اعضای هیات علمی

سیدجواد ایرانبان
  • سیدجواد ایرانبان  

  • | گروه مدیریت |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
روش تحقیق پیشرفته 500 0 چهار شنبه11:00 09:31 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/17 - 13:30 ترم اول 1397
شبیه سازی و بازی های آموزشی 120082 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب 120081 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مدیریت منابع سازمانی(ERP) 930511 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
نظام جامع یادگیری الکترونیکی 930612 0 پنج شنبه09:30 07:30 شماره کلاس 303 ...اقتصادعادی/ 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 930525 0 چهار شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تحقیق درعملیات (1) 104672 0 شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 209عادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
تحقیق درعملیات (2) 105317 0 یکشنبه10:15 07:30 شماره کلاس 106/اقتصاد/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
تحقیق درعملیات (2) 105317 0 یکشنبه13:00 10:15 شماره کلاس 106/اقتصادعادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی علوم ریاضی 120079 0 پنج شنبه09:15 07:30 شماره کلاس 109/اقتصادعادی/ 97/03/29 - 16:00 ترم دوم 1396
روش تحقیق 498 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس بدون شماره کلاسعادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت 930528 0 چهار شنبه17:30 15:31 شماره کلاس 105/اقتصادعادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 108076 0 چهار شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 105/اقتصادعادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه