضو کارگروه تخصصی معماری وشهرسازی دبیرخانه هیات امنای استان فارس

1396- عضوهیات رئیسه کارگاه تخصصی طراحی شهری جشنواره زندگی پیاده درشهر

1396- داوری مسابقه "پارتیشن های نمایشگاهی" انجمن علمی معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز

1397- داور مقالات در مجله علمی پژوهشی " فناوری آموزش "

1397- داور مقالات در مجله علمی پژوهشی " معماری وشهرسازی پایدار "

1397- داور مسابقه"جایزه معماردانشجویی 97" ویژه طراحی المان ورودی ومحوطه شهرکنارتخته

1397-داوری "مسابقه طرح وساخت پاوین های معماری" درنخستین فستیوال معمارشیراز

1397-همکاری درکمیته علمی نخستین فستیوال معمارشیراز

 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی محیط 1246036 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق پیشرفته در معماری 1246013 0 نامشخص 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
طراحی معماری 1 102359 0 شنبه12:00 08:00 شماره کلاس 3آتلیهعادی/سه شنبه12:29 08:00 شماره کلاس 203آتلیهعادی/ 97/11/07 - 11:00 ترم اول 1397
طرح نهایی 110904 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طرح نهایی 110904 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طراحی معماری 5 105020 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/06/10 - 11:00 3963
روش های علوم تجربی در فرآیند طراحی و نقد فضا 1246017 0 چهار شنبه18:00 15:00 شماره کلاس s2 سمعی بصریعادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
روش های علوم تجربی در فرآیند طراحی و نقد فضا 1246017 0 چهار شنبه10:59 08:00 شماره کلاس s2 سمعی بصریعادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
طراحی معماری 5 105020 0 سه شنبه12:00 08:00 شماره کلاس 6آتلیهعادی/سه شنبه18:00 13:00 شماره کلاس 6آتلیهعادی/ 97/04/17 - 11:00 ترم دوم 1396
طرح نهایی 110904 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
طرح نهایی 110904 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه