اعضای هیات علمی

سولماز کشاورزی
  • سولماز کشاورزی 

  • | گروه دندانپزشکی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دندانپزشکی ترمیمی 1(ع) 1246147 0 چهار شنبه10:45 08:45شماره کلاسبخش ترمیمیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 1(ع) 1246147 0 یکشنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش ترمیمیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 1(ع) 1246147 0 یکشنبه13:00 11:00 شماره کلاس بخش ترمیمیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 1(ع) 1246147 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 1(ع) 1246147 0 یکشنبه10:45 08:45شماره کلاسبخش ترمیمیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 1(ع) 1246147 0 یکشنبه13:00 11:00شماره کلاسبخش ترمیمیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 1 (ن) 103271 0 یکشنبه08:30 07:30 شماره کلاس آمفی تئاترعادی/ 97/10/29 - 10:00 ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 2(ع) 1246148 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 2(ع) 1246148 0 دوشنبه13:00 11:00 شماره کلاس بخش ترمیمیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 2(ع) 1246148 0 دوشنبه10:45 08:45شماره کلاسبخش ترمیمیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 2(ع) 1246148 0 دوشنبه10:45 08:45شماره کلاسبخش ترمیمیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 2(ع) 1246148 0 دوشنبه13:00 11:00شماره کلاسبخش ترمیمیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 2(ع) 1246148 0 دوشنبه13:00 11:00شماره کلاسبخش ترمیمیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 2 (ن) 106348 0 دوشنبه08:30 07:30 شماره کلاس 102 قاآنی جنوبیعادی/ 97/11/02 - 14:00 ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 3(ع) 1246149 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 3 (ن) 104295 0 باگروه08:30 07:30شماره کلاسآمفی تئاترعادی/ 97/11/02 - 14:00 ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 4 (ع) 110341 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
رساله پایان نامه 3 1246187 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
دندانپزشکی ترمیمی 1(ع) 1246147 0 باگروه : :00عادی/ نامشخص ترم دوم 1396
دندانپزشکی ترمیمی 2(ع) 1246148 0 دوشنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش ترمیمیعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه