اعضای هیات علمی

عبدالحمید هوشمند
  • عبدالحمید هوشمند 

  • | گروه حسابداری |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حسابرسی 2 424 0 یکشنبه15:30 13:00 شماره کلاس 214/اقتصادعادی/ 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
حسابرسی 2 424 0 یکشنبه18:00 15:31 شماره کلاس 214/اقتصادعادی/ 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
حسابرسی پیشرفته 105338 0 پنج شنبه19:00 16:31 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
حسابرسی پیشرفته 105338 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
روش تحقیق پیشرفته 500 0 پنج شنبه16:30 15:01 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
تئوری حسابداری (1) 105278 0 پنج شنبه16:45 14:01 شماره کلاس 109/اقتصادعادی/ 97/03/31 - 16:00 ترم دوم 1396
حسابرسی پیشرفته 105338 0 پنج شنبه13:00 11:01 شماره کلاس 210/اقتصادعادی/ 97/04/03 - 16:00 ترم دوم 1396
حسابرسی پیشرفته 105338 0 پنج شنبه09:15 07:30 شماره کلاس 210/اقتصادعادی/ 97/04/03 - 16:00 ترم دوم 1396
روش تحقیق پیشرفته 500 0 پنج شنبه11:00 09:16 شماره کلاس 210/اقتصادعادی/ 97/04/06 - 13:30 ترم دوم 1396
روش تحقیق پیشرفته 500 0 پنج شنبه18:30 17:01 شماره کلاس 110.اقتصادعادی/ 97/04/06 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه