اعضای هیات علمی

علی کسرائیان
  • علی کسرائیان  

  • | گروه کشاورزی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی 1246056 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
حاصلخیزی خاک و کودها 106692 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
خاکشناسی عمومی 101053 0 دوشنبه11:00 09:15 شماره کلاس 202عادی/دوشنبه16:00 14:30عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
خاکشناسی عمومی 101053 0 دوشنبه11:00 09:15 شماره کلاس 202عادی/دوشنبه14:30 13:00عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
کارآفرینی 106667 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
کارآفرینی 106667 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
کارآفرینی 106667 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 101831 0 سه شنبه15:30 14:00عادی/ 97/03/21 - 10:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 101831 0 سه شنبه17:00 15:30عادی/ 97/03/21 - 10:30 ترم دوم 1396
تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی 1246056 0 چهار شنبه11:00 09:15 شماره کلاس 207عادی/چهار شنبه12:30 11:00عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
حاصلخیزی خاک و کودها 106692 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآفرینی 106667 0 یکشنبه10:30 08:00 شماره کلاس سمعی بصریعادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآفرینی 106667 0 یکشنبه13:00 10:31 شماره کلاس 208عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه