اعضای هیات علمی

حسین امامی

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 116م1عادی/دوشنبه10:00 07:30 شماره کلاس 116م1عادی/ 97/10/17 - 13:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 2 515 0 شنبه12:30 10:00 شماره کلاس 116م1عادی/دوشنبه12:30 10:00 شماره کلاس 116م1عادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
معادلات دیفرانسیل 100193 0 یکشنبه14:00 12:30 شماره کلاس آز علوم زیستیعادی/سه شنبه14:00 12:30 شماره کلاس 209عادی/ 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
معادلات دیفرانسیل 100193 0 یکشنبه11:00 09:30 شماره کلاس 309عادی/سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 309عادی/ 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
معادلات دیفرانسیل 100193 0 یکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 309عادی/سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 309عادی/ 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
معادلات دیفرانسیل 100193 0 یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 309عادی/سه شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 309عادی/ 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 320عادی/چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 320عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 2 515 0 شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 320عادی/چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 320عادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه