اعضای هیات علمی

محمد مجتبی کامل منش
  • محمد مجتبی کامل منش  

  • | گروه کشاورزی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآفرینی 106667 0 سه شنبه18:00 15:30 شماره کلاس سمعی بصریعادی/ 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
کارآفرینی 106667 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
کارآفرینی 106667 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
مسئله مخصوص 101658 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ژنتیک 107765 0 یکشنبه14:50 13:15 شماره کلاس 209عادی/یکشنبه11:00 09:15عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
ژنتیک 107765 0 یکشنبه14:50 13:15 شماره کلاس 209عادی/یکشنبه09:15 07:30عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
ژنتیک 107765 0 یکشنبه14:50 13:15 شماره کلاس 209عادی/یکشنبه12:30 11:00عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
سمینار 573 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآفرینی 106667 0 یکشنبه17:30 15:00 شماره کلاس سمعی بصریعادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآفرینی 106667 0 دوشنبه13:00 10:30 شماره کلاس سمعی بصریعادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآفرینی 106667 0 دوشنبه10:30 08:00 شماره کلاس سمعی بصریعادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 11 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه