اعضای هیات علمی

کتایون کمالی
  • کتایون کمالی 

  • | گروه شیمی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 100177 0 سه شنبه09:30 07:30عادی/ 97/10/08 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 100177 0 سه شنبه11:30 09:30عادی/ 97/10/08 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 100177 0 سه شنبه13:30 11:30عادی/ 97/10/08 - 08:00 ترم اول 1397
سمینارموضوع روز 103146 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شیمی عمومی 1 102600 0 نامشخص 97/10/22 - 16:00 ترم اول 1397
شیمی عمومی 621 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
شیمی معدنی 1 101352 0 یکشنبه14:00 11:00 شماره کلاس 207عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
شیمی معدنی 2 105262 0 نامشخص 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
شیمی معدنی پیشرفته 626 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی تابستانی 106220 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینارموضوع روز 103146 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 109414 0 یکشنبه14:00 12:00عادی/ 97/03/23 - 08:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 109414 0 یکشنبه10:00 08:00عادی/ 97/03/23 - 08:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 109414 0 یکشنبه12:00 10:00عادی/ 97/03/23 - 08:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 109414 0 یکشنبه16:00 14:00عادی/ 97/03/23 - 08:00 ترم دوم 1396
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی 110416 0 شنبه12:00 11:00 شماره کلاس 207عادی/چهار شنبه13:45 11:30عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی 110416 0 چهار شنبه16:30 14:00عادی/شنبه12:00 11:00 شماره کلاس 207عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی 110416 0 شنبه12:00 11:00 شماره کلاس 207عادی/چهار شنبه11:30 09:00عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینارموضوع روز 103146 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه