اعضای هیات علمی

حمیدرضا ایمانی
  • حمیدرضا ایمانی 

  • | گروه حسابداری |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه مالی (2) 108288 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری 930002 0 پنج شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/19 - 16:00 ترم اول 1397
حسابداری مدیریت 89105279 0 پنج شنبه12:00 09:31 شماره کلاس 303 ...اقتصادعادی/ 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
تحلیل آماری 353 0 پنج شنبه14:00 12:31 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
حسابداری میانه 1 104242 0 سه شنبه17:00 13:00 شماره کلاس 205عادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
حسابداری میانه 1 104242 0 سه شنبه12:00 08:00 شماره کلاس 208عادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه مالی (2) 108288 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص 3963
بررسی موارد خاص در حسابداری 89100001 0 پنج شنبه11:00 09:16 شماره کلاس 103 .. اقتصادعادی/ 97/03/31 - 13:30 ترم دوم 1396
بررسی موارد خاص در حسابداری 89100001 0 پنج شنبه18:00 16:16 شماره کلاس 111.عادی/ 97/03/31 - 13:30 ترم دوم 1396
بررسی موارد خاص در حسابداری 89100001 0 پنج شنبه13:30 11:01 شماره کلاس 106/اقتصادعادی/ 97/03/31 - 13:30 ترم دوم 1396
پروژه مالی (2) 108288 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری 930002 0 چهار شنبه19:30 17:31 شماره کلاس 109/اقتصادعادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری 930002 0 چهار شنبه17:30 15:31 شماره کلاس 109/اقتصادعادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
تئوری حسابداری (2) 1052790 0 پنج شنبه16:00 13:31 شماره کلاس 114عادی/ 97/03/27 - 16:00 ترم دوم 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه