اعضای هیات علمی

سیدحسین قطمیری
  • سیدحسین قطمیری 

  • | گروه زمین شناسی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ذخایر آذرین و دگرگونی 930397 0 نامشخص 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
زبان تخصصی 527 0 یکشنبه12:59 11:00 شماره کلاس 121سمعی بصریعادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
زمین شناسی اقتصادی سوختهای فسیلی 930540 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
زمین شناسی گوهر سنگها 930539 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
ژئو شیمی آلی (نفت) و آز 930218 0 دوشنبه14:30 12:30 شماره کلاس 203عادی/دوشنبه16:00 14:30 شماره کلاس 203عادی/ 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
کارآفرینی 106667 0 دوشنبه12:30 10:00 شماره کلاس 110.اقتصادعادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
ذخایر آذرین و دگرگونی 930397 0 پنج شنبه11:30 10:00 شماره کلاس 204عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
ذخایر معدنی ایران 930400 0 پنج شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 204عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
زبان تخصصی 528 0 پنج شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 204عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
زمین شیمی آلی 930190 0 چهار شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 204عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
زمین شناسی زیر سطحی 105609 0 چهار شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 204عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآفرینی 106667 0 سه شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 108/اقتصادعادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه