اعضای هیات علمی

محمد جواد کاظم زاده پارسی
 • محمد جواد کاظم زاده پارسی 

 • | گروه مهندسی مکانیک |
 • دانشیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

 

باسمه تعالی

 

نام و نام خانوادگی :       دکتر محمد جواد کاظم زاده پارسی            نام نشریه مورد درخواست:

 1. سوابق تحصیلی:

مدرک

نام دانشگاه

شهر/کشور

سال‌ شروع

سال اتمام

رشته تحصیلی

تخصص

دکترا

دانشگاه شیراز

شیراز ایران

1375

1381

مهندسی مکانیک

طراحی جامدات

کارشناسی ارشد

دانشگاه شیراز

شیراز ایران

1381

1384

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

کارشناسی

دانشگاه شیراز

شیراز ایران

1384

1388

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

عضوهیأت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

شیراز ایران

1384

تاکنون

گروه مهندسی مکانیک

 

 

 1. ¡   مرتبه علمی: استادیار از سال: 1389 تا 1394

مرتبه علمی: دانشیار از سال: 1394 تاکنون

¡   سابقه تدریس (پژوهش) از سال: 1384 تاکنون

 

 1. سوابق علمی:

¡  تعداد مقالات در نشریات نمایه شده بین‌المللی (فهرست پیوست شود) 11 مقاله ISI

 

¡  تعداد مقالات در نشریات با اعتبار علمی ـ پژوهشی (فهرست پیوست شود) 9 مقاله علمی پژوهشی

 

¡  تعداد مقالات در نشریات با اعتبار علمی ـ ترویجی (فهرست پیوست شود) ---

 

¡  تعداد کتب تألیف شده (فهرست پیوست شود) ---

 

¡  تعداد کتب ترجمه شده (فهرست پیوست شود) یک عنوان

 

 1. سوابق عضویت:

¡   عضویت در انجمن‌های علمی (نام انجمن‌ها و سنوات عضویت ذکر شود) ---

 

 

¡   آیا هم اکنون سردبیر یا مدیرمسئول نشریه دیگری می‌باشید؟ لطفاً نام نشریه و سنوات مسئولیت خود را ذکر نمایید. اگر قبلاً هم سابقه سردبیری یا مدیرمسئولی داشته‏اید بنویسید. خیر

 

 

¡   آیا هم اکنون عضو هیأت تحریریه نشریه دیگری می‏باشید؟ (نام نشریه نشریات و سنوات عضویت ذکر شود)  خیر

 

 

آدرس محل کار: شیراز – کیلومتر 5 جاده صدرا – پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی مکانیک

                                   :

 

 

 

مقالات در نشریات نمایه شده بین‌المللی

1          M.J. Kazemzadeh-Parsi, F. Daneshmand, M.A. Ahmadfard, J. Adamowski, Optimal remediation design of unconfined contaminated aquifers based on the finite element method and a modified firefly algorithm, Water Resources Management, Vol. 29, pp.2895-2912 (2015).

2          M.J. Kazemzadeh-Parsi, Optimal shape design for heat conduction using smoothed fixed grid finite element method and modified firefly algorithm, Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 39, No. M2, pp. 367-387 (2015).

3          M.J. Kazemzadeh-Parsi, F. Daneshmand, M.A. Ahmadfard, J. Adamowski and R. Martel, Optimal groundwater remediation design of pump and treat systems via a simulation-optimization approach and firefly algorithm, Engineering Optimization, Vol. 47, No. 1, pp. 1-17 (2015).

4          M.J. Kazemzadeh-Parsi, Numerical flow simulation in gated hydraulic structures using smoothed fixed grid finite element method, Applied Mathematics and Computation, Vol. 246, pp. 447-459 (2014).

5          M.J. Kazemzadeh-Parsi, A modified firefly algorithm for engineering design optimization problems, Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 38, No. M2, pp. 403-421 (2014).

6          M.J. Kazemzadeh-Parsi and F. Daneshmand, Three dimensional smoothed fixed grid finite element method for the solution of unconfined seepage problems, Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 64, pp. 24-35 (2013).

7          M.J. Kazemzadeh-Parsi and F. Daneshmand, Inverse geometry heat conduction analysis of functionally graded materials using smoothed fixed grid finite element method, Inverse problems in Science and Engineering. Vol. 21, No. 2, pp. 235-250 (2013).

8          M.J. Kazemzadeh-Parsi and F. Daneshmand, Unconfined seepage analysis in earth dams using smoothed fixed grid finite element method, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 36, pp. 780-797 (2012).

9          M.J. Kazemzadeh-Parsi and F. Daneshmand, Cavity shape identification with convective boundary conditions using non-boundary-fitted meshes, Numerical Heat Transfer, Part B, Vol. 57, pp. 283-305 (2010).

10        F. Daneshmand and M.J. Kazemzadeh-Parsi, Static and dynamic analysis of 2D and 3D elastic solids using the modified FGFEM, Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 45, pp. 755-765 (2009).

11        M.J. Kazemzadeh-Parsi and F. Daneshmand, Solution of geometric inverse heat conduction problems by smoothed fixed grid finite element method, Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 45, pp. 599-611 (2009).

 

مقالات در نشریات با اعتبار علمی ـ پژوهشی

1-         محمد جواد کاظم زاده پارسی، فرهنگ دانشمند، تعیین شکل سطح آزاد و نرخ جریان نشتی در زیر بستر کانال‌های رو باز با استفاده از روش المان محدود شبکه ثابت هموار شده، مجله علمی پژوهشی روش‌های عددی در مهندسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، جلد 31، شماره 1، صفحات 81-96، تابستان 1391.

2-         محمد امین احمدفرد، محمد جواد کاظم زاده پارسی، علیرضا تهور، تشخیص معکوس حفره دایره‌ای د‌ر جسم دو بعدی با اندازه‌گیری‌های دمایی و شبکه عصبی مصنوعی، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، جلد 3، شماره 1، صفحات 21-29، تابستان 1389.

3-         محمد جواد کاظم زاده پارسی، فرهنگ دانشند، روش بهبود یافته المان محدود شبکه ثابت جهت حل مسائل ارتجاعی سه بعدی مواد دارای خواص تابعی، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، سال اول، شماره چهارم، صفحات 1-10، زمستان 1387.

4-         سید هدایت اله نبوی، علیرضا کشاورزی، محمد جواد کاظم زاده پارسی، بهرنگ سیستانی، بررسی عددی و آزمایشگاهی میدان جریان متلاطم در بین دو ریپل در کف کانال روباز، مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، جلد 38، شماره 3، پیاپی 56، صفحات 63-68، زمستان 1387.

5-         فرهنگ دانشمند،‌ مهرداد فرید، محمد جواد کاظم زاده پارسی، روش اصلاح شده المان محدود شبکه ثابت در تحلیل مسائل دو بعدی ارتجاعی خطی، مجله علمی پژوهشی استقلال، سال 27، شماره 2، صفحات 103-122، اسفند 1387.

6-         فرهنگ دانشمند، محمد جواد کاظم زاده پارسی، شبیه سازی عددی مسائل جریان پتانسیل دارای سطح آزاد به روش گالرکین بدون المان با استفاده از شبکه گرهی و انتگرال گیری ثابت، مجله علمی پژوهشی فنی و مهندسی مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 28، صفحات 29-45، تابستان 1386.

7-         علیرضا کشاورزی، محمد جواد کاظم زاده پارسی، مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان متلاطم و ناحیه جداشدگی و مقایسه با مدل‌های تلاطمی در دهانه آبگیر 45 درجه با انتهای مسدود، مجله علمی پژوهشی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، سال 10، شماره 1، صفحات 15-27، بهار 1385

8-         فرهنگ دانشمند، محمد جواد کاظم زاده پارسی، روش انتگرال تکمیلی برای اعمال شرایط مرزی اساسی در روش گالرکین بی المان و کاربرد آن در حل مسائل استاتیکی و دینامیکی، مجله علمی پژوهشی فنی و مهندسی مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 24، صفحات 61-78، تابستان 1385.

9-         علیرضا کشاورزی، محمد جواد کاظم زاده پارسی، تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر نسبت دبی‌های کانال آبگیر به کانال اصلی برجداشدگی جریان در آبگیر45 درجه با انتهای باز، مجله علمی پژوهشی استقلال، دانشگاه صنعتی اصفهان، سال 24، شماره 1، جلد اول، صفحات 213-232، شهریور 1384.

 

کتب ترجمه شده

1-         «روش المان محدود: دوره‌ای کاربردی» تالیف G.R. Liu و S.S. Quek ترجمه محمد جواد کاظم‌زاده پارسی و فرهنگ دانشمند، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، مهرماه 1390.

 

 

 

مقالات و کتب

کتبمقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
دینامیک ماشین 109056 0 شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 215م1عادی/دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 215م1عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شکل دهی فلزات 100869 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 1 372 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 2 371 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی 106368 0 شنبه13:00 10:30 شماره کلاس 101 کارگاهعادی/ نامشخص ترم اول 1397
کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی 106368 0 دوشنبه13:00 10:30 شماره کلاس 101 کارگاهعادی/ نامشخص ترم اول 1397
مقاومت مصالح 1 778 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 215م1عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 215م1عادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
مقاومت مصالح پیشرفته 110634 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 218م1عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
کارآموزی 1 372 0 نامشخص 97/10/01 - 08:00 3963
کارآموزی 2 371 0 نامشخص 97/10/01 - 10:00 3963
مکانیک محیط پیوسته 1 120103 0 نامشخص نامشخص 3963
ارتعاشات 107810 0 شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
ارتعاشات پیشرفته 930094 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 216م1عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
ارتعاشات مکانیکی 200 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 209م1عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 209م1عادی/ 97/04/09 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه