اعضای هیات علمی

امه ا... ایزدی

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فارسی عمومی 652 0 دوشنبه16:00 13:00 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/26 - 15:00 ترم اول 1397
فارسی عمومی 652 0 یکشنبه10:30 07:30 شماره کلاس 11عادی/ 97/10/26 - 15:00 ترم اول 1397
متون نثر3قسمت اول کلیله و دمنه1 109150 0 دوشنبه12:30 10:30 شماره کلاس 5عادی/ 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
فارسی عمومی 652 0 دوشنبه13:00 10:30 شماره کلاس 11عادی/ 97/04/02 - 13:30 ترم دوم 1396
فارسی عمومی 652 0 دوشنبه10:30 08:00 شماره کلاس 11عادی/ 97/04/02 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 5 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه